Dag 409 Een wet om Wajongers in de bijstand te dumpen

Wat bedoelt de PvdA met een ‘zachte landing’ voor Wajongeren?
- Vanaf het moment dat bij herbeoordeling blijkt dat een Wajongere arbeidsvermogen heeft, krijgt hij nog een half jaar een Wajong-uitkering. Hierna komt hij onder de Participatiewet te vallen. Er is dus sprake van overgangsrecht van een half jaar.
- In het sociaal akkoord is extra geld (100 miljoen) gereserveerd om de effecten van de kostendelersnorm te verzachten voor de mensen die vanuit de Wajong in de bijstand terecht komen na de herbeoordeling. Dit betekent concreet dat zij gedurende 2,5 jaar vanaf de datum van de beschikking uitgezonderd zijn van de kostendelersnorm in de bijstand.
- Na de periode van 2,5 jaar kan deze groep zich bij de gemeente melden voor extra (financiële) ondersteuning in de vorm van bijzondere bijstand.
- In het sociaal akkoord zijn afspraken gemaakt over 125.000 extra plekken voor mensen die niet het minimumloon kunnen verdienen. De groep Wajongeren die arbeidsvermogen hebben en onder de Participatiewet gaan vallen, krijgen de eerste jaren prioriteit bij de toeleiding naar deze extra banen.
- De PvdA pleit voor een persoonlijk begeleidingsplan – binnen een half jaar na herbeoordeling - voor iedere Wajongere die onder de Participatiewet komt te vallen.
- De PvdA wil een oplossing voor hoogopgeleide Wajongeren die vanwege een urenbeperking niet een volledige werkweek kunnen maken.

PvdA bedoelt met een zachte landing dat de Wajongeren niet gelijk in de bijstand gedumpt worden. Dat zou al te opvallend zijn wat achter dit beleid schuilt.

Voor "overgangsrecht" lees: overgangsdwang. De Wajongeren hebben hier niet om gevraagd; het wordt opgedwongen, vandaar dat niet gesproken kan worden van een recht. Het is misbruik om taal en van mensen zo te gebruiken. Dit zijn rechten >> Equal Life Foundation Verklaring van de Rechten van de Mens


Aan de heren en dames politici een les in echte democratie:
  
Met wie is dat akkoord? De Wajongeren als ook wij hebben geen mail gehad om te stemmen op dit beleid. Een sociaal akkoord kan feitelijk geen sociaal akkoord zijn als er niet door iedereen op is gestemd.

De Participatiewet is een methode om meer geld in de schatkist te krijgen over de ruggen van weerloze mensen als Wajongeren. Voor het gros van de mensen klinkt dit goed in de oren maar realiseren zich niet de werkelijke drijfveren voor dergelijke wetten, het vergroten van de inkomsten van de staat omdat deze verantwoordelijk is voor het maken van schuld.

Hoe en wanneer gaat de herbeoordeling plaatsvinden?
- De herbeoordeling zal plaatsvinden in 3 jaar: 2015-2017. De groep Wajongeren wordt in 3 groepen verdeeld en het UWV krijgt voor iedere groep 1 jaar de tijd voor een herbeoordeling. Het is nog onduidelijk hoe de groepen precies worden samengesteld, maar wel is duidelijk dat de uitkeringsduur en leeftijd belangrijke criteria zijn. Mensen uit de nWajong (nieuwe Wajong) zullen dus als eerste aan de beurt zijn.
- De PvdA heeft er voor gepleit dat niet iedere Wajongere ‘in zijn onderbroek’ voor de keuringsarts hoeft te verschijnen. Het UWV kan op basis van dossiers ook beslissingen nemen als hieruit blijkt dat Wajongeren volledig en duurzaam geen arbeidsvermogen hebben.

Wajongeren zijn vaak kwetsbare mensen in de samenleving die niet al te veel verandering aankunnen en veelal in hun situatie zijn beland door een gebrekkige ondersteuning van huis uit.

"Mensen uit de nWajong (nieuwe Wajong) zullen dus als eerste aan de beurt zijn."

Lees: om genaaid te worden door het systeem.

"De herbeoordeling zal plaatsvinden in 3 jaar: 2015-2017." 

De landelijke verkiezingen van 2016 vallen middenin deze periode en vormen daarmee een ideaal milieu voor ons als Basis Inkomen Partij om stemmen mee te vergaren. De Basis Inkomen Partij staat voor de afschaffing van alle uitkeringen en daarmee zal er een interessante ontwikkeling gaan plaatsvinden rond die tijd. Er zal feitelijk geen herbeoordeling nodig zijn als we overgaan naar een basisinkomengarantiesysteem.

De vraag zal eerder zijn: wat gaan we met het UWV doen? Wat kan de functie van het UWV worden met de paradigmaverschuiving? Dat zullen we moeten herbeoordelen...

Bezuinigingen is een trendy woord voor jezelf laten bestelen door de overheid.


Reacties

Populaire posts van deze blog

Dag 477 Is onze tweede natuur de geest? En onze eerste natuur dan het fysieke?

Weerstand is een Gids op je Reis van Zelfverandering

Dag 536 Zelfcorrecties in relatie tot reacties op gewelddadigheid/achterbaksheid in omgeving - deel 2