Dag 237 - Systeempunt wandelen ~ Nalatigheid in bijstand

Het huidige economische systeem bestaat in en als nalatigheid in het bijstaan in Leven voor iedereen Gelijk.

Het is nu ruim 4 weken later. Ik had het tweede gesprek voor Bijstand bij Sociale Zaken waarbij ik mijn sollicitatieinspanningen aantoon en de bijstandsaanvraag werkelijk in behandeling wordt genomen volgens hun zeggen 4 weken geleden. Niet dus!

Het nieuwe punt dat opkwam bij de heer opzichter van Sociale Zaken was dat ik eerst een WW-uitkering aan moet vragen op grond van mijn werk van afgelopen jaar. Ik wist niet dat ik voor dat bijbaantje èn naast het loon van mijn partner een WW kon aanvragen. Dit houdt in dat het weer langer duurt voor ik inkomen heb. Ik brak in tranen uit van angst. Waarom vroeg/zei de re-integratieconsulente niks 4 weken geleden? Wordt dit bewust getraineerd zoals de geruchten gaan? Ben ik zo stom dat ik denk dat ze me echt willen helpen? Kunnen zij zich niet inleven in een ander en wat meer aandrang maken met zorgen dat iemand middelen heeft om het dak boven het hoofd te houden en te eten? 


Bijstandsuitkeringen 2011

Bron: Nationale Atlas Volksgezondheid
Bijstandsuitkeringen 1998-2011 (% van bev. 27+)
Tabel: Bijstandsuitkeringen als percentage van het aantal personen van 27 jaar en ouder, 1998-2011.

Neen tuurlijk niet, we laten ook de overgrote meerderheid van de wereldbevolking al tijdenlang besterven van honger en ellende door hen niet te ondersteunen door een fatsoenlijk geldstelsel in te voeren gebaseerd op gelijkheid en eenheid in plaats van het bejaarde neo-feodale geldstelsel te hanteren dat we er nog steeds op na houden. Hoe naïef ben ik!

Is dit van de consulenten bewuste nalatigheid? Bij wie maak ik dit aanhangig? Bij wie dien ik een klacht in als iemand zijn/haar functie niet naar inhoud uitvoert? Mag je van een medewerker van Sociale Zaken verwachten dat hij/zij sociaal is?

Ben ik zo goedgelovig? Ben ik te goed van vertrouwen? Spelen ze echt een focking spelletje met mensen hun leven? Verdedigen ze echt een systeem dat zo fockt is als de neten?


Ik zal morgen zelfvergeving toepassen -- ook in de schoenen van de mensen van Sociale Zaken...Reacties

Populaire posts van deze blog

Dag 477 Is onze tweede natuur de geest? En onze eerste natuur dan het fysieke?

Weerstand is een Gids op je Reis van Zelfverandering

Dag 536 Zelfcorrecties in relatie tot reacties op gewelddadigheid/achterbaksheid in omgeving - deel 2