woensdag 7 augustus 2013

Dag 356 Fietsend in de Fout/Geest gaan | Gecorrigeerd

Ademgewaarzijn versus Angstgewaarzijn

Wanneer en als ik mezelf realiseer het gevoel te hebben dat ik te laat ben/kom - stop ik en adem ik - ik sta mezelf NIET toe het gevoel te hebben dat ik te laat kom, omdat ik me realiseer dat een gevoel gebaseerd is op angst en ik me laat sturen door angst. In plaats - beweeg ik me adem voor adem voort in en als ontspanning hier met mezelf, mijn lichaam en de omgeving.

Wanneer en als ik mezelf realiseer mezelf niet toegestaan en aanvaard te hebben te kijken wat voor een angst me specifiek beheerst - stop ik en adem ik - ik sta mezelf toe mezelf af te remmen en te kijken hoe die angst eruit ziet. 

Wanneer en als ik mezelf realiseer mezelf te verslaven aan snelheid - stop ik en adem ik - ik sta mezelf niet toe mezelf te laten meeslepen in en als de snelheid van de geest, omdat ik mezelf realiseer dat ik mezelf laat drijven door energie. In plaats - fluit ik mezelf terug hier in en als de fysieke realiteit en geef ik richting aan mezelf als het vlees van mij.

Wanneer en als ik mezelf realiseer de neiging te hebben mezelf uit te putten - stop ik en adem ik - ik stop met mezelf uitputten, omdat ik me realiseer mijn lichaam schade te berokkenen. In plaats - ben ik aardig voor mezelf als mijn menselijk fysieke lichaam en heel ik mijn lichaam weer door het voortzetten van slaaptherapie.

Wanneer en als ik mezelf realiseer leven hier over het hoofd te zien door in de geest van innerlijke conversaties te gaan - stop ik en adem ik - ik sta mezelf NIET toe in innerlijke conversaties te vervallen wanneer ik op de fiets zit, omdat ik me realiseer dat ik ben niet hier ben in ruimte en tijd - dat wat echt is. In plaats - word ik me terstond gewaar als ik in de conversaties van de geest verdwijn en roep ik mezelf terug.

Wanneer en als ik mezelf realiseer stress op mijn fysiek menselijk lichaam te plaatsen door buiten/uit de adem te raken - stop ik en adem ik - ik realiseer me de belasting op mijn fysieke lichaam door hier constant hier te zijn als de adem. In plaats -word ik me gewaar van de stress/belasting en aard de stress energie in de aarde.

Ik stel mezelf ten doel de trigger te vinden die het op een denken te zet.

Ik stel mezelf ten doel de specifieke plaatsen waar ik aan het denken sla gewaar te worden.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten