dinsdag 12 februari 2013

Dag 248 - Zelfcorrigerende Uitspraken Beeldvorming als Angstgedachten

Zelfcorrectie Gedachtendimensie:

Wanneer en als ik mezelf zie participeren in de gedachte dat de/mijn wereld in grote oproer komt en mijn leven in gevaar is - stop ik en adem ik - ik sta mezelf niet toe te participeren in de gedachte dat de/mijn wereld in grote oproer komt en mijn leven in gevaar is, omdat ik mezelf realiseer dat deze gedachte mij niet ondersteunt in wie ik werkelijk ben. In plaats - vind ik een weg om mezelf als iedereen tot leven te brengen als gelijken op een manier die het beste is voor iedereen.

Wanneer en als ik mezelf zie participeren in een toekomstprojectie - stop ik en adem ik - ik sta mezelf niet toe te participeren in een toekomstprojectie, omdat ik mezelf realiseer dat alles wat echt is ik hier ben in elk moment van ademen, dat wat er ook in mijn hoofd als de geest omgaat nietecht is. In plaats - beweeg ik mezelf hier in en als zelfverantwoordelijk en zelfverandering als de stilte in vrede als wat het beste is voor leven.
Wanneer en als ik mezelf zie participeren in gedachten - stop ik en adem ik - ik sta mezelf toe gedachten te stoppen en bekijken, omdat ik me realiseer dat gedachten de energie leveren waardoor de matrix bestaat en ik zo een batterij voor de matrix ben geworden.

Wanneer en als ik mezelf realiseer beïnvloedbaar te zijn door iets buiten mezelf  - stop ik en adem ik - ik sta mezelf niet toe beïnvloedbaar te zijn door iets buiten mezelf, omdat ik me realiseer dat als er iets in me 'beweegt' - er afscheiding bestaat in mij. In plaats - oefen ik mezelf om hier te zijn constant en onaanraakbaar als de stilte in vrede als wie ik werkelijk ben.
 
Zelfcorrectie Emotie Angstdimensie:

Wanneer en als ik mezelf zie deelnemen in en als angst dat ik moet overleven in een staat waarin alles verwoest is - stop ik en adem ik - ik sta mezelf NIET toe deel te nemen in en als angst dat ik moet overleven in een staat waarin alles verwoest is, omdat ik mezelf realiseer dat ik feitelijk mezelf als mijn fysieke lichaam verwoest door deelname in de energie/ adrenalineverslaving van angst.

Wanneer en als ik mezelf zie deelnemen in en als angst dat mensen me komen aanvallen omdat ze niets meer hebben - stop ik en adem ik - ik sta mezelf niet toe deel te nemen in en als angst dat mensen me komen aanvallen, omdat ik mezelf realiseer dat ik feitelijk mezelf aanval in gedachten en emoties. In plaats - maak ik mijn geest leeg/stil en beweeg ik mezelf hier in zelfverantwoordelijkheid in eenheid en gelijkheid met het bestaan.
Wanneer en als ik mezelf zie deelnemen in en als angst voor massahysterie - stop ik en adem ik - ik sta mezelf niet toe deel te nemen in en als angst voor massahysterie, omdat ik mezelf realiseer dat angst in wezen hysterie is in mijn massa/lichaam. In plaats - beweeg ik en neem ik verantwoordelijkheid in de realiteit.

Wanneer en als ik mezelf zie deelnemen in en als angst voor massapsychose - stop ik en adem ik - ik sta mezelf niet toe deel te nemen in en als angst voor massapychose, omdat ik mezelf realiseer dat angst feitelijk hetzelfde is. In plaats - beweeg ik en neem ik verantwoordelijkheid voor mij interne realiteit.

Zelfcorrectie Beeldvormingsdimensie:

Wanneer en als ik mezelf zie deelnemen in en als een plaatje in mijn geest/hoofd van massaopstanden en elkaar naar het leven staan voor bestaansmiddelen - stop ik en adem ik - ik sta mezelf niet toe deel te nemen in en als een plaatje in mijn geest/hoofd van massaopstanden en elkaar naar het leven staan voor bestaansmiddelen, omdat ik mezelf realiseer dat een plaatje niet echt is. Ik stel mezelf ten doel verder te onderzoeken wat ik ervaar ten opzichte van de massa/massahysterie wat aspecten van mezelf laat zien die ik nog niet afgehandeld heb - als ik ook maar enige reactie heb naar iets of iemand = afscheiding die in mij bestaat en zulke reacties laten punten in mij zien die ik nog niet aandachtig bekeken heb.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten