donderdag 26 september 2013

Dag 382 Parlementen bestaan als "Spreek (de) geest"

Het woord parlement kwam in me op daarstraks omdat ik me ga verdiepen in de gemeentelijke politiek. Ik had al eens eerder naar het woord gekeken maar nu werd het me heel duidelijk wat en hoe het parlement bestaat in deze wereld.

De gangbare definitie is:
parlement: par - le` ment
(«Frans)
het -woord
parlementen
1
volksvertegenwoordiging;
2
gebouw waarin de volksvertegenwoordiging zetelt


Verder bestaat deze definitie:

Parlement
Let op: Spelling van 1858 parlement, Fr., parliament, Eng., eigenlijk eene spreek-zaal, spreekhuis; rijksvergadering of -raad.

© afp. Het Europees parlement in Straatsburg.
Ik zag inderdaad het Franse woord 'parle' van parler = spreken erin staan en het woord 'ment' wat van mind/geest afgeleid is en toen zag ik ineens dat alle parlementen in deze wereld podia zijn voor "spreek (de) geesten". Als men telt dat geest = alle gedachten, gevoelens en emoties kunnen we begrijpen dat men in het parlement gedachten, gevoelens en emoties spreekt en als men telt dat deze geestcomponenten weinig tot niets met de realiteit van doen hebben is de optelsom snel gemaakt als waarom het is dat 'de parlementen' niet in staat zijn de politiek als stuurmiddel voor het op orde brengen van de economie voor elkaar krijgen als het zorgen dat iedereen van een fatsoenlijke levensstandaard wordt voorzien.

Tijd om het woord parlement te herdefiniëren en bijgevolg de uitkomsten van parlementen richting te geven naar common sense als wat het beste is voor iedereen.


Dus, mensen in het parlement - spreek common sense/gezond verstand:
"Spreek alleen wanneer je weet dat je woorden resulteren in wat het Beste is voor alle Leven altijd!"

1 opmerking: