Dag 512 Mind Sex: anderen ondersteunen in hun denkraam en zo jezelf naaien

Als vervolg op de vorige post Dag 511 Geduld en het proces van Creatie was er een volgende punt wat energie in mijn geest ging accumuleren en dus consequenties manifesteren en dat was nadat ik die fysieke ontmoeting had gehad waarnaar ik verwees in genoemd blog en met iemand na zat te praten. Ik ging met deze persoon mee in de roddel over een aantal mensen die op die bijeenkomst waren. Omdat ik dit toestond in de ander als in mezelf bouwde zich dit nog op in die ander waardoor we later op die avond de frictie ervan binnen een andere communicatie met elkaar ervaarden.
Mensen zijn zo weinig bewust van wat ze zeggen, dat ze niet in de gaten hebben, dat ze anderen in hun denkraam ondersteunen of dat ze zichzelf in hun denkraam (mind sets) ondersteunen. Het woord 'mind sets' [denkraam] klinkt als 'mind sex'. Dus mensen naaien zichzelf met de woorden die ze spreken, letterlijk en natuurlijk in figuurlijke zin. Let daarom op de woorden die je spreekt.
~ Het Ontwerp van Verbale Diarree

De volgende ochtend begreep ik gelijk dat wat ik had gedaan/toegestaan - aan deelgenomen had in plaats van stoppen - niet oké was en deelde dat ook mee aan mij gesprekspartner die het ook meteen begreep als niet óke als wat het beste is voor iedereen. Ik moet mezelf de vraag stellen waarom ik een ander in zijn/haar denkraam wil ondersteunen. Ik herinnerde me ook de andere gevallen van mindsex die ik vroeger toegestaan en aanvaard heb. Eentje waar ik jarenlang iemand ondersteunde in haar denkraam over haar ex-man en waarvan ik gevolgen pas veel later zag, dat de man/vader in kwestie volledig gedemoniseerd was zonder dat iemand zichzelf zag in de ander. Dus ik was nu gauw gewaarschuwd, ik ga dat konijnenhol niet meer in; dat is zeg maar de 'verkeerde pil'. Zo wil ik niet zijn.

venezuelansunshine:Let me straddle your mind… Forget about loving your body, let me love your mind! #LetMeStraddleYourMind #Intelligence #Mindgasm #TheMind #Love #MindSex #BlowYourMind @trishisunshine  (at Poetic Wanderlust 9)
Bron www.mindsexradio.tumblr.com

Hier nu zelfvergevingen op de gemanifesteerde consequenties en op wat/wie ik ben geworden:

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb in en als mijn geest bewustzijnsenergie te gaan accumuleren in en als de roddelpersoonlijkheid en consequenties van ongelijkheid te manifesteren in de wereld als het geheel nadat ik een fysieke ontmoeting met allerlei mensen heb gehad en hierover napraat in ongelijkheid en hierin vergeef ik mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb mezelf niet te focussen op mijn ademhaling en mezelf gelijk te stellen als alles en iedereen en hierin naar oplossingen te zoeken. 

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb met een ander mee te gaan in de roddel over een aantal mensen die op die bijeenkomst waren en hierin vergeef ik mezelf dat ik mezelf niet toegestaan en aanvaard heb dat ik in de ander consequenties opbouw die zich dan later binnen onze eigen communicatie gaan wreken. 

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb zo weinig gewaar te zijn van wat ik zeg, dat ik niet in de gaten heb, dat ik anderen in hun denkraam ondersteun of dat ik mezelf in mijn denkraam ondersteun en hierin vergeef ik mezelf dat ik mezelf niet toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat ik mezelf naai met de woorden die ik spreek, letterlijk en natuurlijk in figuurlijke zin.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb deel te nemen in en als de superioriteitspersoonlijkheid in plaats van terug te stappen in mezelf waar ik nederig en dankbaar ben voor de mensen die ik ontmoet.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet toegestaan en aanvaard heb mezelf af te vragen waarom ik meega in een ander zijn denkraam.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb niet gewaar te zijn dat ik mezelf naai in het ondersteunen van een ander zijn of haar denkraam.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb te denken en geloven dat ik nu onherstelbare schade heb aangericht in plaats mezelf te realiseren dat ik in ervaringen simpelweg iets over mezelf en anderen leer.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet toegestaan en aanvaard te realiseren dat ik beter een programma/systeem/patroon onder ogen zie waarin IK als een persoon van kan leren om te veranderen hoe ik de dingen zie, ervaar of leef in mezelf en in mijn leven. 

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb bij problemen mensen buiten mezelf te willen veranderen of de situatie in plaats af te vragen hoe deze situatie is ontstaan en wat kan ik ervan leren - hoe kan dit moment assisteren in het bijdragen aan het veranderen wie ik ben, hoe ik ben, hoe ik denk, spreek, me gedraag - welk programma/patroon bijdroeg aan het creëren van dit moment in mijn leven en identificeren waar ik gewaar van kan worden en dan VERANDEREN.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard had mezelf te naaien door iemand/anderen jarenlang te ondersteunen in hun denkraam over een ander en daarvan de gevolgen in mezelf en anderen niet gewaar te zijn. 

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb mezelf machteloos te maken 


Ik stel mezelf ten doel te letten op de woorden die ik spreek.

Reacties

Populaire posts van deze blog

Weerstand is een Gids op je Reis van Zelfverandering

Dag 536 Zelfcorrecties in relatie tot reacties op gewelddadigheid/achterbaksheid in omgeving - deel 2

Dag 570 Tijd, Verantwoordelijkheid en Beperking in Relaties