vrijdag 8 juli 2016

Dag 542 Deelname in polariteiten van gevoelens en emoties rondom geld en de gevolgen ervan

Gisteren werd ik onder mijn werk gebeld door mijn partner en ik besloot daarbij even op een bankje te gaan zitten. Al gauw deelde ik mijn ongenoegens over mijn fysiek zware werk waar geen uitzicht in zit en dat ik er geen geld mee verdien, dat zelfs mijn verdiende vakantiegeld wordt gekort op de uitkering die ik ontvang. We merkten op dat het dus weer over geld ging dat ik vanalles negatiefs in mezelf ervoer. Allerlei gedachten, backchats en emoties kwamen voorbij terwijl ik toch al eerder hierover geschreven, vergeven en gerealiseerd had. Ik stelde mezelf ten doel te werken aan een andere houding/relatie aannemen tot mijn werk.Op een gegeven moment deelde mijn partner dat hij heel blij (= gevoel) werd van dat hij geld kon verdienen als er werk binnen kwam. Ik vlagde dat moment in mezelf omdat ik het opmerkelijk vond dat hij het tegenovergestelde ging zeggen en even later praatten we nog verder over wat anders. Toen het gesprek voorbij was en ik weer verder liep, realiseerde ik me ineens dat die emoties (van mij) en gevoelens (van mijn partner) in polariteit/tegenstelling tot elkaar staan en elkaar zodoende creëren en in stand houden. Met deze realisatie kon ik ook acuut stoppen in de deelname in emoties en backchat ten aanzien van mijn werk. Want even serieus, meer dan de helft van de wereldbevolking leeft in veel en veel ergere omstandigheden. Ik behoor tot de elite van deze wereld waarin een paar dollar per dag verdienen het gemiddelde is bij omstandigheden die afschuwelijk zijn.

Gevoelens zijn de exacte projecties van iedere gegeven emotie. Gevoelens zoals liefde, vrede en harmonie enzovoort zijn allemaal prachtige uitdrukkingen in mensen, maar zijn slechts uitdrukkingen van polariteiten van emoties – ontworpen afgeleidingen van emoties om de ervaring van polariteit of dualiteit in ieder mens op Aarde te laten ervaren. Gevoelens zoals emoties zijn dezelfde energetische uitdrukking als de motor voor het geestbewustzijnssysteem. Het is ontworpen in het geestbewustzijnssysteem van mensen, zodat ieder mens altijd leeft binnen de polariteiten van gevoelens en emoties, goed en slecht, juist en verkeerd, positief en negatief enzovoort om op die manier vanbinnen een slaaf te blijven en als bewustzijn door het Witte Licht bestuurbaar te blijven en je nooit de kans te geven om hier te zijn, constant op ieder moment, waar niets beweegt in jezelf, zoals wie je bent op ieder moment. (Lees meer)

Poeh, als we de Wet van Balans erop nakijken, creëer ik dus mensen die 'blij' worden van geld en creëren mensen die 'blij' worden van geld op hun beurt weer mensen met emoties ten aanzien van geld. Dit is wat ons mensen op dit moment beweegt en bestuurt, gevoelens en emoties ontworpen in het geestbewustzijnssysteem als wat wij mensen zijn geworden. Als je emotioneel wordt – woedend, bedroefd, angstig, bezorgd, enzovoort of je gevoelens van liefde, verlangen, geluk, enzovoort ervaart, moet je onthouden dat je jezelf laat besturen en beheersen door bewustzijn als geest volgens welk systeem je jezelf hebt gedefinieerd.
Dus, dat werd even helder door slechts het feit van de woorden/gevoel die mijn partner met me deelde en dus werd ik wakker uit de slavernij van mijn geestbewustzijnssysteem.

Ik stel mezelf ten doel het woord 'vrede' te leven, vrede ten aanzien van mijn werk/baan in de matrix.

Bedankt partner! :)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten