Dag 544 Deelname in gevoelens en emoties rondom geld - Zelfvergevingen


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb ongenoegens te creëren en ervaren over mijn fysiek zware werk terwijl ik aan het lopen ben omdat ik als geest in een toekomstprojectie ga/verdwijn en er zo 'geen uitzicht' in zie en te redeneren dat ik er 'geen geld mee verdien' - en hierin vergeef ik mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb emotioneel te reageren op de feiten van deze wereld waar ik ook verantwoordelijk voor ben in plaats van hier te in het moment van wandelen te blijven met mezelf, mijn lichaam en de omgeving.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet toegestaan en aanvaard te zien, realiseren en begrijpen dat als ik gedachten, emoties en gevoelens krijg ik puhh weg ben en ik de mind, het systeem ben.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat ik deelneem in het denken in goed en slecht; juist en verkeerd en positief en negatief ten opzichte van mijn werk en geld en dat ik zo strijd uitlok in mijn hoofd - en hierin vergeef ik mezelf dat ik mezelf niet toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat door die strijd in mijn hoofd een lichtbol gemanifesteerd wordt in het centrum van mijn wezen en die lichtbol het geestbewustzijnssysteem in mijn hele fysieke lichaam activeert, zodat ik gedachten, emoties en gevoelens krijg en ik weg ben! Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb aan geld te denken onder mijn werk in termen van 'dat zelfs mijn verdiende vakantiegeld wordt gekort op de uitkering die ik ontvang' en ik dus al 'weg' ben door die gedachte te denken. ik 'daar' in het verleden ben in plaats van hier ademend met mezelf, mijn lichaam en de omgeving. 

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat wat ik ervaar als gevoelens en emoties en de aard en de context van mijn gedachten bestaan als ze doen en wordt door mij ervaren zoals ze zijn - als gevolg van en door toedoen van geld.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat over het algemeen des te meer geld mensen hebben ze meer in gevoelens participeren en des te minder mensen geld hebben ze in emoties participeren, zo deze eeuwige bipolariteit in stand houdende als onszelf en onszelf een rad voor ogen draaiende vanwege de waarde die we toekennen aan papier/getallen in plaats aan ondersteuning van al het Leven op Aarde in gelijke mate.
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb mezelf te frustreren over andere dingen in mijn leven/over mezelf en de energie hiervan in de backchat/gedachten/emoties over mijn werk te channelen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb kwaad te zijn dat andere mensen denken niet verantwoordelijk te zijn voor deze wereld en de ervaringen die iedereen heeft.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb allerlei negatiefs over mijn werk in mezelf te creëren. 


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb deel te nemen in polariteiten van gevoelens en emoties en negatief en positief ten aanzien van geld.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard deel te nemen in allerlei positiefs ten aanzien van geld.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb heel blij te worden van/deel te nemen in een 'blij' gevoel dat ik geld kan verdienen als er werk binnen komt in plaats van dit 'positieve' gevoel als een uitdrukking van mezelf te leven en mezelf de kans te geven om hier te zijn, constant op ieder moment, waar niets beweegt in mezelf, zoals wie ik ben op ieder moment.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat het deelnemen in gevoelens ten aanzien van iets of iemand ongetwijfeld gaan leiden tot de polariteit ervan en zo de wereld als mijn geest van het voeden van polariteiten in stand houdend

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat gevoelens de exacte projecties zijn van iedere gegeven emotie en dat gevoelens zoals blij allemaal prachtige uitdrukkingen zijn in mensen, maar slechts uitdrukkingen van polariteiten van emoties zijn – ontworpen afgeleidingen van emoties om de ervaring van polariteit of dualiteit in ieder mens op Aarde te laten ervaren - en hierin vergeef ik mezelf dat ik mezelf niet toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat gevoelens zoals emoties dezelfde energetische uitdrukking als de motor voor het geestbewustzijnssysteem zijn. 

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb te 'leven' binnen de polariteiten van gevoelens en emoties, goed en slecht, juist en verkeerd, positief en negatief enzovoort om op die manier vanbinnen een slaaf te blijven en als bewustzijn door de geest bestuurbaar te blijven en mij nooit de kans te geven om hier te zijn, constant op ieder moment, waar niets beweegt in mezelf, zoals wie ik ben op ieder moment. 

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb me te laten bewegen en besturen door gevoelens en emoties ontworpen in het geestbewustzijnssysteem als wat ik geworden ben. 

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat als ik emotioneel word – woedend, bedroefd, angstig, bezorgd, enzovoort of ik gevoelens van blijdschap, liefde, verlangen, geluk, enzovoort ervaar, ik moet onthouden dat ik mezelf laat besturen en beheersen door bewustzijn als geest volgens welk systeem ik mezelf heb gedefinieerd.

Reacties

Populaire posts van deze blog

Weerstand is een Gids op je Reis van Zelfverandering

Dag 536 Zelfcorrecties in relatie tot reacties op gewelddadigheid/achterbaksheid in omgeving - deel 2

Dag 570 Tijd, Verantwoordelijkheid en Beperking in Relaties