Dag 260 - Ontdekken van Zelftrots en Hoe Te weinig Zelftrots leidt tot Mentale Ziekte (Deel 2)

 
Ik herinner me dat ik op de farm toen we buiten in het gras stonden Sunette vroeg naar hoe mijn fysiek te houden/hoe te staan: met mijn kin wat omlaag of ..? Ik heb namelijk ergens een 'balletprogrammering' lopen die niet te vertrouwen is en daarbij moet er uit mijn hoofd een lijntje recht naar boven lopen. Maar in feite hield ik mijn kin meer omlaag juist. Zij antwoordde: kin net iets op. Ik ging het bekijken in mezelf en toen ik het later ging practiseren bemerkte ik in mijn geest/bewustzijn dat ik het arrogant vond/vind met mijn kin iets omhoog te lopen lol. Er komen allerlei herinneringen boven dat ik als arrogant werd genoemd en mezelf daarin oordeel omdat ik vroeger zo liep en dus in de afgelopen jaren dat maar steeds naar beneden bijstelde uit angst wat de mensen wel zouden zeggen, wie ik wel was. De 'Bechterew-achtige' klachten in mijn rug zullen hiermee samenhangen als de gevoelens en emoties die ik rond deze punten ervaar.Probleem:


Heen en weer in de polariteit van trots op jezelf is goed en trots op jezelf is fout.


Trots op jezelf is fout.

Door afwezigheid van zelftrots is ook geen zelfrespect in zelf aanwezig.

Trots zijn op een ander persoon, groep, natie of object waarmee je jezelf identificeert is feitelijk geen zelftrots en valt in de categorie zelfverrijking via een ander - een gevoel/energie genereren in de geest door een ander/iest buiten zelf te gebruiken.

Probleem is te denken dat zelftrots arrogantie is.

Probleem is te denken dat zelftrots één van de zeven hoofdzonden is doordat 'superbia'  vaak ten onrechte wordt vertaald met trots. Als trots buiten zelftrots gaat wanneer ik taken, verplichtingen en verantwoordelijkheden vervul, verwordt trots/zelftrots tot arrogantie en buiten we trots uit ten bate van het geestsysteem.

Probleem is de fijne lijn niet te weten tussen zelftrots en arrogantie.

Angst voor arrogantie waardoor arrogantie juist wordt gecreëerd want we creëeren datgene wat we vrezen.

Trots als zichzelf superieur zien ten opzichte van anderen vanwege de eigen maatschappelijke positie/taken/verantwoordelijkheden is slecht omdat ongelijkheid slecht is in de kern.

Trots als zelftrots staat in een kwaad daglicht.
  
Tekort aan zelftrots kan leiden tot zelfdemotivatie

Tekort aan zelftrots kan leiden tot doelloosheid/apathie/geen zin in leven.


Wordt vervolgd...
Reacties

Populaire posts van deze blog

Dag 477 Is onze tweede natuur de geest? En onze eerste natuur dan het fysieke?

Weerstand is een Gids op je Reis van Zelfverandering

Dag 536 Zelfcorrecties in relatie tot reacties op gewelddadigheid/achterbaksheid in omgeving - deel 2