Dag 567 Het Verlangen naar Seksuele Bevestiging blijven Bevestigen of Veranderen?

In vervolg op Dag 566 Van Seks als Bevestiging naar Seks als Zelfexpressie


In essentie kunnen we een onderscheid maken tussen het Verlangen van de Geest naar Seks en het verlangen van het Lichaam naar Seks. Het onderscheid is niet zeer strikt maar is wel te maken en heeft te maken met de mate van Gewaarzijn van lichaam en geest. Het verschil zit hem erin dat het verlangen van de Geest energiegebaseerd is en dat van het Lichaam natuurlijk is. 


In het geval van het verlangen naar seks om jezelf bevestigd te voelen - zoals besproken in vorig blog - kunnen we dan ook vrij duidelijk spreken en ons gewaar worden als iets 'dat opkomt' in de geest en dus 'van de Geest' is, vanuit een energie is in plaats dat het een Verlangen van het Lichaam is. Het Lichaam heeft ook niet zozeer een 'Verlangen' naar Seks, maar meer een Behoefte tot Expressie.

Wat er nu gebeurt door het verlangen naar bevestiging te laten blijven bestaan in jezelf/je geest, is dat wanneer je vanuit dat uitgangspunt seks hebt en blijft hebben (zonder dit systeem te verwijderen) dit systeem eigenlijk dieper in het lichaam wordt weggedrukt/onderdrukt/begraven en op een onbewust/onderbewust niveau jou en de ander steeds parten speelt. Dit verlangen naar bevestiging wordt als zodanig op deze manier eigenlijk keer op keer bevestigd doordat het niet wordt verwijderd. Echte/natuurlijke Expressie wordt verhinderd. 

De oplossing van deze onnatuurlijke houding ten aanzien van seks zit hem in de gewaarwording van wat er in de geest en het lichaam bestaat en ons afvragen of deze energiespelletjes Leven/het Fysieke Bestaan dienen of juist meer kapot maken dan ons lief is. In zelfoprechtheid kan zelf zelf assisteren en ondersteunen dit proces van de gewaarwording van de fijne lijn tussen de Geestelijke verlangens en de Fysieke, Natuurlijke Expressie wandelen.  


Reacties