Dag 238 - De Bijstand en nalatigheid mensen als Leven bij te staan

Dit is een vervolg op Dag 237 - Systeempunt wandelen ~ Nalatigheid in bijstand >>

Zelfvergeving in de schoenen van de re-integratieconsulent:

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat iemand die bij me komt voor een uitkering - i.e. een ondersteuning in het voorzien van de nodige bestaansmiddelen uitgedrukt in een geldsom - deze niet voldoende of helemaal niet te informeren rondom de regels van WW en Bijstand.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet toegestaan en aanvaard heb degene die bij mij komt voor een uitkering afdoende te vragen of hij/zij een bepaald aantal uren heeft gewerkt in het afgelopen jaar waardoor hij/zijn een WW-uitkering dient aan te vragen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb mijn arbeid als re-integratieconsulent onvoldoende uitgevoerd te hebben naar inhoud als erachter zien te komen of de mens die voor me zit in aanmerking komt voor een WW-uitkering of een Bijstandsuitkering.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb mezelf toegestaan te hebben iemand die bij me komt niet te behandelen als mezelf.Er zit een systeemfout in de wijze waarop organisaties worden geleid. 
Directie, bestuurders en uitvoerenden hebben een irrationele fixatie op cijfers. Hierdoor raken organisaties hun medemenselijkheid kwijt en wordt leven over het hoofd gezien.
  

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat als ik niet in de schoenen van een ander (menselijk) wezen kan staan ik niet echt een mens ben, maar slechts een machine/robot die uitvoert wat het systeem voorgeprogrammeerd heeft - en hierin vergeef ik mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb anderen als leven te ontkennen en daarmee mezelf te ontkennen als wie ik ben als één en gelijk als alles. 

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat als ik een ander opzettelijk benadeel ik mezelf benadeel omdat alles één is en altijd een effect heeft op het geheel.

 
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb het verlenen van bijstand bewust te traineren en niet een voor vlotte doorgang te zorgen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb een ander te willen straffen omdat dat mij ook zo is geleerd en waarvan ik aannam dat dat normaal was in plaats te zien, realiseren en begrijpen dat dat niet normaal is maar slecht.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb mijn gedrag naar anderen te laten infecteren door het systeem van regels hoger te achten in plaats alles en iedereen te respecteren in en als de principes van eenheid en gelijkheid van leven.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat mijn goede gedrag in wezen door mijn slechtheid wordt ingegeven, want normaal gedrag is doen wat het beste is voor alle leven, altijd.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb de overgrote meerderheid van de wereldbevolking al tijdenlang te laten besterven van honger en ellende door hen niet te ondersteunen door een fatsoenlijk geldstelsel in te voeren gebaseerd op gelijkheid en eenheid.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb het huidige bejaarde neo-feodale geldstelsel te hanteren als maatstaf hoe ik mensen behandel die bij me komen voor bijstand in levensonderhoud.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb een systeem op te bouwen en te verdedigen dat gebaseerd is op fascisme naar leven.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb het woord 'sociaal' als in Sociale Zaken niet te leven.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet toegestaan en aanvaard heb te handelen naar het woord 'sociaal' in Sociale Zaken.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat wanneer ik niet doe wat het beste is voor alle leven ik in feite slecht en abnormaal ben.

~ ~ ~ 


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb te denken dat ik naïef ben in plaats mezelf te realiseren dat ik verdomde goed weet dat hoe we met elkaar omgaan niet oké is omdat ik dat als kind al hoorde en zag en niets deed en het maar heb laten gebeuren in en als de programmering "vergeef het ze want ze weten niet beter" - mezelf hiermee stiekem als meer/beter positionerend in plaats te zien, realiseren en begrijpen dat dit toestaan wordt ingegeven door angst/eigenbelang/eigen geluk najagen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat het toestaan van gedachten over andere mensen we als deze wereld tot een rotte puinhoop zijn verworden.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat ik roddel en achterklap valideer door het toe te staan in andere mensen.


~ ~ ~


Ik stel mezelf ten doel aan te tonen dat we met het aannemen van het geldsysteem de satan hebben aangenomen - als in de verzoeking van Jezus door Satan - hetgeen de komende jaren ook meer en meer duidelijk zal worden.

Ik stel mezelf ten doel aan te tonen dat het grondig mis is met wat we doen - hoe we zijn naar anderen/leven - door wie/wat we zijn geworden.

Ik stel mezelf ten doel mijn leven te wijden aan het invoeren van het nieuwe geldstelsel - het Gelijk Geld kapitalisme om een waardig bestaan voor iedereen gelijk op aarde te realiseren.

Ik stel mezelf ten doel aan te tonen dat mensen die het systeem verdedigen het kwaad verdedigen.

Ik stel mezelf ten doel aan te tonen dat wanneer we niet doen wat het beste is voor alle leven we in feite slecht en abnormaal zijn.

Ik stel mezelf ten doel aan te tonen dat we arm zijn in het bijstaan/assisteren/ondersteunen van alle leven als zelf.

Ik stel mezelf ten doel aan te tonen dat we armoede veroorzaken door onze armoedige/slechte omgang/intermenselijke relaties met elkaar.


Ik stel mezelf ten doel aan te tonen dat we niet als praktische levende wezens kunnen functioneren door onze irrationele fixatie op cijfers.

Ik stel mezelf ten doel aan te tonen dat we door onze fixatie op cijfers onze wezenlijkheid en onschuld hebben verloren - dat we in feite woorden zijn en we alleen weer werkelijk/praktisch als het levende woord kunnen worden door een porces van zelfvergeving/zelfverandering en de invoering van het Gelijkheidsgeldstelsel waardoor we uit ons hoofd/fixatie op cijfers kunnen komen.

Ik stel mezelf ten doel bij het horen van roddel op te staan in mezelf en weg te gaan of degene aan te spreken op hun gevoelens over een andere persoon, hetgeen duidelijk uit de context is en ofwel een negatieve of positieve obsessie aanduidt  - om vast te stellen hoe ernstig het probleem is.

Leven is geven!

Reacties

Populaire posts van deze blog

Dag 477 Is onze tweede natuur de geest? En onze eerste natuur dan het fysieke?

Weerstand is een Gids op je Reis van Zelfverandering

Dag 536 Zelfcorrecties in relatie tot reacties op gewelddadigheid/achterbaksheid in omgeving - deel 2