woensdag 22 mei 2013

Dag 315 De Val van de Mensheid begon... toen een plaatje Mooier werd dan de Realiteit


Hieronder heb ik een deel vertaald van het blog van Sunette GUESS WHAT!?!? The Fall of Man was the moment when…: DAY 375 -- omdat het voor mij belangrijk is eindelijk eens exact te begrijpen wat de uitspraak/gebod "je zult je geen gesneden beeld maken" nou echt werkelijk inhoudt/betekent.
Zei Jezus/God niet "je zult je geen gesneden beeld maken"? Kijk naar de Fysieke Realiteit, in feite God representerende, het Lichaam beslist met de ademhalingen die je neemt of je zult leven/doodgaan, deze fysieke existentie voorziet 'onvoorwaardelijk' - dat aspecten van 'God' reflecteert/ representeert en toch - zelf de Religieuze individuen plaatsen gesneden beelden voor hun eigen Fysieke Lichamen ten aanzien van hoe ze een 'gesneden beeld' een verbeelding creëeren van hun eigen Lichamen die ze gebruiken om te vergelijken, allerlei soorten persoonlijkheidsstoornissen/-relaties met zichzelf/het lichaam creëerende. En aldus doet het gros van de mensheid dit, met betrekking tot hoe we deze fysieke realiteit alterneren/veranderen/verkeerd begrijpen in en als alle soorten kleuren/plaatjes etc. - 'gesneden beelden' die dan ingeprent worden in de Geest om opzettelijk niet te zien/kijken naar wat hier is, maar het allemaal om te keren om beter te VOELEN voor een moment. En deze gesneden beelden worden dan getransformeerd tot in 'goden/godheden' - omdat de PLAATJES meer belang/macht over/van jou hebben dan dat je deze feitelijke, werkelijke Fysieke Realiteit ziet, wat in feite ECHT HIER is.
 

2500-plaatjes-in-je-hoofd 


 Dit houdt me al lang bezig in de zin van de realisatie dat de strijd/afscheiding van/tussen katholieken en protestanten voor een belangrijk deel draait om het punt dat katholieken worden verweten beelden te creëeren en deze beelden worden geïnterpreteerd als fysieke/tastbare beelden terwijl we ons nu kunnen realiseren EN zeker weten dat het gebod zich toespitst op de beelden die we van de realiteit in ons hoofd als onze geest MAKEN. En daarmee de Realiteit met onze Geestogen vervormen.


 De beeldensorm in 1566 in de Lage Landen

De beeldenstorm in de lage landen houdt dientengevolge verband met de misinterpretatie van dit gebod/deze waarschuwing.
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten