maandag 25 februari 2013

Dag 258 - Voorbij 'Energetische ervaringen' / Energie Komen

Van energie naar klank
Probleem:

Ik ben bang van energie/energetische ervaringen/toestanden.

Oplossing:
 
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb bang te zijn van energie/energetische ervaringen/toestanden in plaats te zien, realiseren en begrijpen dat energie gemanifesteerd is door de geestbewustzijnssystemen om 'beweging' te begrijpen en verstaan door frictie en balans. 

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat ik in afscheiding ben door energetische ervaringen in plaats van zelfbeweging in elk moment als de totaliteit van mij - geen energiebehoefte - ik die mezelf beweeg in en als mij als wie ik ben door zelfexpressie in elk moment.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb te denken dat ik energieën moet 'overwinnen' of de energieën moet 'loslaten' in plaats mezelf te realiseren dat het is te staan in en als eenheid en gelijkheid met 'energetische ervaringen' / energie en van hier de 'energetische ervaringen / energie' 'transcenderen' door zelfvergeving en toepassing: totdat er geen energetische ervaring /  energie meer in en als mij bestaat.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb het woord energie als 'fout'/ 'negatief'/'verkeerd' in de geest te waarderen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb het woord energie als gevaarlijk te definiëren in mijn geest.From-energy-to-sound-atlanteans-support-part-63


Ik ga de verbintenis met mezelf aan zelfbeweging toe te passen in elk moment als de totaliteit van mij - geen energiebehoefte - ik die mezelf beweeg in en als mij als wie ik ben door zelfexpressie in elk moment.

Ik ga de verbintenis met mezelf aan wanneer een 'energetische ervaring' naar voren komt - het te integreren in en als het geheel van mij: dit maakt het statement dat ik me realiseer dat ik niet afgescheiden ben van de energie - maar één met de energie.

Ik ga de verbintenis met mezelf aan wanneer ik de energetische ervaring / energie ervaar - naargelang zelfvergeving toe te passen en te zien waar in mijn wereld corrigerende zelftoepassing nodig/vereist is.


Beloning:

Ik zal 'bemerken' dat (eens zelfvergeving en zelftoepassing effectief is) zulke 'energetische ervaringen' / energieën verdwijnen.

Het zal verdwijnen omdat ik als de energie realiseer dat het niet energie is - maar leven, constant en stabiel in en als eenheid en gelijkheid.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten