dinsdag 2 juli 2013

Dag 335 Hapklare Brokken Taal behoren tot het Consumentisme


Hapklare brokken gesproken Nederlands: Dutch as a construction language
Sinds Aristoteles zijn we gewend te denken dat teksten bestaan uit zinnen en dat zinnen bestaan uit woorden, terwijl de regels van de grammatica bepalen hoe die woorden met elkaar verbonden worden en wat het geheel betekent.
Ton van der Wouden

In een overleg met Martijn vandaag wees hij me erop dat mensen zinnen/teksten willen die "lekker lopen" omdat dit samenhangt met de menselijk geest der consumentisme, gemakkelijk leesbaar materiaal als de hapklare brokken als ook het geprefabriceerde voedsel is wat tot ons spreekt als "gemak dient de mens" in de zin van luiheid is het predicament. Ikzelf was als tiener grote stugge lappen latijnse teksten/vertalingen gewend en vond er ook plezier in. Maar dat is niet meer werkbaar zo nu blijkt. Dus naar de tekentafel en mezelf herschrijven; ik zal mezelf op één lijn dienen te brengen met deze realiteit als hoe het bestaat en de afscheiding in mezelf te stoppen van mensen die die "lekker lopende zinnen/teksten" als hapklare brokken willen.

Richtlijnen voor mij zijn hierbij:

* In dienst van het doel wat het beste is voor iedereen
* het gaat erom dat de tekst lopend MOET zijn
* mens is en wil geoliede machinesIk vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb mensen die lekker lopende zinnen/teksten willen als minder te zien/ervaren.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb mezelf als beter te zien/ervaren dan mensen die geen lekker lopende zinnen/teksten kunnen verwerken.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb te reageren op mensen die lekker lopende zinnen/teksten willen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb deel te nemen in en als de polariteit van lekker lopende zinnen/teksten versus door te vorsen stukken taal.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb geen medewerking te willen verlenen bij het lekker lopend maken van zinnen/teksten omdat ik dat als dom interpreteer - en hierin vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb het woord dom te verbinden met het lekker lopend te maken van zinnen/teksten.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb te denken dat het voor mij dan ophoudt zinnen/teksten op te stellen/vertalen omdat ik geen lekker lopende zinnen/teksten kan maken voor mensen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat het me aan de GROTE wil ontbreekt omlaag te stappen tot het niveau van het gros.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb bij alles superioriteit te laten doorklinken naar anderen die gemakkelijke/hapklare brokken willen als tekst.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat wat ik weersta, blijft bestaan en zelfs in intensiteit toeneemt.
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb heel badinerend te praten in mezelf over mensen die de woorden in een zin niet als de bouwstenen op zich kunnen begrijpen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb te denken dat ik mezelf moet verlagen in plaats mezelf te realiseren dat ik het woord verlagen met een 'negatieve'/ 'slechte'/verkeerde' lading in de geest heb geconnoteerd.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb deel te nemen in de back chat/innerlijke conversatie "daar kan ik niks mee".

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb deel te nemen in de back chat/innerlijke conversatie "ga maar gewoon weg". 

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb te denken dat ik het eens moet zijn met het maken van lopende zinnen/teksten in plaats mezelf te realiseren dat ik het niet eens hoef te zijn maar simpelweg het doel dien als wat het beste is voor iedereen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb mezelf van mezelf af te scheiden in het formeren van een mening over anderen. Ik zie de list en het bedrog en ik stop het eigenbelang ten dienste van het algemene belang.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb mijn bevoordeelde positie qua leesvaardigheid en tekst/woordbegrip te misbruiken om een hautaine reactie mee te creëren in plaats mezelf in te zetten en om te zetten naar/voor wat het beste is voor iedereen. 


Ik stel mezelf ten doel één en gelijk te staan aan als alles en iedereen.

Ik stel mezelf ten doel te realiseren dat de huidige stand van de mensheid vereist lekker lopende zinnen/teksten te produceren.

Ik stel mezelf ten doel dat als de meerderheid beslist dat het lekker lopende zinnen/teksten moeten worden als wat het beste is voor leven - ik daar in mee ga.

Ik stel mezelf ten doel te realiseren dat verlagen juist is wat ik moet en wil doen; verlagen als een nederig worden als een begrijpen van de ander om van daaruit ondersteuning te kunnen bieden.

Ik stel mezelf ten doel enig restmateriaal van deze geestesconstructie in mij te verwijderen door zelfvergeving en-correctie en kleine dingen niet uit laten groeien tot grote dingen als zijnde pure paranoia.


1 opmerking: