donderdag 1 augustus 2013

Dag 353 Jezelf Hersenspoelen met Gevoelens als Chemicaliën

Dopamine en verslaving aan gevoelens
  • Wat is het: Een propaanzuurverbinding die fungeert als een neurotransmitter (dit zorgt voor signaaloverdracht tussen zenuwcellen in het zenuwstelsel).
  • Verliefd gevoel: Dopamine geeft hetzelfde fijne gevoel dat optreedt bij het gebruik van cocaine. Elke keer als je je geliefde ziet krijg je een shotje Dopamine, het werkt verslavend. Waardoor je hem/haar steeds weer zien wilt.
Elke keer als je het plaatje van je 'geliefde' ziet krijg je een shot Dopamine, het werkt verslavend. Waardoor je hem/haar steeds weer zien wilt. 
Er is dus geen verschil tussen een crackhead en zgn. verliefde mensen/liefde als gevoel, als dan dat een cocaïneverslaafde het van 'buiten' zichzelf in zijn/haar lichaam stopt en iemand die 'verliefd' is/'liefde' ervaart aan zijn dopamine/gevoel komt via een ander menselijk wezen -- alles om de dagelijkse high te krijgen. Het verliefde gevoel/cocaïne scoren is de prioriteit boven alles. 
In plaats te veranderen door een zelf-gewild besluit te nemen om te leven, handelen en spreken in overweging van de individuele zelfverantwoordelijkheid naar elkaar als Leven om ervoor te zorgen dat we samenwerken om een wereld te creëren die ervoor zorgt dat ieders leven wordt bewaakt als de onze.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb elke keer als ik het plaatje van mijn 'geliefde' zie een shot dopamine te krijgen/produceren in mijn menselijk fysieke lichaam - en hierin
vergeef ik mezelf dat ik mezelf niet toegestaan en aanvaard hebte zien, realiseren en begrijpen dat ik hem steeds weer zien wil om aan mijn dagelijkse dosis drugs te komen. 

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb mijn ogen te misbruiken als  drugsproducerende machines.
 
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet toegestaan en aanvaard heb niet te zien, realiseren en begrijpen dat de wereld van de wetenschap als extensie van de corporatie mensen aanmoedigt gevoelens als chemicaliën te laten ervaren waarmee de hersenen als het fysieke lichaam overspoelt wordt door stoffen die het beoordelingsvermogen beïnvloeden vanwege het doel van geld.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet toegestaan en aanvaard heb niet te zien, realiseren en begrijpen dat de wetenschap als de elite van de wereld de mensen gedwee en zelfgenoegzaam wil houden om zo de meeste opbrengsten te kunnen ontvangen van de onwetendheid en argeloosheid van de burgers.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet toegestaan en aanvaard heb niet te zien, realiseren en begrijpen dat het ervaren van een fijn gevoel het ervaren van een chemicalie is waarbij ik mijn menselijk fysieke lichaam en organen belast met de verwerking ervan en ik de functionaliteit van het lichaam achteruit doe gaan met de jaren, wat we dan ouderdom noemen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet toegestaan en aanvaard heb niet te zien, realiseren en begrijpen dat wat we ouderdom noemen eigenlijk een uitwonen van het menselijk fysieke lichaam is ten behoeve van de ervaring van gevoelens als chemicaliën als hoe ik mezelf programmeer.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb een gevoel scoren mijn prioriteit boven alles is en daarmee leven compleet te veronachtzamen, verkrachten en verontwaardigen.

    Geen opmerkingen:

    Een reactie posten