woensdag 19 juni 2013

Basisinkomengarantie en Pensioenen


[Pension%255B7%255D.jpg]Met een Basisinkomengarantiesysteem Bestaat de Nood aan Werkeloosheids-uitkering, Verzekering, Toelagen, Pensioenen en Levensverzekering Niet langer. De Hulpbronnen die zijn Geplaatst binnen de Aandeelhouding van de Burgerij is hetgeen de Basisinkomengarantie Faciliteert en Men Verwerft Voordeel van je Aandeelhouding wanneer je Werkloos bent of wanneer je met Pensioen bent of wanneer je op de één of andere manier 'Beschadigd' bent en Je Niet Kan Werken - zodat er Nooit een Periode is waar men Zonder het Noodzakelijke Kapitaal is om Werkelijk een Leven te Onderhouden. Dus de Industrieën die momenteel Profiteren van Al deze dingen die Verkeerd kunnen Gaan in een Persoon's Leven Hoeven Niet Langer te Bestaan, omdat er Simpelweg Geen Nut voor is omdat je Basisinkomengarantie Al de Punten Faciliteert en ervoor Zorgt dat Niemand Ooit Zonder Kapitaal is wanneer ze Werkloos zijn of als je in een Ongeluk bent geweest en je Niet Kunt Werken = je zult Steeds een Inkomen hebben; of als je een Familie bent en de kostwinner Sterft, heeft de Familie nog steeds een Inkomen. Dus Al de Punten waar Verzekering Bestond hetgeen is geweest waar Mensen hun Geld hebben Geplaatst hetgeen zo'n Enorme Verwoesting in de wereld heeft Veroorzaakt door de Aandelenmarkten omdat dit geld dan in de Aandelenmarkten gaat om te Rotzooien met de Wereldvoedselprijzen en te Komen met het idee dat er schijnbaar '' Wegen zijn om Geld te Maken' zodat het Deel wordt van de Wereldwijde Casinomarkt. Het Einde van dit Casino is Mogelijk met een Basisinkomengarantie, alhoewel Andere Corporaties waarschijnlijk nog Steeds 'hun Ideeën willen laten Vlotten' en Aandeelhouding hebben ook weer, Dat zal nog Steeds Gebeuren; maar jouw Aandeelhouding zal Niet Langer Gevestigd zijn in Grote Corporaties of Levensverzekeringsmaatschappijen, het zal het Individu zijn die door middel van hun Bank zal Investeren - en de Bank zal één van hun Eigen Bedrijven zijn waarin ze Aandelen hebben dewelke hun Investering zal Faciliteren en de Investering zal Beheren in de Particulier Bezeten en Gefinancierde Corporaties, zodat de Distributie van Geld en de Leiding van het Systeem Hoogst Efficiënt wordt.

En dit alles kan uiteraard met Grote Eenvoud Gecomputeriseerd worden wat een Mechanisme is dat Vertrouwd Kan Worden eens het Geplaatst en Getest is. En men kan de Problemen die van Mensen komen die Fouten maken Reduceren omdat met de Machine en met de Software men de Distributie, de Plaatsing van Investeringen Veel Gemakkelijker kan Organiseren. Dus, een Burger kan Besluiten dat ze een Bepaald Bedrijf willen Ondersteunen en er Aandelen in willen Kopen en dan zogauw er een Winst Aangegeven wordt door dat Bedrijf, dan doet de Burger uiteraard zijn Voordeel van de Winst door Winstaandelen - deze Winstaandelen zijn Belastingvrij, omdat er geen Persoonsbelasting is en er ook geen Vennootschapsbelasting is - zodat men dat kan Gebruiken om te Besteden aan Luxegoederen en zodoende, Neemt de Cash Flow van de Economie toe, hetgeen betekent dat de Banencreatie Toeneemt hetgeen betekent  dat er Meer Banen beschikbaar zullen zijn voor Mensen die een Betere Levensstandaard willen Verdienen en Niet Alleen willen Bestaan van een Basisinkomengarantie, maar de Basisinkomengarantie is Voldoende om een Menswaardig Leven van te leiden.

Dus, Onderzoek Economische Oplossingen en Ondersteun de Gelijk Leven Stichting - Wij zijn Hier voor Jou.Dit is een vertaling naar Creation's Journey to Life Day 422: Basic Income Grant and Pensions

Lees ook
Basisinkomen en Genationaliseerde Hulpbronnen/Middelen 
Basisinkomen en Minimumloon
Basisinkomengarantie en de Nationalisatie van Banken


Geen opmerkingen:

Een reactie posten