woensdag 1 mei 2013

Dag 303 Is het stopzetten van iemands uitkering gelijk aan 'poging tot doodslag'?Doodslag is het opzettelijk, maar niet met voorbedachten rade, beroven van het leven van een ander.
Wanneer er wel sprake is van voorbedachten rade, spreekt men van moord.Nederlandse Wet
Wet(boek): Strafrecht
Artikel: 287 en 288
Omschrijving:  Hij die opzettelijk een ander van het leven berooft, wordt, als schuldig aan doodslag, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie. Doodslag gevolgd, vergezeld of voorafgegaan van een strafbaar feit en gepleegd met het oogmerk om de uitvoering van dat feit voor te bereiden of gemakkelijk te maken, of om, bij betrapping op heterdaad, aan zichzelf of andere deelnemers aan dat feit hetzij straffeloosheid hetzij het bezit van het wederrechtelijk verkregene te verzekeren, wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Nederlandse Wet
Wet(boek): Strafrecht BES
Artikel: 300
Omschrijving: Hij die opzettelijk een ander van het leven berooft, wordt, als schuldig aan doodslag, gestraft met levenslange gevangenisstraf dan wel een tijdelijke gevangenisstraf van ten hoogste vier en twintig jaren.


Probleem:

Ik heb sinds een aantal maanden een bijstandsuitkering en zag gisteren toen ik de huur ging overmaken dat de uitkering niet was gestort. Nu kan ik dus de huur niet overmaken. Ik weet de reden niet maar het kan van doen hebben dat ik sinds kort een baan erbij heb. Dit zouden we via formulieren verrekenen met de uitkering maar blijkbaar is er toch weer een andere regel opgedoemd. Feit blijft dat er zo 'onvoorzichtig' met mensenlevens wordt omgegaan. Geen enkele compassie dat het een ander wel eens 'duur' zou kunnen komen te staan; dan heb ik het nog geeneens over mensen die geen enkel inkomen wordt verleend zoals de vele miljoenen hongerenden in de wereld.Het stopzetten van een uitkering alsmede het algeheel niet verschaffen van een inkomen aan elk mens is in wezen een poging tot doodslag omdat iemand bewust/opzettelijk/willens en wetens een ander mens van het leven berooft in de vorm van het geld van deze uitkering/inkomen te onthouden om de bestaansmiddelen mee te kunnen inkopen om niet te sterven -- iedereen heeft voedsel nodig en dat is er voldoende. Alles is er voldoende voor iedereen, maar niet voor de extreme hebzucht van enkelen.
Wat is de toegestane en geaccepteerde verhongering in de wereld anders dan moord? Moord zoals in de late middeleeuwen werd onderscheiden. Immers, we zijn niets verder gekomen dan de middeleeuwen want er is voldoende geld voor iedereen op aarde om een waardig bestaan mee te kunnen opbouwen, maar we doen er niets aan om dit te realiseren.


Hoe deze pogingen tot doodslag /schendingen van de mensenrechten in en als het huidige systeem te stoppen? 
 


In de late Middeleeuwen werd in heel West-Europa een scherp onderscheid gemaakt tussen doodslag en moord. Moord was niet zoals in de huidige tijd een doodslag in koelen bloede of met voorbedachte rade. In de late Middeleeuwen was het misdrijf moord verbonden met het begrip heimelijkheid. De middeleeuwse moord was de doodslag waarvoor de dader niet openlijk uitkwam, of waarvan de dader zich niet binnen een bepaalde termijn bekend had gemaakt.
Oplossing:
Onder ogen zien wat onze daden voor gevolgen hebben -- een ander doen wat we zelf gedaan willen worden.

Het is interessant dat de doodslag die feitelijk plaatsvindt bij het stopzetten van 's mensens uitkeringen en/of het niet verschaffen van geld/inkomen voor iedereen heimelijk is, men komt er niet voor uit dat het een misdrijf tegen de menselijkheid is. terwijl als men goed gaat kijken - in zelfoprechtheid -- men dit toch wel degelijk kan zien.

Zelfbeloning:

Dat is van een wandelend systeem/oordeel tot een waardig mens worden, wandelend in de genade van en als leven.Vergezel ons op de Reis naar Leven!


GRATIS Desteni 'Ik' Proces Lite (+ buddy) http://lite.desteniiprocess.com/


Desteni 'Ik' Proces Pro (+buddy) www.desteniiprocess.com 

Eqafe zelfperfectiemateriaal www.eqafe.com 

Wil je ook transformeren van relaties hebben naar overeenkomsten leven? www.desteniiprocess.com/courses/relationships
Belangrijk Zelfonderwijs over de Realiteit: 
 
 
 

2 opmerkingen: