Dag 408 Waarom een basisinkomen via een partij / politiek?

 Waarom een basisinkomen via een partij / politiek?
Ik heb dit onderwerp al eerder eens behandeld maar vandaag nog eens in de reprise. Deze vraag kreeg ik vandaag rechtstreeks van iemand waarmee ik een telefoongesprek voerde over allerlei systeemveranderingen om te komen tot een rechtvaardig systeem.Vaak komt deze vraag in een wat hatelijke vorm waardoor een antwoord niet ontvangen kan worden. Wat mezelf aangaat begrijp ik nu dat mensen oprecht het niet kunnen begrijpen ook.

Mede doordat er een lobby voor een basisinkomen loopt waarbij aangeklopt wordt bij de EU voor onderzoek van/door deze firma wekt dit bij nieuw geïntroduceerde mensen in het basisinkomen de schijn dat er werkelijk een voordeel te behalen valt via de weg van een handtekeningenactie. Terwijl dit in feite de bespoediging van de invoering van een basisinkomen in de weg staat - in de zin dat de mensen die zich bezig houden met de actie via de EU - geen actie als één met hun woorden ondernemen hier in den lande via de politiek. Hoe anders kom je bij de wetgever als dan je dit niet zelf doet? In wezen verkwanselen deze mensen hun potentieel door zichzelf niet toe te passen binnen het politieke systeem.
Ik quote Bernard Poolman nog maar eens:
Er is maar één manier waar basisinkomen een echte mededinger zal worden en uiteindelijk potentieel een nieuw economisch systeem. En dat is door een politieke agenda waar een politieke partij hun beleid op basisinkomen baseert, met een duidelijk omschreven kader om uit te leggen hoe het praktisch zal functioneren en wat het zal vergen om het te implementeren en hoe men de noodzakelijke veranderingen tot stand zal brengen, welk type onderwijs nodig zal zijn om een verandering in de mentaliteit van de burger te bewerkstelligen en dan uiteraard een schatting maken van hoeveel het gaat kosten en hoelang het zal duren.
Dus het volk moet een voorstel/beleid voorgelegd worden waar ze op kunnen stemmen, dat is democratie. Dat men stemt via één persoon, één stem op een beleid dat is gebaseerd op basisinkomen. Alleen zo kan een basisinkomen wettelijk ingevoerd worden. Dus als diegenen er straks na half januari 2014 achter komen dat de 1.000.000 niet gehaald worden, zal er toch gekeken moeten worden welke weg dan te bewandelen. Mogelijk dat men er dan achter komt van...verhip hee... dat ik dat niet eerder gezien/gerealiseerd/begrepen heb. 

Wat IK mezelf realiseerde van de week is dat ik de komende - zeker - 10 jaar zal moeten blijven uitleggen waarom één en ander zo werkt. Blijkbaar dacht ik dat iedereen dit wel meteen begrijpt; deze gedachte duidt op afscheiding van de realiteit, dus interessant hoe een punt altijd weer gerelateerd is met zelf. Dit gaf me ongeduldenergie naar anderen maar toen ik keek hoe Bernard Poolman altijd met de meeste geduld ons de dingen uitlegde begreep ik hoe scheef/ongelijk ik zat met mijn houding. Aldus, gecorrigeerd in een moment...


Sluit je aan bij een partij die het basisinkomenidee omarmt.


Reacties

Populaire posts van deze blog

Dag 477 Is onze tweede natuur de geest? En onze eerste natuur dan het fysieke?

Weerstand is een Gids op je Reis van Zelfverandering

Dag 536 Zelfcorrecties in relatie tot reacties op gewelddadigheid/achterbaksheid in omgeving - deel 2