zaterdag 22 juni 2013

Door Jezelf Heen Zien

1251Kun je dat wat hier is herkennen, zoals het is? En zo niet - waar ben je?  Hoe kun je hier zijn als je geeneens herkent wat hier is?

Er is een grote aanname in omloop in deze wereld die dicteert dat je een ander werkelijk ziet zoals hij of zij is. Om te pleiten tegen deze aanname is schijnbaar ontrouw zijn aan de realiteit, maar niet te vergeten - zo kan ook je interpretatie zijn.


Nu als je naar een ander kijkt, dient je geest het doel te spiegelen wie je bent in relatie tot dat wat je ziet, maar in tegenstelling tot een echte spiegel reflecteert je bewustzijn een materie niet zoals het is.  Het weerspiegelt een materie zoals je bent en je jezelf geaccepteerd en toegestaan hebt te zijn en worden door en als bewustzijn.


Met andere woorden; je ziet dingen niet direct hier voor wat ze zijn, je ziet ze zoals jij bent, wat betekent door je zelfzuchtige filter van bewustzijn.


Heb je niet gemerkt dat als je iets of iemand ziet - je geest onmiddellijk dat wat je ziet begint te dicteren, vast te stellen en definiëren, met weinig achting voor zijn inhoud, bedoeling, betekenis en geschiedenis? Dit gebeurt indirect, onbewust en dus automatisch, omdat je denken dusdanig is dat je er niet direct gewaar van bent, het is daarom indirect. Het neemt simpelweg de leiding, omdat je het zelf niet doet. Je gelooft al deze meningen, percepties en oordelen alsof ze geldig zijn, terwijl je nauwelijks tot geen benul hebt uit het oogpunt van hoe en waarom ze gecreëerd en geïnfuseerd waren in en als het vlees door je deelname, acceptatie en permissie.


Stel je het lichaam voor als een huis gevuld met gedachten die zich gedragen als onzekere mensen - iedereen vechtend voor eigendom, omdat er niet één enkele eigenaar is. De eigenaar is als de afzonderlijke delen geworden die binnenin het huis vechten voor eigendomsrecht.

Je ziet een plaatje-presentatie, maar stop je ooit voor een moment om te overwegen dat het feitelijk uit iets bestaat, het iets vertegenwoordigt, het betekenis, bedoeling en geschiedenis heeft. Deze dingen kun je niet echt overwegen, afleiden en volledig begrijpen vanuit een perspectief van afscheiding.  Maar als één en gelijk - kun je door jezelf heen zien en in een ander zoals hij of zij werkelijk is. Omdat binnenin je interpretaties je altijd gevangen bent in de tegenstellingen van juist en verkeerd en als zodanig - plaats je jezelf automatisch tegen iets, hetgeen daarenboven betekent dat je je objectiviteit verliest en je perspectief daarom beperkt zal zijn door je zelfzuchtige/egoïstische gerechtigdheid.

Het is behoorlijk bizar om aan te nemen dat je weet en realiseert hetgeen je ziet voor wat het is - terwijl je bezeten bent door meningen, interpretaties, oordelen, vooropgezet begrip, ideeën en percepties waarvan je de oorzaken niet volledig begrijpt.

Om te leren zien dat wat hier is is een proces van ontvouwing dat vele jaren beslaat, te kappen met meningen vast te houden en te zien zonder de benevelde visie die het creëert - is niet gemakkelijk, ofschoon er niets moeilijker is dan je begrip van de wereld beperken volgens je persoonlijke meningen van eigenbelang. Omdat deze wereld niet allemaal over jou gaat, het gaat over alles en iedereen. Dus je kan je niet veroorloven iets uit te sluiten met beperkend eigenbelang, omdat je dan niet in staat zult zijn het te begrijpen. Dat is het probleem met afscheiding, omdat zelfs kortweg jezelf afscheiden van een enkele gedachte - je jezelf blokkeert van het te begrijpen. 


Eén van de grote problemen met te zien, realiseren en begrijpen wat hier is - is dat mensen hun vooropgezette interpretaties, meningen, oordelen, ideeën en percepties geloven, accepteren en toestaan hen te beïnvloeden van het zien wat hier is directerwijze, omdat je geest automatisch dingen verbindt en associeert die niet direct gerelateerd zijn, het is allemaal indirect en daardoor in afscheiding.


Dat wat bezit neemt van je geest  als je aan het kijken bent naar een ander is dat wat je visie benevelt, het is altijd zo geweest. De geest die je doorgaans vertrouwt, ogenschijnlijk ongeacht wat het omhoog brengt in en als jou - is duidelijk niet te vertrouwen, omdat het zelden met de realiteit correleert.


Kijk eens: wanneer je thuis bent - is je geest op het werk. Wanneer je op het werk bent - is je geest thuis. Wanneer je ergens arriveert - bereidt je geest zich altijd voor op vertrekken, je eindeloos gevangen latend in deze zoektocht van weerstand weg van simpel samenzijn met alle delen van jou, het allemaal één en hetzelfde leven in eenheid en gelijkheid laten worden.


Waarom denk je dat je geest van je vandaan blijft dwalen elk moment? Het wil altijd ergens heen gaan. Het blijft van je vandaan dwalen als een vorm van weerstand tegen jezelf. Dat is waarom je al die gedachten hebt, omdat je weerstand biedt aan allEEN zijn met jezelf. Dus je hebt al deze delen om je te vertellen wat te doen, je gezelschap te houden. Je hebt het nodig, je hunkert en verlangt ernaar. Maar het komt nooit, omdat je altijd aan het vertrekken bent, op pad. Je kunt niet simpelweg hier zijn voor de één of andere reden? Vragen als deze zijn hoogst persoonlijk, ik kan ze slechts te berde brengen zodat je ze voor jezelf kunt beantwoorden.


Wanneer je leert door jezelf heen te zien, hetgeen betekent alles wat in je geest oprijst in relatie tot je omgeving, zul je beginnen de omgeving voor echt te zien en bewustzijn waarlijk te transcenderen.Dit is een vertaling naar het artikel Seeing Through Yourself

2 opmerkingen: