donderdag 5 september 2013

Dag 374 We hebben de neiging om naar de dingen te kijken en het ergste te verwachten/anticiperen

Om tot een oplossing te komen in relatie tot de punten uit mijn blog van gisteren ga ik hier verder naar kijken met behulp van de support die Sunette vanavond met ons deelde. Een paar dagen terug zag ik bijvoorbeeld dat ik mezelf niet veranderd kreeg in het wandelen van punt van het bijstandssysteem. Ik zag dat ik voortdurend deelneem in worst case scenario's/anticipatie en omdat deze punten zich ook openden in een discussie die Sunette en Esteni hadden onderweg ga ik me afvragen hoe ik de oplossing kan leven. 
Dus, we hebben de neiging om naar de dingen te kijken in onze geest/gedachten - zoals, bijvoorbeeld, het punt waar Esteni mee werd geconfronteerd was naar mensen / situaties in de wereld te kijken en het ergste te verwachten / anticiperen en hierin werd een angst gecreëerd - dus, het belangrijkste punt / probleem werd "op een bepaalde manier naar dingen te kijken"
De voorprogrammering in de Geest is al automatisch opgezet binnen / als het Probleem - dat wil zeggen, de geest "is het probleem als BASIS", dus de OPLOSSING bestaat NOOIT binnen de Geest / onszelf...het werd nooit geprogrammeerd, het is alleen maar problemen, gevolg, domino-effecten - steeds weer en weer en weer  
Met andere woorden, toen ik naar Esteni keek toen ze sprak - ik kon binnen haar niet en dus ook binnen alle mensen hun geest niet het woord "Oplossing" geprogrammeerd zien of zelfs OOK MAAR aanwezig in ons 
Dus, Esteni bracht daarna ook een andere dimensie in, die interessant is - ze liet zien hoe: we ook altijd alleen werken met zeer weinig informatie als we kijken naar problemen, zo weinig, dat we alleen als een percentage van het probleem / deel van de probleem zien en zelfs daarin - creëren we dan meer problemen, omdat we niet omgaan met het probleem / punt als geheel
Dus, dan komt de vraag "hoe integreren we het Levende Woord OPLOSSING" in en als onze van dag-tot-dag leven / beslissingen / benaderen van mensen / het systeem als zo'n woord in feite nog niet bestaat ​​binnen / als ons ? Wat zou het betekenen om een ​​oplossing te creëren, om oplossingen te vinden, om punten te sturen in / als echte oplossingen ?   

    
 Dus, moeten we de volgende punten / dimensies overwegen:
1. Wij creëren meer problemen, wanneer we alleen werken met weinig informatie - dus, om in staat zijn om een probleem als een GEHEEL te zien moeten we ervoor zorgen dat we 'alle informatie' zien 
2. We moeten beseffen dat we een inherente neiging hebben problemen / gevolgen te willen creëren als "oplossingen" - dus, als we komen met een oplossing: we moeten de oplossing in een play-out projecteren - zien of de oplossing in feite zal 'staan' als een echte verandering of het meer consequentie zal creëren
Ik weet zeker dat velen bijvoorbeeld soortgelijk een probleem-punt in de geest hebben gevonden en er nog niet een oplossing voor hebben gevonden - een daadwerkelijk punt van verandering / loslaten / transformatie. Dus, wat men dan moet overwegen is: heeft men het probleem genoeg onderzocht en 2. met de verbintenissen / veranderingen die men had gezien / geschreven - heb je in feite getest of ze voldoende effectief zijn als een echte verandering / oplossing.

Ja ik heb het getest en nee de verbintenissen / veranderingen zijn niet voldoende effectief. Ik stel mezelf daarom ten doel/verbind mezelf verder het probleem te onderzoeken.

1 opmerking: