Dag 412 Vertrouwen versus Wantrouwen in de Overheid - Wet van Balans

Vandaag in Martijn’s Reis naar Leven. Wantrouwen in de overheid, zelfvergeving. Dag 499 zag ik iets heel interessants, eigenlijk het antwoord op mijn vraag hoe het komt dat wij mensen vertrouwen of wantrouwen stellen in de/een overheid. Ik begreep dat we onszelf niet sturen als één en gelijk binnen het principe te doen wat het beste is voor iedereen maar  vertrouwen of wantrouwen stellen buiten onszelf in een overheid als een God/Satan die het allemaal wel regelt/verpest voor de mens.
 

 screenshot_40Ik zie nu met dit blog dat dat wantrouwen-vertrouwen een polariteitenontwerp is, dus degenen die de overheid wantrouwen creëren mensen die de overheid vertrouwen en degenen die de overheid vertrouwen creëren mensen die de overheid wantrouwen om zo de boel uit te balanceren en beide ontwerpen van de geest aan de gang te houden. Polariteit is ontworpen om strijd uit te lokken in ons hoofd als onze geest. Daardoor wordt het systeem continue gevoed en dat wil het systeem voor zijn voortbestaan/overleving. De uitweg/de weg uit de geest is uiteraard zelfvertrouwen als zelftoepassing in zelfeerlijkheid te ontwikkelen. Onze woorden te leven als onszelf.
  
"We hebben onszelf afgescheiden van woorden. De woorden die we spreken en ons handelen zijn twee afzonderlijk bestaande dingen in onszelf en brengen een gespleten realiteit in het leven, zowel binnenin als buiten - waar we de waarheid van onszelf als de bedrieglijke, onoprechte, marchanderende, zichzelf verradende wezens hebben verborgen, die zich verstoppen achter definities van woorden zoals 'vertrouwen', terwijl de waarheid is, dat vertrouwen niet bestaat."  - Desteni

We lezen of horen voortdurend over het dalen of toenemen van het vertrouwen van burgers en/of bedrijven in de overheid; er worden zelfs cijfers over gecreëerd. Een enorme kwestie wordt er van gemaakt om de aandacht maar te blijven vestigen buiten jezelf. Om vertrouwen niet te leven als jezelf. Zo kunnen we bijvoorbeeld lezen op de site van de Rijksoverheid dat Integriteit vertrouwen bepaalt. Interessant hoe mooi dit voorgespiegeld wordt. Hoe kunnen we nou zeggen van een systeem als de overheid dat het integriteit heeft/kan hebben, dat is een tegenstelling in zichzelf. Integriteit zal dan ook door alle mensen afzonderlijk geleefd moeten worden wil het echt worden.

Al bij al. We hebben geen overheid nodig, dat is gezond verstand, dat is integriteit jezelf te sturen één en gelijk hier in de fysieke realiteit. Het feit dat overheden bestaan duidt op een wantrouwen van/naar elkaar want waarom hebben we anders een overheid nodig om de dingen voor ons/elkaar te regelen. Ja ik bedoel maar...

Reacties

Een reactie posten