dinsdag 10 september 2013

Dag 377 "Ik Ben Niet Vooruit te Branden" - Modus

Interessante uitspraak die zo rondwaart in het bewustzijn-- ook wel verenigde veld genoemd. Het is die ervaring die ik de laatste tijd 'ernstig'/'intens' ervaar om onder ogen te zien en te verwijderen. Het wàs de afgelopen weken ook intens zoals ook in de groep naar voren kwam en waar Sunette dan de woorden aan geeft:
de veranderingen die plaatsvinden sinds Bernard - waar veel van de geest nu niet direct geïntegreerd wordt in de diepten van het fysieke, maar als van het lichaam 'afstuiteren' dus het komt als ogenblikkelijk terug 'in your face' om onder ogen gezien te worden
Ik wilde dit systeem verder toestaan maar toen ik vandaag een link die in de groepsmail gedeeld was aan het doorbrowsen was moest ik een aantal punten onder ogen komen die allemaal te maken hebben met de opbouw van de ervaring van niet vooruit te branden te zijn. Volgens mij zei mijn moeder het wel eens, maar of ze dat nou tegen mij bedoelde of iets over haarzelf zei is me niet duidelijk. 


Niet vooruit te brandenOnderstaande betekenissen van fysieke manifestaties zijn van Louise Hay waar ik zo'n 7 jaar geleden veel aan gehad heb. Ik had kopieën van haar fysische werkingen in de keuken en de wc geplakt zodat ik en mijn huispartner het goed zouden facen.


FEET PROBLEMS: Fear of the future or not wanting to move forward.
 AFFIRMATION: I understand clearly and I am willing to change with the times. I am safe.

HIP PROBLEMS: Fear of going forward in major decisions.
AFFIRMATION: I am in perfect balance. I move forward in life with ease and with joy at every age.


LEG PROBLEMS: Fear of the future, not being able to carry things forward.
AFFIRMATION: I move forward with confidence and joy, knowing that all is well in my future.


Intussen werk ik niet meer met Louise Hay maar met de Structurele Resonantie Uitlijning en de interviews van het portaal op www.eqafe.com maar kan deze bovenstaande duidingen nog goed gebruiken om systemen in me te tackelen. 

Ik had het er net met Martijn over op Skype, nou hij kwam er mee dat hij de polariteit had ontdekt in zichzelf van enerzijds de ik ben niet vooruit te branden en anderzijds de energetische aandrijving om dingen te doen. Op Energie, de oude manier om dingen te doen. Lol, dit was precies wat ik zag dat het moest zijn waar ik last van had. Vrij lastig in deze polariteit want ik zit te wachten tot ik een soort energetisch aangedreven ga worden terwijl ik weet dat dat niet gaat zijn omdat dat geen zelfbeweging is maar weer een systeem. Dus, twee systemen tegenover elkaar en ik als wezenlijkheid zet mezelf ertussenin gevangen. 
 
Tijd om mezelf te bevrijden, althans mezelf eerst van die inerte toestand van "ik ben niet vooruit te branden" afhelpen. Een paar momenten lang zag ik vandaag ook niet "hoe" dan wel mezelf aan te zwengelen tot Martijn zei dat hij er gewoon uitstapt dan. "Zie die polariteit voor je en stap eruit, breng zelf hier." Oja! tuurlijk, dat is het, dat kan ik wel. Zo dat was me een sluier over mijn ogen zeg. Wat een grap/crap. De "Speedy Gonzales" modus als tegenovergestelde zag ik vanmiddag in mezelf die ik trouwens als meer positief in mezelf ervaar dan de "ik ben niet vooruit te branden"-staat wat in feite ook energie is maar dan negatief, aangejaagd door emoties.

De crap is dat ik dit nu al 3 jaar weet via mijn lichaam waar ik voel dat iets me terughoudt om voorwaarts te bewegen in mezelf. Vooral in mijn voetpunten ervoer ik dat duidelijk. Zo gewend om door energie bewogen te worden dat ik ben gaan zien dat we feitelijk lui zijn als de energie uitgeput is. Die frictie ook tussen het weten en dan toch niet erdoorheen kunnen wandelen geeft mijn geest natuurlijk weer die energie waarvan het bestaat, dus best logisch weer, maar geen praktisch gezond verstand van leven.

Wat ik ook zag is dat het "niet (voorwaarts) willen bewegen" met iets of iemand buiten mezelf samenhangt als een wraakneming zeg maar. Dat vond ik zeer interessant want dat moet dan opgebouwd zijn in mezelf tijdens mijn jongste jaren -- van 0 tot 7 jaar loopt onze programmeerperiode-- waar ik blijkbaar reageer op een ouderfiguur of mijn broer of iemand als een onderwijzer(es) die mij proberen te bewegen tot iets. Maar dat stort steeds ineen omdat me als kind vaak onduidelijk was wat te doen in het leven omdat dat niet werd uitgelegd behalve dan te leren, geld te verdienen, te trouwen, seks te hebben, kinderen te hebben waar ik geen zin in had in dat scenario: wat beweeg(t) je dan? Iets voor anderen doen bewoog me, voor mijn partner zorgen bewoog me. Nu kan ik -- met de inkeer naar eenheid met het universum -- niet iets meer buiten mezelf zoeken/gebruiken om mezelf te bewegen, dat is zelfonoprecht. Kan wel maar functioneert niet echt lol. Als het niet is wat ik zelf wil, zelfgewild is, is het niet echt en dat speelt nu. En "ik ben niet vooruit te branden" is ook maar gewoon een zelfonderdrukkingsmechanisme van de geest.

Sinds ik dus zeker weet dat we op aarde zijn om elkaar als onszelf te ondersteunen als het werkelijk verlangen/de werkelijke wil en hoe dit te doen is me veel duidelijk geworden. Het geeft me een duidelijke richting die ik te danken heb aan de Desteni groep die ik iedereen ten zeerste kan aanbevelen als het gaat om jezelf te leren leven en geven.


Dus, om die lagen eraf te beginnen te pellen..

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard heb te bestaan in en als de polariteit energie versus ik ben niet vooruit te branden entiteit. 


Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard heb te bestaan in en als het Speedy Gonzales karakter.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard heb te bestaan in en als Ik Ben Niet Vooruit te Branden karakter.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb voetenproblemen te creëren door deel te nemen in angst voor de toekomst.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb voetenproblemen te creëren door deel te nemen in de weerstand niet vooruit te willen komen. 

Wanneer en als ik mezelf realiseer deel te nemen in angst voor de toekomst - stop ik en adem ik - ik sta mezelf niet toe deel te nemen in angst voor de toekomst, omdat ik mezelf realiseer fysieke problemen te creëren in mijn lichaam als in de mensheid. In plaats - begrijp ik duidelijk en ben ik bereid om te veranderen met de ruimte en tijd. Ik ben veilig in mijn lichaam hier.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb heupproblemen te creëren door deel te nemen in en als angst voor de toekomst in belangrijke beslissingen. 

Wanneer en als ik mezelf realiseer heupproblemen te creëren door deel te nemen in en als angst voor de toekomst in belangrijke beslissingen - stop ik en adem ik - ik sta mezelf niet toe deel te nemen in en als angst voor de toekomst in belangrijke beslissinggen, omdat ik mezelf realiseer dat ik mezelf ernstig beperk in mijn zelfexpansie. In plaats - zorg ik in perfecte balans te komen. Ik beweeg met gemak vooruit in het leven en met vreugde op elke leeftijd.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb beenproblemen te creëren door niet in staat te zijn om dingen te dragen.

Wanneer en als ik mezelf realiseer beenproblemen te creëren door niet in staat te zijn om dingen te dragen - stop ik en adem ik - ik sta mezelf niet toe beenproblemen te creëren door te denken dat ik dingen moet dragen. Ik mezelf realiseer dat ik niet werkelijk iets hoef te dragen maar dingen moet loslaten. In plaats - beweeg ik vooruit met, als en in zelfvertrouwen en leef ik vreugde als mezelf, wetende dat alles goed is in mijn toekomst omdat ik doe wat het beste is voor iedereen hetgeen het beste is voor mezelf.


 Vergezel ons op de Reis naar Leven!

Desteni 'Ik' Proces Lite (+buddy) http://lite.desteniiprocess.com/ 
 

Desteni 'Ik' Proces Pro (+buddy) www.desteniiprocess.com 


Eqafe zelfperfectiemateriaal www.eqafe.com 

Wil je ook transformeren van relaties hebben naar overeenkomsten leven? www.desteniiprocess.com/courses/relationships

Geen opmerkingen:

Een reactie posten