donderdag 6 februari 2014

Dag 430 Het woord 'commentaar' ontdoen van de 'negatieve' lading | een herdefinitie

Nu moet ik er toch echt aan gaan staan. Ik was net een email aan het opstellen waarin ik het woord 'commentaar' wilde vermelden als in de betekenis van repliek/respons. En weer wilde ik het woord niet uitschrijven maar maakte er 'comment' van. Ik blijf dus maar draaien om het woord omdat er een 'negatieve' lading aanzit voor mij in de geest. Ik checkte het punt nog even met Martijn en het gesprek op Skype ontvouwde als volgt:

Sylvie Jacobs: Is commentaar voor jou een 'negatief' geladen woord?
Martijn de Graaf: nee, niet in de zin van een commentaar op een post
Sylvie Jacobs: het woord commentaar -- nu rationaliseer je het
Martijn de Graaf: ja er komt een oud dingetje naar boven: ouder tegen kind: had je nog commentaar? was negatief
Sylvie Jacobs: precies!
Martijn de Graaf: aha!
Sylvie Jacobs: ik drufe net geeneens het woord te schrijven aan iemand
Sylvie Jacobs: durfde 
Martijn de Graaf: zooo
Sylvie Jacobs: toen moest ik er echt wat aan gaan doen

Martijn de Graaf: ja ja
Sylvie Jacobs: zelfverlossing

Woordenboekverklaringen van commentaar (online woordenboeken)
 1. commentaar
  de (m)/het commentaar zelfst.naamw.Uitspraak:   [kɔmɛnˈtar] Verbuigingen:   commen|taren (meerv.) tekst waarmee je reageert (op iets) Synoniem:   kritiek geen commentaar  (<dat zeg je als iemand je iets vraagt en je niets wilt zeggen>)comment...
  Gevonden op http://www.woorden.org/woord/commentaar
 2. commentaar
  Toelichting op een tekst waarmee een algemeen referentiekader en de noodzakelijke kennis van zaken wordt gegeven aan een (moderne) lezer om die tekst zo goed mogelijk in zijn historische context te begrijpen. Daarbij maakt men gewoonlijk onderscheid tussen twee typen commentaar.
  In de eerste plaats geeft men commentaar op de gehele tekst. Hierbi
  Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/
 3. commentaar
  [zelfstandig naamwoord]• opmerkingen over iets
  vb:de politicus wilde geen commentaar geven
  zelfstandig naamwoord: com-men-taar
  het commentaar
  de commentaren
  het commentaartje
  Gevonden op http://www.muiswerk.nl/WRDNBOEK/LTR_C/W5395.HTM
 4. commentaar
  toelichting waarin verklaard wordt wat elke instructie beoogt
  Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/commentaar
 5. commentaar
  reeks uitleggende opmerkingen bij een geschrift, uitlegging
  Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/commentaar
 6. commentaar
  1 verklaring, toelichting, bijkomstige informatie 2 kritiek
  Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/commentaar
 7. commentaar
  bespreking, toelichting, uitleg, verklaring kritiek
  Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/commentaar
 8. commentaar
  •toelichting of verklaring. •kritiek.
  Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/commentaar
 9. COMMENTAAR
  1) Aanmerking 2) Column 3) Glos 4) Kritische beschouwing 5) Kantschrift 6) Kranteartikel 7) Krantenartikel 8) Kritiek 9) Kanttekening 10) Opmerking 11) Opheldering 12) Reactie 13) Toelichting 14) Teksttoelichting 15) Uitleg 16) Uitlegging 17) Verklaring
  Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/COMMENTAAR/1
 10. Commentaar
  [programmeren] - ...
  Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Commentaar_(programmeren)
 11. Commentaar
  [religie] - Een commentaar (ook wel "verklaring") is een uitleg van een religieus geschrift, zoals de Thora, de Bijbel of de Koran. De auteur exegetiseert de betreffende tekst, meestal om deze toegankelijker te maken voor een breder publiek. Veel commentaren bestaan uit reeksen, in veel gevallen door meerdere auteurs geschr
  Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Commentaar_(religie)
 12. Commentaar
  [journalistiek] - Het commentaar, editoriaal of hoofdartikel is in de journalistiek de hoofdredactionele opinie; een essayistisch betoog van hooguit 500 woorden. Het is een tekstvorm met een doorgaans politieke strekking over de actualiteit. In dit genre staat niet de mening van derden of van een lezer centraal maar een ste
  Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Commentaar_(journalistiek)

Koenen handwoordenboek
1. Toedelingspunt - tot nu toe:
Het woord vertegenwoordigde voor mij een vermijdingstoestand, waar ik me echt ongemakkelijk voel als ik het zie of hoor omdat ik denk dat het iets slechts is, iets wat ik niet mag doen en als ik het zelf gebruik denk dat anderen het verkeerd op zullen vatten.

2. Het in klank uiten van het woord commentaar. 
Ik wil graag een kijkje nemen naar wat voor het in klank uiten van het woord werd geschreven. We kunnen het woord opbreken in delen van klank:

Commen klinkt als common is gewoon
Com is samen
Ment is mind is geest
Com klinkt als kom waarin als ik commentaar 'lever' men naar mij toe komt en dat wil ik als de geest vermijden want immers commentaar is iets dat 'ongewenst' was (vadermatrixsysteem).

Het in klank uiten van het woord commentaar 'levert' me niet veel aangrijpingspunten op. Het is het hele woord an sich dat op mij overkomt - in mijn lichaam geprogrammeerd is als 'fout'/'verkeerd'/'negatief'. Volgens mij heb ik zelf geen enkel ander woord dat zo duidelijk incorrect in mijn vlees is geprogrammeerd. Maar wie weet wat ik allemaal nog tegenkom op Mijn Reis naar Leven. lol

3. Herdefinitie
Nu dat ik al deze drie aspecten voor mijn neus heb - nu is zelf klaar om dit woord te benoemen (definitie te geven) voor wat het is. De enige sleutel binnen het herdefiniëren van een woord is ervoor te zorgen dat zelf geen polariteit toedeelt aan het woord.

In termen van het herdefiniëren - een ander punt om te onthouden is dat we geen definities maken in het negatieve - betekenend, het definiëren van een woord door 'wat het niet is'. Dus in het schrijven van een nieuwe definitie zijn we op zoek naar de woorden die beschrijven 'wat het IS'.

We zijn hier niet om woorden te herdefiniëren om alleen een positieve ervaring te bevatten - Wij zijn hier om woorden te herdefiniëren als onszelf - Betekend - Als ik duidelijk ben in en als een woord en dat ik dit woord geaccepteerd heb als mezelf heb ik de macht om het woord te leven en leven te geven eraan en niet onderworpen te worden door het woord en de macht die het over zelf houdt.
 
In zekere zin kan men het noemen het terugnemen van de zelfkracht in zichzelf wanneer zelf de schepper
wordt van zelf.

Commentaar is het antwoord wat ik iemand geef vanuit mijn gewaarzijn als de toelichting, opmerking of correctie op wat ik lees of hoor waarbij ik Alles dat Leven is overweeg en realiseer.
  
Dan is de laatste stap om mijn definitie te testen

1. Is de definitie negatief geladen? Dit is om ervoor te zorgen dat zelf niet een andere polariteit aan
het creëren is om later af te handelen. Antwoord: NEE
2. Kan ik voor deze definitie blijven staan in de eeuwigheid? Antwoord: JA


Geen opmerkingen:

Een reactie posten