donderdag 16 januari 2014

Dag 423 Evolutie - van Bijstandsuitkering naar Winstuitkering als Leefbaar Inkomen

Het is interessant te realiseren hoe met het Leefbaar Inkomen Gegarandeerd de inkomensondersteuning ('uitkering') voor mensen zonder werk, die ziek zijn of oud niet meer betaald zal worden uit de 'sociale voorzieningen' maar van de winst van bedrijven van algemene nut (naast andere bronnen van financiering zoals de herbestemming van militaire budgetten).

De winsten die nu voornamelijk in de zakken van de private aandeelhouders en consorten verdwijnen kunnen op deze manier - 'nationalisatie nieuwe stijl' - terug de samenleving instromen, wat iedereen ten goede komt. De gebruikelijke tegenwerpingen van (werkende) mensen dat de uitkeringen van hun belastingcenten worden betaald komen hiermee ten einde. Het uitspelen van mensen tegen elkaar zal dan ook afnemen bij het uitkeren van de winst als het leefbaar inkomen/basisinkomen.

HUIDIGE SITUATIE

De bijstandsuitkering is een uitkering op minimumniveau, gebonden aan verschillende voorwaarden.

SITUATIE IN HET LEEFBAAR INKOMEN GEGARANDEERD

De winstuitkering is een 'uitkering'/toelage/uitbetaling op leefbaar niveau, gebonden aan de voorwaarde dat je het nodig hebt.Zo zal in beginsel niet meer elke baan geaccepteerd hoeven te worden, waardoor het misbruik af zal nemen en zal er de motivatie om te solliciteren/werken bestaan doordat ons voorstel is dat het minimumloon twee maal het leefbaar inkomen is; hiermee vervalt ook de angst (oordeel = het kwaad) van mensen dat niemand nog gaat werken als hij/zij geld 'krijgt'. Hieruit volgt automatisch dat we het voortbestaan van de Dienst Werk en Inkomen, het UWV en het extern reïntegratiebureau zullen moeten gaan bekijken, hoe we die organisaties in gaan richten binnen het nieuwe systeem. De vereenvoudiging door middel van de simpele winstuitkering binnen het LIG systeem zal een enorme besparing op het overheidsapparaat inhouden, dat wat heden ten dage zo gepropageerd wordt onder de noemer 'slanke overheid'. 

Het motto "werk boven inkomen" van de WWB zal omkeren in LIG en zal worden "inkomen boven werk". Zo zullen de mensenrechten worden geïnstitutionaliseerd, de economie tot een stabiele organisatie worden gemaakt die de mens dient als leven en de mensen zullen als zodanig hun inkomen in de economie kunnen 'herinvesteren'. Zo komen we tot inkeer met onszelf door iedereen een waardig leven te geven dat niet langer is gebaseerd op voorwaarden, dwang en misbruik.

Bekijk ook de documentaire The Four Horsemen die het deksel van de doofpot oplicht hoe de wereld echt werkt

Sluit je bij ons aan:
DAWN - Democracy Against War Now site - Breng je stem uit
Democracy Against War Now Facebook Groep
Equal Life Foundation - op Facebook
Living Income Guaranteed site
Desteni I Process Lite - Gratis cursus om je Reis naar Leven te starten
Journey to Life Group - op Facebook
 

Desteni Forum Nederland - Deel je zelf met andere Destonians
Destonian Social Network
Eqafe - Zelfperfectie ondersteuning


Geen opmerkingen:

Een reactie posten