Dag 426 Mezelf besturen één en gelijk als het punt van Spreken

Voor context lees 
Dag 424 De Gevolgen van Spreken
Dag 425 De Gevolgen van Spreken - Deel 2

https://www.facebook.com/SunetteSpies


Wanneer en als ik mezelf realiseer onzeker te zijn over mijn stemgeluid/toonhoogte - stop ik en adem ik - ik sta mezelf niet toe in onzekerheid te gaan in de geest over mijn stem omdat ik mezelf realiseer dat ik mezelf niet stuur maar gestuurd wordt door emoties. In plaats - beweeg ik uit een voorgeprogrammeerde respons / reactie op dingen in de Geest, naar een expressieVERMOGEN tot antwoorden op dingen in de WERKELIJKHEID als zelf.

Wanneer en als ik mezelf realiseer in de war te zijn over welke stem ik moet nemen - stop ik en adem ik - ik sta mezelf niet toe in de war te zijn omdat ik me realiseer niet één en gelijk te staan als het punt maar een 'besluit te nemen' vanuit alle afgescheiden verschillende individuele meningen/oordelen die ik gevormd heb over het moment, over alles dat ermee te maken heeft. In plaats - ben ik waakzaam wanneer ik spreek - wanneer ik uitdrukking geef - ik verzeker mezelf dat wanneer ik spreek de woorden een zijn met mij als mij als wie ik ben van leven. Indien noodzakelijk - spreek of druk ik me helemaal niet uit - totdat ik helder en zeker ben van mij als wie ik ben met elk afzonderlijk woord dat ik uit.

Wanneer en als ik mezelf zie bestaan in een conflict/verwarring/verdeeldheid tussen/in het kiezen van een hoge toon of een lage toon met het spreken - stop ik en adem ik - ik realiseer me dat ik niet één en gelijk sta met dat waaruit het punt bestaat, maar dat ik meningen/oordelen heb over het punt en mezelf probeer te besturen via meningen over dit punt. In plaats - bestuur ik mezelf één en gelijk als het punt.

Wanneer en als ik mezelf realiseer dat mijn stemgeluid me op sommige momenten niet helemaal/helemaal niet aanstaat - stop ik en adem ik - ik sta mezelf niet toe meningen/oordelen te vormen over mijn stem/mezelf omdat ik me realiseer dat ik mezelf compromitteer en saboteer. In plaats - stop ik de meningen/oordelen in mezelf en druk ik mezelf uit één en gelijk met mijn woorden.


www.desteni.org


Ik realiseer dat wanneer ik verwarring ervaar over mijn stem meningen/oordelen in mij in gevecht zijn met elkaar.

Ik zie, realiseer en begrijp dat het spreken in emotionele energie en/of een gevoelsenergie een invloed op mijn fysieke lichaam heeft.

Ik zie, realiseer en begrijp dat ik in en als het spreken met een gevoelsenergie mijn lichaam en specifiek mijn bovenlichaam met de organen beschadig.

Ik zie, realiseer en begrijp dat het spreken in en als tederheid/tederheidenergie in mijn stem tegen de poes een gevoelsenergie is die eerst in me opkomt in mijn zonnevlecht, dat een tedere stem een intensiteit heeft - een Witte Lichtenergie met een bepaalde signatuur opkomend vanuit de zonnevlecht in mijn nek en hoe het mijn nekspieren en borst aantrekt.


Ik stel mezelf ten doel uit de voorgeprogrammeerde respons/reactie op dingen in mijn Geest te bewegen, naar een expressieVERMOGEN tot antwoorden op dingen in de WERKELIJKHEID als zelf.

Ik stel mezelf ten doel de meningen/oordelen over mijn stem in mezelf te stoppen.

Ik stel mezelf ten doel waakzaam te zijn op het spreken met een gevoels- of emotionele energie.

Ik geef mezelf de permissie te stoppen met te denken dat ik iets onvergeeflijks doe.

Reacties