Dag 159 - Quantum Mind en de pure witte energie van angst als controle

 

Dit is een vervolg op de blog van gisteren Dag 158 - Quantum Mind en hoe de geest angst gebruikt als controle


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat de geest in wezen angst als controle gebruikt.

 

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat we in en als zulke angst bestaan in en als de geest.

 

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat elk menselijk wezen dat we tegenkomen in welke in ons geest-fysieke bestaan we geloven we niet kunnen beheersen/controleren hun hoe ze zijn in hun relatie tot onszelf zal de geest op allerlei manieren angst instigeren, met verscheidene methodes als tactieken binnenin in ons geest-fysieke bestaan we bijvoorbeeld eerder woede of jaloezie of negativiteit of vergelijking of excuses/ rechtvaardigingen/redenen gebruiken voor waarom een bepaald persoon niet in mijn/onze wereld/realiteit kan zijn in een bepaalde specifieke relatie - dit alles in feite ontstaand uit angst, die initiële weerstand die we ervaren naar dat menselijke wezen is in werkelijkheid feitelijk angst waar de geest het wezen beweegt in een gewaarzijn van in wezen zeggen "Ik heb geen controle over dit wezen, daarom moet(en) ik/we ze vrezen" - onszelf afscheiden om er voor te zorgen dat ik in controle kan blijven van mij, in mijn bestaan en de relaties met de mensen waar ik controle over heb .

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat tot welke extentie ik de fysieke realiteit generaliseer gebaseerd op de controle van de geest door angst - en hierin waarom en hoe het is dat we niet in feite gelijk zijn en één met het fysieke.

 

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat de quantumgeest/-mind is samengesmolten met het fysiek - samengesmolten met het fysiek betekent letterlijk dat van fysicaliteit je letterlijk kunt zien het menselijke fysieke lichaam (dit is interdimensionale fysieke kijk in waarin je kijkt naar de geestrelatie met het fysieke) waar het fysieke vlees van het menselijk lichaam transformeert in energie, maar het is zo compleet samengesmolten dat het eruit ziet als één manifestatie, verschillende substanties bevattend, bedoelend vlees aan de ene kant en dan energie bewegend uit en van de andere kant.Vlees --> transformatie --> Energie
 

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat de geest alleen van het fysieke vlees neemt van het menselijke fysieke lichaam alleen de bronnen/middelen gebruikt van fysicaliteit wanneer het in het proces is van het creëeren van gedachten om vandaar persoonlijkheden te creëeren, manifesteren en evolueren - hierin evolutie in de context van de quantumgeest in het fysieke dat evolutie het grijpen van controle is in onze externe wereld en realiteit binnenin dit fysieke bestaan.


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen hoe meer controle door angst hoe meer de geest accumuleert en manifesteert in zijn creatie en manifestatie van persoonlijkheden des te meer geëvolueerd de geest bestaat in het fysieke.

 

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb dat het belangrijk is te zien, realiseren en begrijpen dat in de quantumgeestrelatie met het fysieke lichaam de quantumgeest niet altijd de feitelijke bronnen van het lichaam gebruikt om in energie te transformeren.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen tot in welke omvang ik doorheen één dag participeer in gedachtenpatronen, in interne conversaties, back chats, reacties, emoties, gevoelens, persoonlijkheidsveranderingen en - overdrachten, en ik dan in elk moment participeer in de geest het de fysieke lichaamsbronnen verslechtert, vanuit het perscpectief dat als elke gedachte die ik had een moment zou zijn dat een deel van mijn fysieke vlees zou verscheuren en ik bijv. een jaar zou accumuleren, alle gedachten zou nemen die ik denk, alle interne conversaties en back chats, alle emoties en gevoelens en de omvang van ze - en stel voor dat een deel van iemands fysicaliteit afgesplinterd raakt ons menselijk fysieke lichaam in en door de rek van dat jaar vervallen zou zijn in letterlijk al weggevreten/weggerotten zijn met de omvang van en hoeveelheid van onze participatie in de geest-fysieke relatie.

 

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen hoe de quantumgeest in het fysiek het regelt dat zijn relatie tot zichzelf en het fysiek zodat zijn bestaan in onszelf geautomatiseerd kan worden zonder noodzakelijkerwijze fysieke bronnen te gebruiken in het transformeren van fysicaliteit in energie - dit kwam met de creatie en manifestatie als evolutie van persoonlijkheden waar de primaire relatie van persoonlijkheden naar gedachtecreaties zijn en waar de geest kan verschuiven en bewegen en veranderen iemand zelf, in en tussen een omvangrijke hoeveelheid persoonlijkheden zodat iemand bijvoorbeeld één persoonlijkheid tegelijkertijd in beslag zou nemen en omdat iemand die persoonlijkheid in beslag neemt, de geest dus in dat proces waar men bezeten is, in één persoonlijkheid, slechts de nodige en behoevende bronnen extraheert van en als één fysiek lichaam om die bezetenheid te onderhouden in die bepaalde specifieke persoonlijkheid in dat bepaalde specifieke moment.

 

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat er in de quantumgeest-fysieke relatie verschillende multi-dimensionele fysieke wegen zijn waarin de geest bepaalde specifieke bronnen extraheert van het fysieke lichaam om in energie te transformeren.

 

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat de gedachte in de geest een gegeneraliseerde creatie en manifestatie wordt van 'dit is wie ik ben' naar een menselijk/dierlijk wezen en van daar elk moment dat iets gelijks gezien wordt de persoonlijkheid van 'wie ik ben' geactiveerd wordt naar een bepaald wezen en de angst als controle initieert.

 

 

                      'positief'                                                            'negatief'
Ik had controle --> Ik heb geen controle
 

 

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat wanneer ik als de geest in het fysiek op enigerlei wijze ervaar dat ik niet in controle ben het een massieve resonantie, aanwezigheid, manifestatie van angst activeert.

 

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb te realiseren en begrijpen hoe angst eruit ziet.


Angst is pure witte energie

met een lichte zilveren resonantie eromheen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat als ik of iemand in angst gaat het gehele fysiek in dit verblindende heldere witte licht gaat en dit moment wordt vastgelegd in het fysiek.

 

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat het de quantumgeest is die de angst activeert, de angst komt slechts een paar seconden ná de gebeurtenis, waarbij de geest even nodig heeft om te realiseren Oh ik heb geen controle, Oh ik moet in angst reageren, wat in wezen de stap voor stap voorgeprogrammeerde instructie is van de quantumgeest in het fysiek.

 

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat op het moment die ik in angst reageer - angst als helder wit licht - activeert in het gehele geest-fysieke relatie - in dat moment van angstactivatie wortelt de geest/quantumgeest zichzelf in de substantie van het fysieke lichaam, de fysicaliteit van het fysieke, in speciaal in het vlees.

 

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat het vlees van het fysieke lichaam, het spierweefsel en daarin alle verschillende spierweefsels is de bron, de manifestatie van het fysieke waar de geest bronnen zal extraheren/verkrijgen in gevallen als bijvoorbeeld gebeten worden door een spin.

 

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat het spierweefsel een bepaalde specifieke substantie heeft dat het gemakkelijk maakt voor de geest om in quantumtijd in de bronvezels van het spierweefsel te boren, ermee samen te smelten en dan vandaar fysicalisteit te nemen en extraheren om te transformeren in energie, omdat het nu van die witte licht heldere angstreactie energie van het hele fysieke lichaam bronnen neemt om te tranformeren en alle herinneringen te nemen in mijn geest-fysieke relatie die ik heb geaccumuleerd in relatie tot de spin die bijt, het allemaal te vergaren en in een quantummoment een hele herhaling te spelen van dat moment met de spin van het begin tot het eind en dat verbinden in een complete angstervaring.

 

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat de geest zijn eigen controle beschermt in het fysiek in onszelf.Reacties

Populaire posts van deze blog

Dag 477 Is onze tweede natuur de geest? En onze eerste natuur dan het fysieke?

Weerstand is een Gids op je Reis van Zelfverandering

Dag 536 Zelfcorrecties in relatie tot reacties op gewelddadigheid/achterbaksheid in omgeving - deel 2