donderdag 15 augustus 2013

Dag 363 Afschaffing particuliere/persoonlijke belasting

Met het Basisinkomengarantievoorstel zal persoonlijke belasting afgeschaft worden, maar de belastingheffing in termen van laten we zeggen per transactie - hetgeen een verbruiksbelasting is, een per-verkoop-belasting en toegevoegde waardebelasting - deze typen belastingen zouden eerlijk zijn, omdat het gebaseerd zal zijn op hoeveel men het systeem gebruikt en die belastingen specifiek bijeengebracht zouden worden om voor de functies van de regering te betalen.

Feiten over de Europese Unie 

Het gebied van de directe belastingen wordt niet rechtstreeks gereguleerd door Europese wetgeving. Niettemin dragen diverse richtlijnen en de jurisprudentie van het Hof van Justitie bij tot de vaststelling van geharmoniseerde normen voor de vennootschaps- en personenbelasting. Bovendien blijkt uit mededelingen de nadrukkelijke aandacht voor het voorkómen van belastingontduiking en dubbele belastingheffing binnen de EU.


Het klimaat in landen waar men begint met de afschaffing van de personenbelasting zal enorm vooruit gaan qua samenleven in eenheid en gelijkheid. Het effect van het heffen van personenbelasting is dat mensen in de vergelijking met anderen gaan over hoeveel belasting men betaalt. Dit veroorzaakt verdeeldheid, een opzettelijke creatie voor de controle van de massa. En een verdeelde mens(heid) is een overwonnen mens(heid).

Wie is er niet bekend met de angst dat z'n belastingcenten door anderen worden geconsumeerd, daarmee gemakshalve vergetend dat we in al onze angst en afgunst feitelijk ons eigen lijf en leven consumeren. We branden onszelf liever op - zie ook burn outs - dan dat we anderen geven zoals we zelf zouden willen ontvangen. Dat is toch ronduit stom. Door dit belastingstelsel worden ook mensen die vanuit het 'buitenland' hier komen om te wonen en werken ineens 'gevaarlijk' want ze komen van je belastingcenten profiteren. Welnu, wie er nog het meest profiteren van je 'belastingcenten' zijn de mensen waar het meeste geld heen gaat hetgeen vrij onduidelijke partijen zijn.
 
Kijk ook naar de woorden 'personen belasten' - dat is wat we geaccepteerd en aanvaard hebben als normaal, dat is het niet. Wat doen we onszelf aan met een dergelijke spanning te leven voortdurend?

Dus, inderdaad lijkt me een verbruiksbelasting redelijk en billijk -- dat wanneer ik iets betrek van het systeem, er belasting wordt geheven; ik belast immers het systeem. Ik persoonlijk hoef niet zoveel van het systeem te betrekken, dus betaal ik 'minder' belasting. Iemand die veel/meer extravagante wensen heeft betaalt meer. Simpel.

Het kan heel anders, leefbaar voor iedereen, er zijn nieuwe economische modellen mogelijk - check out Basisinkomen Gegarandeerd door Equal Life Foundation


1 opmerking: