donderdag 13 februari 2014

Dag 431 Het woord commentaar gepurificeerd | Woordenschatzuivering

Deze post staat in relatie tot de post van Dag 430 Het woord 'commentaar' ontdoen van de 'negatieve' lading | een herdefinitie


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet toegestaan en aanvaard heb op te staan in mijn ervaring met het woord commentaar.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb het woord 'commentaar' te laden met een 'negatieve' lading.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat het woord commentaar een vermijdingstoestand voor me vertegenwoordigd, waar ik me echt ongemakkelijk voel als ik het zie of hoor omdat ik denk dat het iets slechts is, iets wat ik niet mag doen en als ik het zelf gebruik denk dat anderen het verkeerd op zullen vatten.

Commentaar, vlag, duimen omhoog en omlaag, sociale pictogrammen instellen (PSD)
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb het woord commentaar niet uit te schrijven in een email die ik wil schrijven maar er het woord 'comment' van te maken omdat daar voor mij geen lading aan vast zit - en hierin vergeef ik mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb te blijven draaien om het woord omdat er een 'negatieve' lading aanzit voor mij in de geest. 

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb het woord commentaar te ervaren als negatief.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat als een ouder tegen me zegt: had je nog commentaar? dat als negatief te ervaren en te denken/geloven dat ik dan niks meer mag zeggen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb het woord commentaar niet durven te gebruiken/schrijven/spreken.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb het woord commentaar een 'negatieve' waarde te geven in de geest.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb het woord commentaar een 'verkeerde' waarde te geven in de geest.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb het woord commentaar een 'slechte' waarde te geven in de geest.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten