vrijdag 27 september 2013

Dag 383 Gemeenteraadsvergaderingen en meningsvorming versus feitenonderzoek

Materie in al zijn vormen bestaat als leven in een meetbare, natuurlijke orde die, wanneer niet gemanaged voor het beste resultaat en genegeerd door een kwestie van mening, de grondoorzaak zal zijn voor alle armoede, lijden, oorlog, uitsterven, kindermisbruik en elke gruweldaad die je maar voor kunt stellen - omdat verbeelding als mening in zijn aard werkelijk, echt kwaad is dat illusie waardeert boven Leven in alle opzichten - en dat bezeten opiniemakers zullen doden en vernietigen en verminken en folteren omwille van hun meningen, de echte wereld tot een gekkenhuis maken van mening waar zelfs moraal een kwestie werd van bescherming van het recht om een mening in plaats van het recht op leven.
http://gemeenteraad.woerden.nl/site/woerden44/images/komende_vergaderingen.png
Raadzaal van het Stadhuis Woerden
Daar waar ik gisteren het parlement besprak als hoe dit bestaat in deze wereld wil ik vandaag aan de orde stellen hoe de gemeentepolitiek functioneert. Vanavond was ik voor het eerst in mijn leven aanwezig bij een gemeenteraadsvergadering. Ik had al gelezen in "Zo werkt de raad" dat besluitvorming plaatsvindt op basis van meningsvorming. Het woord mening viel ook een enkele keer op de vergadering zelf. Het is toch wel fascinerend te noemen dat een aantal mensen die onze volksvertegenwoordigers heten en beschäftigt zijn met het in 'goede banen' leiden van de samenleving/gemeente hun besluiten baseren op meningen.

Nu dienen we ons te gaan realiseren dat de realiteit van het achteruitgaan van de leefbaarheid in het land/de wereld volledig samenhangt met het formeren van beleid door middel van meningen.


Dit punt kwam ik ook tegen op de middelbare school in discussies waar ik opperde dat meningen niet het algemeen belang vertegenwoordigen maar dat had ik helemaal fout volgens een aantal. Ik moest een mening hebben, geen mening hebben was zeg maar een gotspe en je telt niet mee lol. Door mijn destijds laat-maar-waaien karakter liet ik dat dus maar gaan, maar niet meer! Het zal hoe dan ook duidelijk moeten worden aan een ieder dat een 'mening' als een visie getoetst dient te worden aan de fysieke werkelijkheid als gezond verstand wil de uitkomst ook in de fysieke realiteit overeind blijven en geen schade veroorzaken aan leven. En de test van de tijd doorstaan. In acht genomen dus dat men realiseert dat de fysieke realiteit de enige echte werkelijkheid is. 

Dus ja dat was wel hilarisch als je zo een stel mensen inclusief burgemeester in een officiële setting bijeen ziet die de gemeentepolitiek opstellen om te horen dat men nog steeds 'werkt' met meningen. Ik begreep ook dat de langdurige 'bureaucratische' besluitvormingsprocessen zo 'op moeilijke punten' zeer langdurig kan zijn terwijl als we zouden leren werken met feiten door alle data te verzamelen, deze dan door te rekenen naar een uitkomst die het beste is voor iedereen in de zin dat iedereen, elk mens, er zijn voordeel uit behaalt er veel kortere doorlooptijden behaald kunnen worden.

Vandaar, wil ik dit punt op een gegeven moment graag op de BasisInkomenPartij-agenda. Het is even shocking voor het ego dat meningen geen valide grond is om politiek te voeren...maar eens gerealiseerd zal het een veel effectievere samenwerking voort kunnen brengen om een wereld te creëren waarin niemand buiten de equatie wordt gelaten.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten