zaterdag 5 januari 2013

2013 - Herdefiniëren van woorden: 'Aarde'


'Aarde' is 'Geboorte' -- in proces, mijn 'Aarde' is mijn Adem, als ik Adem voor Adem wandel binnenin de stand van mezelf om mezelf te ondersteunen/ assisteren als Bewustzijn/Geest in/als een Levend Wezen dat uitdrukking geeft door/met/ als mijn fysieke lichaam, waar deze 'geborenwording' is hoe ik mezelf wandel als Energie/ Bewustzijn en mezelf terugbreng naar mijn oorsprong als het Fysiek/Aarde van waar ik gekomen ben, dat is het proces van 'geboren worden' -- terugkeren naar de bron, de gemanifesteerde gelijkheid en eenheid van het Fysieke dat Aarde/deze Fysieke Existentie is. 
 
Als ik realiseer dat ik afgescheiden ben geworden van mij als dit fysieke, deze Aarde -Aard/Baar ik mezelf door adem voor adem te wandelen, door mezelf als Bewustzijn/Geest, en adem voor adem mij teruggeef als energie in/als het Fysiek, totdat Ik hier sta met mij als het Fysieke/Aarde als mijn oorsprong/bron - en zo zal Ik Leven, in ere, respecterend, overwegende/ziende alles dat Mij is als gelijkheid/eenheid als het Fysiek/Aarde en een levend voorbeeld wordt voor degenen van Bewustzijn/Energie om terug te geven aan zichzelf, aan de Aarde/het Fysieke door zichzelf te baren, adem voor adem. Totdat we allen terugkeren tot onszelf, tot de Aarde/het Fysiek en Leven baren - een fysiek bestaan waar allen in feite in/als gelijkheid en eenheid leven.

~ Sunette Spies


Geen opmerkingen:

Een reactie posten