dinsdag 20 augustus 2013

Dag 367 WWJD, "What Would Bernard Do?" en Wat Doe Ik

In de late jaren '90 was ik lid van een vol-evangelische gemeente toen de polsbandjes met WWJD vol in zwang kwamen. Het was destijds ook in lijn met de alternatievere leden van de Jezus-aanhangers die de muziekfestivals bezochten en hiermee de Jezus een grungy stijltje gaven. Ik zelf ben nooit tot de aankoop gekomen van het polsbandje ondanks dat ik het lang overwogen heb. Ik vond het niet substantieel genoeg want doorgaans is zoals hieronder beschreven wat er bij de slogan overwogen dient te worden. Het "Jezus willen volgen" zat me niet lekker/zinde me niet. De slogan is daarna in bredere kringen verspreid waaronder dat het in 2011 gecoöpteerd is door Occupy demonstranten buiten de Londense St Paul's Cathedral destijds bedreigd met uitzetting.


WWJD banner at the Occupy London Stock Exchange protest
"WWJD is de afkorting van What Whould Jesus Do?

Wat Zou Jezus Doen?Wat wordt hiermee verder bedoeld en wat moet ik ermee?

Het gaat erom dat we Jezus willen volgen zoals Hij gedaan heeft.

Zouden de dingen die wij in ons dagelijks leven doen ook door Jezus gedaan zijn?Zou Jezus hetzelfde reageren zoals u en ik doen?

Zou Jezus dezelfde levensstijl hebben zoals u en ik hebben?

Zou Jezus iemand uitmaken voor ... of zou Hij iemand uit liefde benaderen?

Zou Jezus bepaalde personen/groepen discrimineren, of zou Hij ze erbij betrekken?

Zou Jezus ook geld uitgeven aan ...?

Zou Jezus .... ?"                                                            Bron: www.wwjd.nl

Nu, sinds ik een aantal jaar geleden in aanraking ben gekomen met Desteni en Bernard Poolman begrijp ik het 'evangelie', de boodschap ten volle -- WWJD = doen en leven binnen het principe wat het beste is voor iedereen. Ik gebruikte/kende "het beste voor iedereen" al als groet, maar niet als toepassing in elk moment, van ADEMEN. Vandaar dat ik het bandje ook niet om kon, het zou oneerlijkheid naar mezelf zijn omdat ik beheerst werd door onwetendheid, onstandvastigheid en onderdrukking van mezelf/mijn zelfexpressie door angst. Oftewel gevangen in de geest van gedachten, gevoelens en emoties.

Wat me opviel in de evangelische gemeente was o.a. dat er stilzwijgend of expliciet een onderscheid/verschil werd gemaakt tussen christenen en niet-christenen en tussen watergedoopten en niet-watergedoopten, tussen gelovig en niet gelovig en nog zo meer van die polariteiten/ongelijkheden. Dus, schorde er iets aan het uitgangspunt en werd het in de WWJD-beweging niet duidelijk dat er al 'iets' vooraf gaat aan het DO aangezien er in de geest een onderscheid/afscheiding ervaren werd tussen een ander en zelf in de vorm van gedachten hetgeen NOOIT ofte NIMMER een Doen Wat Jezus Zou Doen kan zijn. Oordeelt niet zei Jezus immers. Een gedachte over een ander nl. is het kwaad.

Dus, verder nu. "Wat zou Bernard doen?" of beter "Wat Deed Bernard?" Bernard ging verder in Wat Hij Doet; hij confronteerde ons mensen met onze falsieve natuur van zelfbeperking en zelfhersenspoeling, dus te kijken WIE WE ZIJN binnen wat we Doen. Zijn we gelijk? Zijn we in staat iedereen gelijkelijk te geven? Zijn we in staat van de buurman te houden als van zelf? Omdat wie Bernard is binnen wat hij doet Leven is, de Dood/Zichzelf getranscendeerd heeft en ons assisteerde en ondersteunde hetzelfde te doen: te worden als één en gelijk als alles in het fysiek, dat is gezond verstand. Dat deed Jezus niet. Daarvoor heeft hij (Bernard) ons ook de gereedschappen gegeven om niet alleen predikers te worden van een ideaal van 'iemand/iets buiten ons' maar zelf Hier Als Leven op te Staan als het Fysieke Lichaam, het levende Woord als het Vlees. Zodoende heb ik een enorme bevrijding kunnen geven aan mezelf binnen Wat 'Ik' Zou Doen. En we gaan door met het proces op aarde van de Geboorte van Zelf als Leven in het Fysiek. Ik ga verder met mezelf te confronteren met mezelf om de geest van eigenbelang, verlangens, behoeften en wensen in alle toonaarden te stoppen.

De perfectie van de illusie is zodanig, dat zelden degenen die hebben gegeten van de boom van kennis het Leven zullen vinden voordat de dood komt om de illusie te verbrijzelen.

2 opmerkingen: