zaterdag 15 juni 2013

Dag 328 Stijve Nek Links: Deelname in Hardnekkige Gedragingen/Gevoelens

Want - je hebt bepaalde gedachten met een emotionele lading als gevolg van hoe onze geest met het menselijk fysieke lichaam is opgezet met links wat je gevoelens en emoties vertegenwoordigt en rechts met wat je fysieke structurele gedrag en leven vertegenwoordigt;

Probleem

Gisteravond was ik met de poes aan het spelen/stoeien/knuffelen terwijl ik in mijn fysiek merkte dat er iets niet oké was met wat ik aan het doen was; ik voelde een systeem/systemen 'aangaan'. Ik wist dat ik over de fijne lijn heen gestapt was zeg maar van gewoon wat knuffelen/stoeien naar het deelnemen in een gevoel, een geestelijke oplading van het stoeien met haar. Ik vind dit gedrag van mezelf vrij bepaald, ik ken het niet echt van mezelf, maar ik doe het wel. Dit is ook zoals ik het ervoer als mijn ex me vastpakte en het was alsof er een elektrische overdracht/download was in me. Wat ook 'werkelijk' zo was als ik het in mijn geest-lichaamrelatie toegestaan had en dit doe ik nu 'met de poes'. Deze systemen waren al via mijn partner in mij overgedragen door de sex. Het is een soort alsof ik het bezeten stoeien moet doen, een energiebezetenheid, een drang, een dwang, een neurose, een paranoia als het ware.

 NEKKEN
1) Bederven 2) Breken 3) De das omdoen 4) Doden 5) De genadeslag geven 6) De genadeslag toebrengen 7) De kop kosten 8) De nek omdraaien 9) De nekslag geven 10) De das omdoen (crypt.) 11) De kop kosten (crypt.) 12) Een onherstelbare slag toebrengen 13) Fataal worden 14) Funest zijn voor 15) Fnuiken 16) Genadeslag geven 17) Iemands krachten breken


 782. Zich iets op den hals halen,
d.w.z. zich zelven een last bezorgen, dien men moet torsen, een ongeval veroorzaken, zich iets berokkenen; in de 17de eeuw ook zich iets over den hals halen. Men moet hals hier opvatten in den zin van nek (zie Hooft's Brieven, 76). Weet men te maken, dat een ander dien last moet dragen, dat werk moet verrichten, dan schuift men hem dien last op den hals (vgl. Vondel's Gijsbr. v. Aemst. vs. 1624 en het 17de-eeuwsche iemand iets over den hals senden naast iemand iets of iemand op de hakken zenden);
 
Het zijn hele subtiele/kleine dingen die onze uitdrukking samen 'nekken' mits ikzelf niet intervenieer in mijn eigen gedrag. Ik dien dus te kijken wat ik me op de hals haal en zich 'achter' in de nek uitspeelt als een energie-ophoping. Enige energetische ervaring nekt eigenlijk al onze expressie samen. Dat is wat poes van me vraagt: dat ik uit de geest/energie/denken stap om onszelf een moment samen uit te drukken. Gedrag dat niet het beste is voor alle leven is ABnormaal gedrag -- dat wil ik niet (meer). Het zijn 'subtiele' energieën waar ik dan in deelneem, zgn. gevoelsenergieën. Hierin deelnemend blijf ik mijn geestsysteem activeren als ook het systeem/de matrix in het algemeen opladen. Hoe 'klein' / 'subtiel' ook - activeren = activeren en het hele systeem gaat aan. Ik voel mijn beenspieren aantrekken en had eerst ook gedacht dat ik een consequentie zou krijgen aan mijn rechterschouder omdat ik geen verantwoordelijkheid dacht te nemen voor mijn externe realiteit. Niet dus, geen verantwoordelijkheid voor mijn INNERLIJKE realiteit en word vanochtend dus wakker met als consequentie 'een stijve nek'. In EGO/energie met de poes spelen in plaats in en als de adem te blijven! Al met al laat de fysieke wereld de waarheid over mezelf zien lol. Nek = ego, halsstarrig mijn eigen ding te willen blijven doen in plaats de GROTE WIL van leven te eerbiedigen. En poes, ja poes is een prachtwezen, dieren zijn veel geavanceerder dan mensen -- ik realiseer me dat poes hier is om me te ondersteunen in mijn proces van zelfrealisatie, van zelfeenheid en zelfgelijkheid realiseren.

Oplossing:

Van stoeien komt bloeien zei mijn moeder dan. Het stoeien is oké mits ik hier blijf in eenheid en gelijkheid met mijn Fysieke-Lichaam in plaats van in een energetisch geladen toestand van de geest te gaan. Ik stop de creatie van energie door het proces van zelfvergeving en -correctie.

Zelfbeloning:

Zelf-Bevrijding van hardnekkige gedragingen. Ons samen uitdrukken in eenheid en gelijkheid van leven.

Vergezel ons op de Reis naar Leven!
 
GRATIS Desteni 'Ik' Proces Lite (+ buddy) http://lite.desteniiprocess.com/
 


Desteni 'Ik' Proces Pro (+buddy) www.desteniiprocess.com 


Eqafe zelfperfectiemateriaal www.eqafe.com
 
Relatiecursus www.desteniiprocess.com/courses/relationships

Belangrijk Zelfonderwijs over de Realiteit

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten