Waarom niet bij Principes die het beste zijn blijven staan? - Dag 585

Vervolg op Intimiteit, gelijkheid en eenheid - Dag 584

Kort gezegd, tot ik in 2011 door de Desteni groep mensen het besef kreeg dat er zoiets bestaat als 'van relaties naar overeenkomsten' transformeren, leefde ik het wezen van relaties in deze wereld hetgeen neerkomt op (onbewust) in patronen leven met mezelf en de ander die niet noodzakelijkerwijs het beste potentieel in / van zelf naar boven halen. En gezien patronen een mate van beloning bevatten, is het gemakkelijk te beredeneren dat we in relaties nogal in een beloningssysteem rondcirkelen in plaats van te kijken of die beloning genereren en najagen wel het beste is voor zelf en iedereen. Principe 1 Wat het beste is voor iedereen uit de Verklaring van Principes wordt al gemakkelijk geschonden als ik als de geest een beloning / beloningen wil hebben binnen een bepaald patroon - bewust, onderbewust of onbewust - dat dat mogelijk een negatief effect heeft op anderen / het geheel / het collectief.
Voorbeeld

Een eigenschap die ik (nog) heb is mezelf saboteren in de ervaring van gehoorzaam zijn aan de verwachtingen / genoegens van anderen en doe daarin dingen die ik eigenlijk niet wil doen of het alleen halfslachtig aangeef en dan toch erin meega. Op een bepaald niveau had ik in de relaties die ik heb gehad niet door dat ik bepaalde dingen niet wilde doen die ik wel deed. Dit is mijn inziens afkomstig van het breken van en/of niet afstemmen op de zuivere wil van het kind vanaf geboorte; daarom is er geen eenduidigheid in nog en moeten we die creëren. De beloning die ik zie die ik hierin genereer is tweeledig:

a. phew ik hoef niet op te staan in mezelf en assertief te zijn en de kans te lopen dat de ander me oordeelt, afwijst of niet meer van me houdt ('gevoel' / positief)

b. ik kan doorlopend vrezen er iets van te zeggen maar doe het niet want ik moet dan immers punt a. doorlopen (emotie / 'negatief')

Dus hier is te zien hoe het eigenlijk vastzit in een polariteit in mezelf in die beloningen via gevoelens en emoties (gedachten). De polariteiten binnen eigenschappen is wat me weer onder de aandacht werd gebracht in de homeopathische sessies met Arvydas Platakis. Het beste van mezelf kan ik vervolgens omhoog halen door het slechtste van mezelf te vergeven.


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb te bestaan in en als relaties als patronen die eeuwig zo doorbestaan als ik niet ga kijken waardoor en waarvoor die aangedreven worden.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan te zien, realiseren en begrijpen dat het bestaan in patronen niet het beste voor me is.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat er een mate van beloning ligt in de patronen waarin ik besta en bestaan heb.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan te zien, realiseren en begrijpen dat het leven van en bestaan in patronen van de geest een nadelig effect heeft op het geheel en in die zin eigen belang is wat het slechtste van mezelf is. 

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb mezelf te saboteren in de ervaring van gehoorzaam zijn aan de verwachtingen / genoegens van anderen en daarin dingen te doen / toe te staan die ik niet wil doen of het alleen halfslachtig aangeef en dan toch erin meega.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb in het gehoorzaam zijn aan de verwachtingen / genoegens van anderen een soort van opgelucht te zijn dat ik niet op hoef te staan in mezelf en mezelf uit te drukken en zo de kans dat ik geoordeeld, afgewezen en ongeliefd wordt omzeil - en hierin vergeef ik mezelf dat ik mezelf niet toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat ik op die manier het cirkeltje weer rondbrei wat voor niemand het beste is.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb bang te zijn iemand te verliezen als ik zeg wat ik echt niet wil / als ik echt iets niet wil - en hierin vergeef ik mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb te denken dat ik bang ben om iemand te verliezen in plaats me te realiseren dat ik alleen bang ben gevoelens te verliezen hetgeen die relatie me geeft - DAT is wat ik niet wil verliezen.


Ik stel mezelf ten doel de beloningen in gewoonten en patronen te onderzoeken.

Ik stel mezelf ten doel tesamen met mijn homeopathische remedie Calcium Carbonicum (oesterkalk) sterker / steviger te worden met betrekking tot het vocaliseren van de dingen die ik niet wil doen en mijn stem te laten horen in de dingen die ik het meest spannend vind.

Ik stel mezelf ten doel te werken aan de onderliggende angsten voor oordelen, afwijzingen en ongeliefd te zijn.

Ik stel mezelf ten doel iedere keer als ik bang ben iemand te verliezen door wat ik zeg of doe te beseffen dat ik niet bang ben die persoon te verliezen maar mijn gevoelens te verliezen die die relatie me geeft.

Reacties