Van overmatig uitleggen naar gepaste assertiviteit door middel van Ik-boodschappen - Dag 581

Dit is een vervolg op Overmatig uitleggen als traumareactie op gaslighting - Dag 579

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb te denken/voelen dat ik door door veel uitleggen de relatie met een ander in een goed vaarwater krijg uiteindelijk - en hierin vergeef ik mezelf dat ik mezelf niet toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat ik een illusie van controle creëer om de perceptie van controle in de emotionele chaos te kunnen houden in plaats me te realiseren dat ik me daaronder eigenlijk totaal machteloos voel omdat ik diep van binnen weet dat we niet nader tot elkaar komen als er gaslighting van het ongewenste gedrag plaatsvindt.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb het niet te kunnen accepteren hoe machteloos ik me voel in communicaties binnen partnerrelaties - en hierin vergeef ik mezelf dat ik mezelf niet toegestaan heb de nare ervaring van machteloosheid te kunnen omarmen en daarmee de machteloosheidservaring te onderdrukken.  


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat ik feitelijk het gevoel van machteloosheid met een ander moet delen in de vorm van een IK-BOODSCHAP omdat een ik-boodschap een gepaste assertieve manier is van feedback geven op iemands gedrag; het voorkomt dat de ander je opmerking opvat als een beschuldiging.


voorbeeld DRIEDELIGE IK-BOODSCHAPPEN 
Ik noem de 3 G's: 
  • het gedrag / gebeurtenis / feit 
  • mijn eigen gevoel
  • de gevolgen die het gedrag voor me heeft
Uit: Gordonmethode 

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat als ik iemand wil wijzen op iets wat mij hindert in zijn of haar gedrag ik er goed aan doe mijn aanmerkingen te verpakken in een ik-boodschap.Afbeelding kan het volgende bevatten: mogelijk herkende tekst: ...your time with the people in your life should be measured by growth, development, expansion, and evolution. If your relationships are decreasing instead of becoming more intimate, then true inner self-reflection is needed, and no one is to blame every single one equally..." Reincarnation & the Afterlife eqafe.co .com The Secret to Why We Want to Change But Never Do LLAINLL


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat ik mezelf gaslight in het niet zenden van ik-boodschappen want wat ik voel / wat iets met mij doet laat ik helemaal / zoveel mogelijk buiten beschouwing - ergo gaslight ik - omdat ik vecht om COMFORTABEL en KWETSBAAR genoeg te zijn om het uit te drukken, wat bijdraagt aan dit belemmeren van het doorvoeren van werkelijke echte verandering in wie ik ben in gedachte, woord en daad in het dagelijks leven.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb te blijven hangen bij het benoemen van het gedrag / gebeurtenis / feit en voor de rest vrijwel louter jij-boodschappen met kennis en informatie te zenden wanneer en als ik verandering in gedrag wil zien - en hierin vergeef ik mezelf dat ik mezelf niet toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat ik eerst zelf moet veranderen qua gespreksgedrag / gesprekstechniek / assertiviteit en mezelf durven blootgeven qua gevoel. 

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb te geloven dat het in mijn schulp kruipen me zou beschermen tegen het oordeel of de afwijzing van anderen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat ik een lagere standaard in partnerrelaties hanteer omdat ik niet voldoende zelfrespect / zelfwaarde / assertiviteit heb en al eerder misbruik heb ervaren - en hierin vergeef ik mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb daardoor te verwachten niet veel voordelen te halen uit relaties, maar eerder moeilijkheden.


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat als mijn standaard al laag is, ik gemakkelijk een destructieve relatie kan onderhouden - en hierin vergeef ik mezelf dat ik er al vanuit ga en aan gewend ben dat ik me met de problemen van de ander moet bezighouden omdat ik dat zo ook in mijn kinderjaren als overlevingsstrategie / mindentertainment heb geconstrueerd. 

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb te denken en geloven dat iemand niet hoeft te veranderen voor mij in plaats mezelf te realiseren dat als iemand om me geeft deze het hinderlijke / ongewenste gedrag juist (intrinsiek) wil veranderen.view of two persons handsIk stel mezelf ten doel te realiseren dat de overmatige uitlegpersona komt van mijn automatische traumarespons in geval van gegaslight / niet gehoord / niet gezien worden door mijn omgeving als kind en dit gesystematiseerd te hebben.

Ik stel mezelf ten doel gewaar te worden wanneer ik in de uitlegpersona / jij-boodschap schiet en een begin te maken met uit de overmatige uitlegpersona / jij-boodschappen te stappen met behulp van de ik-boodschappen.

Ik stel mezelf ten doel aan te tonen dat ik-boodschappen niet vanaf jongs zijn / worden geleerd in deze wereld.

Ik stel mezelf ten doel de ik-boodschappen te oefenen bij alles wat ik als 'moeilijk' (dus emotioneel) ervaar met anderen.

Ik stel mezelf ten doel te realiseren dat ik bij een goed geconstrueerde ik-boodschap geen / minder angst voor de reacties van anderen hoef te ervaren meer.

Ik stel mezelf ten doel te genezen van mijn kindtrauma / lijden.

Ik stel mezelf ten doel mezelf te respecteren door me assertiever en daarmee kwetsbaarder op te gaan stellen door middel van ik-boodschappen. 

Ik stel mezelf ten doel te realiseren dat ik geen genoegen hoef te nemen met iemand die weigert dingen voor mij aan te passen of te veranderen. 

Ik stel mezelf ten doel het woord ZELFBEKRACHTIGING te leven, 'Ik ben hier' en 'zelfbekrachtiging' is hier in en als mezelf. Zelfbekrachtiging als levend woord is het beseffen dat ik niet machteloos ben.


💪💪💪


Wanneer is een ik-boodschap handig?

Een ik-boodschap komt goed van pas in de volgende situaties:
  • Als je wilt voorkomen dat de ander in de verdediging schiet.
  • Als je je geërgerd voelt.
  • Als je een agressieve reactie wilt vermijden, of agressie wilt de-escaleren.
  • Als jij je in het nauw gedreven voelt en wil dat de situatie verandert (ook in fysiek benarde situaties).
  • In de omgang met kinderen. Kinderen reageren veel meegaander op ik-boodschappen dan op 'jij-moet'-boodschappen. Op die laatste ontvang je meestal een luid 'Nee!' Door een ik-boodschap kunnen ze de behoeften van een ander (leren) begrijpen. Ze voelen zich bovendien minder willekeurig en afwijzend behandeld. Dat is niet alleen prettig in de onmiddellijke situatie waarin je wilt dat ze iets doen (of laten), het versterkt ook hun zelfvertrouwen en vertrouwen in de wereld. Veel meer hierover is te vinden in het bekende boek van de Amerikaanse psycholoog Thomas Gordon, Luisteren naar kinderen. (www.carrieretijger.nl)

Reacties