zondag 26 mei 2013

Dag 318 Hoogintelligent zijn is een Ernstig Gevaar

Lees ook voor begrip/inzicht in de relatie van het milieu waarin iemand opgroeit en de ontwikkeling van de woordenschat het blog van Maya Harel The Fall of our Education System - Day 374

Hoogintelligent zijn is een ernstig gevaar omdat je de woorden kunt veranderen om de Geestconstructie te dienen.
Nu, in het geval van meer intellectuele mensen, zij neigen de geest te bouwen als een alwetende muur van bescherming waar de ingrediënten van de muur al de angsten en spanningen zijn die ze niet onder ogen willen zien. In het niet onder ogen zien creëert het dan een klankbord als hun richtlijn of hun zesde zintuig die hen moet waarschuwen met gevoelens wanneer ze bezeerd/beledigd kunnen worden zodat ze weg kunnen rennen of eerst aanvallen of de situatie negeren en net doen alsof het nooit gebeurd is. In dit zal het klankbord dan herhaaldelijk gedachten als energetische verbeeldingen zenden om de persoon te overtuigen dat ze gelijk hebben en rechtschapen zijn.
Bernard Poolman
   Intellect


Onlangs had ik wat chats met iemand op Facebook die al gauwachtig voortdurend bleef doorgaan met zijn voorgeprogrammeerde idee van mijn intelligentie en deze te prijzen/op te hemelen. Vandaar dit blog o.a. ook om hierin richting te geven aan mezelf. Er kwam zodoende weinig echte communicatie op gang omdat dieGENe door bleef gaan met op alles wat ik schreef te reageren met complimenten over 'mijn' intelligentie -- wat in feite een voorgeprogrammeerd idee is van een ander. Hiermee worden 'onintelligent' zijn als 'eigenschap' en mensen die minder intelligent zijn automatisch geoordeeld. Dit is natuurlijk niet nieuw maar onacceptabel. Het overmatig complimenteren van een ander heeft ergens een narcistische signatuur/energie, want het is in feite iets van de ander wat hij/zij in mij weerspiegeld ziet. In dit geval ook weer werd er veel belang/waarde gehecht aan de intelligentie. Ik klap dan een beetje dicht zoals ik al tientallen jaren doe. In verbale communicatie ga ik zelfs een beetje brabbelen/bazelen omdat ik geen richting kan geven aan mezelf en het gesprek. Nu realiseer ik me: ik stop de geest gewoon en ga me focussen op de adem.

Leven in Zelfoprechtheid één en gelijk als alles is de Enige Echte Waarde.

Ik heb niet een zeer sterke relatie/binding met mijn intelligentie opgebouwd/toegestaan als dat ik mezelf ermee vereenzelvig omdat ik als kind/tiener dat oneerlijk/ongelijk vond ten opzichte van anderen -- want het is iets dat ik had dat gekregen, ik had daar niets voor gedaan; ik was en ben er niet meer/beter door. Dat ik me met die intelligentie in zou zetten voor anderen was meer normaal in mijn optiek als ook geleerd van thuisuit. Opvallend hierin is dat ik dit 'ongelijke' van intellectuele gaven voornamelijk voor mezelf hield in plaats van met anderen dit perspectief te delen. Dat is dus gebaseerd is op die angsten van de energiemuur --angst voor verlies en angst voor de dood wat als ik zoiets zeg, want dan kom je al gauw in het vaarwater van iets als het 'intellectuele eigendom'; dat is een gepercipieerde eigendom maar als echt aangenomen en uitgebuit in deze wereld en moet bovenal verdedigd worden. Daarmee hebben we intelligentie gekapitaliseerd en verkracht van de levenswaarde om te dienen voor iedereen.

Intellectuele eigendom duidt erop dat intellect als eigendom wordt gezien in deze wereld in plaats dat de vruchten/werken ervan iets is wat je gelijkelijk met iedereen dient te delen. Immers, "eerlijk zullen we alles delen" wordt je als kind geleerd, maar snel vergeten..

Wel herken ik uitermate dat ik mijn toevlucht tot mijn intellect neem wanneer ik overlevingsangst ervaar. Bijv. in het afhandelen van telefoontjes van administratieve aard waarbij ik zo min mogelijk wil betalen heb ik de neiging woorden en zinsconstructies te gebruiken die in de trant liggen van het jargon van een rechtsgeleerde. Of ik switch ook heel gemakkelijk in het medisch jargon om een ander dan te kunnen intimideren wanneer/als ik percipieer dat die ander mij iets wil aandoen of doen wat ik niet wil. Of een ander gewoon helemaal plat praten met die muur van informatie, die geladen is met een bepaalde intentie/energie die niet het beste is voor iedereen omdat het startpunt vermijding is te kijken waarom ik nou ongevraagd zoveel informatie over iemand heen moet storten.

Ik heb mijn neus (kennis en informatiepunt) dan ook flink gestoten in het leven. Dit hele intelligentieding bestaat dus in me als een tegenstelling met aan de ene kant een vertrouwen in en als mijn intelligentie als een 'positief' tot 'neutraal' gevoel en aan de andere kant het gebruik van mijn intelligentie op momenten dat ik eigenlijk angsten en spanningen ervaar als een 'negatief' gevoel (emotie). Een belangrijke factor waarmee deze tegenstelling voortdurende frictie in me gaf is dat als ik/iemand binnen mijn gezin/familie iets niet wist dit bepaald onacceptabel werd bevonden. Daar werd nogal gespannen over gedaan en dit moest dan ook 'opgezocht' worden. Ik als mijn intellectuele fuck beleefde daar toch wel veel plezier van. Het is en blijft alleen dat het zo'n elitair dingetjes is wat in wezen voor iedereen bereikbaar en toegankelijk moet zijn zichzelf te ontwikkelen.  

Ik promoot dan ook een nieuw wereldsysteem van gelijkheid waarin iedereen tijd en ondersteuning zal hebben zichzelf te ontwikkelen op meerdere gebieden in het leven. Het potentieel van de mensheid wordt niet aangeboord in het huidige systeem --daarin ligt de focus alleen op het boren naar olie en het genereren van de energie in de geest voor het voeden van het systeem. Dit is niet houdbaar en moet stoppen evenals het gebruik van mijn gedachten als energetische verbeeldingen om mezelf mee te overtuigen en vast te houden in de vorm van vet (FAT = File Allocation Tables).Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb het allemaal te zitten te weten en een alwetende muur te creëeren.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb mezelf achter een muur van kennis en informatie te verbergen.


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb mezelf te corrumperen in en als het hoogintelligent zijn in plaats te zien, realiseren en begrijpen dat het een ernstig gevaar is omdat ik de woorden kan veranderen om de Geestconstructie te dienen.


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb te neigen de geest te bouwen als een alwetende muur van bescherming waar de ingrediënten van de muur al de angsten en spanningen zijn die ik niet onder ogen wil zien.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat in het niet onder ogen zien van mijn angsten en spanningen ik de geest dan creëer als een klankbord als mijn richtlijn of zesde zintuig die mij moet waarschuwen met gevoelens wanneer ik bezeerd/beledigd kan worden zodat ik weg kan rennen of eerst aanvallen of de situatie negeren en net doen alsof het nooit gebeurd is.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb de geest als een klankbord te creëeren en weg te rennen om mezelf niet onder ogen te hoeven zien.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb anderen aan te vallen wanneer ik angst en spanningen ervaar in plaats mezelf onder ogen te zien en te veranderen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb situaties te negeren en net te doen alsof het niet gebeurd is.


Ik stel mezelf ten doel de ervaring van dichtklappen te stoppen en bekijken in mezelf en een directe communicatie te blijven aanhouden over een onderwerp zonder mee te laten spelen wat die ander vindt.

Ik stel mezelf ten doel te transformeren van een 'intellectueel' hoogbegaafd wezen naar het worden van een wezen van/met levensintegriteit.

Ik stel mezelf ten doel aan te tonen dat het fysiek geen kennis nodig heeft.

Ik stel mezelf ten doel aan te tonen dat intelligentie pas werkelijke waarde heeft mits het wordt toegepast voor veranderingen van zelf en de wereld als wat het beste is voor iedereen gelijk.
 
Ik stel mezelf ten doel mensen te onderwijzen dat de heren Creatoren / Scheppers van het bestaan het Geestesbewustzijnssysteem op zo'n manier hebben gemanifesteerd - dat geen twee mensen in feite in en als gelijkheid en eenheid kunnen bestaan, zolang ze bestaan als de Geest / het Intellect.
 
Vergezel ons op de Reis naar Leven!


GRATIS Desteni 'Ik' Proces Lite (+ buddy) http://lite.desteniiprocess.com/
 

Desteni 'Ik' Proces Pro (+buddy) www.desteniiprocess.com 
 
Eqafe zelfperfectiemateriaal www.eqafe.com
 
Wil je ook transformeren van relaties hebben naar overeenkomsten leven? www.desteniiprocess.com/courses/relationships
Belangrijk Zelfonderwijs over de Realiteit


2 opmerkingen:

  1. Cool Sylvie - ik herken dit punt ook wel in mezelf, van 'intelligentie' als een soort van 'speciale gave' gebruiken om mijn 'superioriteit' te laten gelden -- maar dat dat punt van 'superioriteit' altijd steunt op 'inferioriteit' en dus 'intelligentie' niets meer is dan een Overlevingstechniek die specifiek is aan de Opvoeding. Bedankt om je verhaal te delen!

    BeantwoordenVerwijderen
  2. dames, wordt lid van mensa, daar is de doelstelling:
    http://www.mensa.nl

    Ik stel mezelf ten doel aan te tonen dat intelligentie pas werkelijke waarde heeft mits het wordt toegepast voor veranderingen van zelf en de wereld als wat het beste is voor iedereen gelijk.

    BeantwoordenVerwijderen