maandag 18 november 2013

Dag 402 Van verbazing naar verontwaardiging naar zelfbevrijding

In een gesprek vandaag liet ik iemand zien dat als deze in "een verbazing gaat" over andere mensen dit een afscheiding is van die andere mensen. Dit is een afscheidingsbeweging van de geest die plaatsvindt terwijl deze persoon woorden hoort die hem triggeren in die verbazing/zelfonderdrukking te gaan. Ik ondernam actie één met mijn woorden en toen ik voldoende duidelijk gemaakt had hoe dit mechanisme functioneert merkte ik achteraf bij mezelf dat er een lichtelijk verontwaardigde toon/energie bij gemengd zat. Toen ik keek waar het vandaan kwam zag ik dat het een herinnering is waarbij de moeder van mijn exex heel vaak haar zinnen begon met woorden als verbazing/verbaasd zijn waarbij ik ervoer dat de communicatie compleet verstoord werd en ik voor mijn gevoel in een patstelling terecht was gekomen. Ik begreep wel dat verbazen/verbazing vals was maar sloeg dan verder wel dicht. Dus even wat bevrijding van het verleden dat meetrilt in mijn stem...

afbeelding
Gerrie de Bie

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb een verontwaardigde toon/energie te mengen bij mijn spreken omdat ik iemand badinerend hoor spreken over anderen - en hierin vergeef ik mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb mezelf te verontwaardigen door deel te nemen in onzekerheid of het nou wel is wat ik hoor.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb het mensen die in een verbazing deelnemen kwalijk te nemen dat ze niet begrijpen dat ze het gesprek saboteren.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb een wereld te creëeren waarin verbazing bestaat omdat ik nooit ben opgestaan om te zeggen tot hier en niet verder.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb deel te nemen in een herinnering waarbij ik het de moeder van mijn exex kwalijk nam heel vaak haar zinnen te beginnen met woorden als verbazing/verbaasd zijn - en hierin vergeef ik mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb een ervaring/gevoel/energie te creëren dat de communicatie compleet verstoord werd en in een patstelling terecht te komen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dicht te slaan - en hierin vergeef ik mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb me persoonlijk aangeslagen te voelen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb gebelgd/boos te zijn over de woorden die een ander spreekt.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten