zondag 28 juli 2013

Dag 352 Zijn Alleen de Topbestuurders een Stelletje Graaiers of Wij Allemaal?

Ik citeer hier een stukje van een zgn. graaiers 'waarschuwings' site wat ook in grote lijnen synoniem staat voor een aantal groepen rondom dit punt:  
"Bijna iedereen ergert zich mateloos aan de buitenproportionele beloningen en bonussen voor top- en wanbestuurders. Toch gebeurt het volgens de 'regels'. Absurde regels dus. De verantwoordelijken horen dat aan te pakken, maar het blijft vaak bij praten. Of snijdt het in eigen vlees? Bent u het ook meer dan zat?" Hier is het dan de bedoeling een "signaal" af te geven - vooral aan politieke instanties door een email te sturen met de tekst "Ik wil dat het grote graaien stopt en wil graag actie tegen dit soort misstanden".

Ik wil dit stukje voor stukje uit elkaar halen om te kijken wat we hier toestaan en accepteren in onszelf als in de wereld.


grijp de graaiers

 Een onafgebroken strijd. En dat schijnt mensen geweldig te amuseren.


Probleem:

"Bijna iedereen ergert zich"-- dit ergeren in de menselijke geest is het zichzelf opwinden, een irritatie, boosheid en kan geschaald worden in de categorie van emotionele ('negatieve') ervaringen. Door deze deelname in emoties is men feitelijk bezig de onbewuste geest op te laden en alles wat bestaat in deze wereld, daarmee het hiërarchisch systeem van een 'top' en een 'bottom' te voeden. Daarom dat ergeren contraproductief is en zoals het woord al aangeeft de situatie in de wereld verergert. Zolang we dus een hiërarchisch wereldmodel blijven steunen/voortzetten in plaats een systeem van gelijkheid en eenheid in te voeren zal er niets veranderen.

Waarom houden we onze waarnemingen over bepaalde situaties "negatief"?

Hoe voeden deze negatieve ervaringen naar de situaties een "positieve beloning" ervaring?

Hoe zorgt deze interne dynamiek ervoor dat we nooit veranderen?

"Beloningen" -- blijkbaar hebben we beloningen als geld nodig om in beweging te komen voor elkaar. Dus, is het het beste naar het hele punt van beloning te kijken waarmee ook gelijk straffen samenhangt. Want in feite wil men dat de graaiers een soort van gestraft worden dat hun beloningen aan de hoge kant zitten. Ik praat het trouwens niet goed dat er verschil is in beloningen van mensen -- ik ben zelf voor algehele gelijkheid qua lonen/beloning maar dat is voor de meeste mensen nog niet te bevatten en daar zal ik hier dan ook niet over uitweiden. De mens heeft al moeite genoeg met het bevatten van een basisinkomen gegarandeerd systeem laat staan gelijkheid in geld lol. Dat het enorm uit de hand is gelopen met geldongelijkheid, ja onmiskenbaar, maar we zullen het proces van het onszelf vergeven wat we toegestaan en aanvaard hebben als de realiteit moeten wandelen. Door boos te worden plaatsen we ons in onze zelfongelijkheid boven een ander als een manier een ander te manipuleren maar in feite manipuleren we onszelf omdat we niet effectief zijn. Dat is waarom je boos wordt, je bent niet effectief.

Wat geld is in het wereldsysteem, representeert energie in het menselijke geestsysteem. Dus, het graaien naar geld kunnen we zo ook zien als het graaien in de eigen geest naar/in de emotionele energieën van ergernis en boosheid, hetgeen eveneens manieren zijn jezelf te gelde te maken, zij het vernietigend voor het menselijk fysieke lichaam.

"Regels" -- het feit al dat er regels moeten bestaan, houdt in dat we niet met elkaar kunnen bestaan in eenheid en gelijkheid, in een voor een ander doen wat je zelf zou willen dat jou gedaan wordt. Maar feit is ook dat er enorm veel regels bestaan die herzien moet worden binnen het principe van wat het beste is voor iedereen. Het woord regels dient te worden geherdefinieerd omdat er mensen zijn die er positieve/goede waardes aan verbinden in de geest en anderen een negatieve/slechte waarde binnen de geest - om te komen tot een levend woord als dat wat het beste is voor leven. Kijk, de acceptatie "dat regels niet veranderd" kunnen worden is net zoiets als dat de menselijke natuur niet veranderd kan worden. Dat is bullshit, mensen kunnen zichzelf wel veranderen -- dit vergt wel het nemen van verantwoordelijkheid voor allen als één, een immense hereducatie en zelfcorrectie maar het is mogelijk. Dus ook, regels/beleid kunnen gewijzigd worden alhoewel een verandering binnen het huidige systeem zinloos is, kan dit wel in en als een nieuw systeem waarin we leren anderen als onszelf te ondersteunen.Be careful when you fight the monsters,


"De verantwoordelijken horen dat aan te pakken" -- met deze gedachte wordt de verantwoordelijkheid buiten het zelf geplaatst wat mede-oorzaak is van ervaren van gevoelens van onmacht als geuit als woede, ergernis, walging e.d.. Wat in feite weer de angst is om tekort te komen; alle gevoelens zijn in feite angst. Dus, horen we onszelf aan te pakken binnen het nemen van verantwoordelijkheid voor wat we ervaren in onszelf zodat we leren richting te geven aan onszelf om een wereld te creëeren waarin iedereen in een gelijke mate zal hebben.


"het blijft vaak bij praten" -- ja zo zijn we, we praten erover maar om nou the works te doen, het systeem te veranderen en zelf te veranderen, ja dat is andere koek. We zijn altijd al gewend afstand tot doen van onze verantwoordelijkheid voor elkaars leven dus zal dit een lang proces worden van onder ogen zien wie/wat we zijn/geworden. In actie komen, de weg vooruit is politiek.

"snijdt het in eigen vlees?" -- ja, gedachten bombarderen het fysiek/vlees en vernietigen-zelf.


Oplossing/actie:

Stoppen met alle uitdrukkingen van emotie en gevoel, ze zijn afkomstig uit het geestbewustzijnsysteem. Het zijn energetische expressies die je beïnvloeden met controle en besturing.


We zullen moeten veranderen door een zelf-gewild besluit te nemen om te leven, handelen en spreken in overweging van de individuele zelfverantwoordelijkheid naar elkaar als Leven om ervoor te zorgen dat we samenwerken om een wereld te creëren die ervoor zorgt dat ieders leven wordt bewaakt als de onze.

Zelfbeloning:

De beloning voor zelf is dat men zichzelf leert stoppen door gedachten/ gevoelens en emoties bestuurd en gecontroleerd te worden om zo een werkelijke bestuurder van jezelf te worden in eenheid en gelijkheid met en als alles dat hier. 

Neem een kijkje in de online winkel voor zelfperfectie met nu veel GRATIS downloads:

2013 - The Future of Consciousness Series 

The Soul of Money Series1 opmerking: