zondag 17 mei 2015

Dag 488 Zelfvergevingen op Onbewust Uitstelgedrag en de Relatie met het Beloningssysteem

Zelfvergevingen in relatie tot Dag 487 Onbewust uitstelgedrag en de relatie met het beloningssysteem
487 Onbewust uitstelgedrag en de relatie met het beloningssysteem - See more at: http://ademtochtnaarleven.blogspot.com/#sthash.glqj3Snb.dpuf
487 Onbewust uitstelgedrag en de relatie met het beloningssysteem - See more at: http://ademtochtnaarleven.blogspot.com/#sthash.glqj3Snb.dpuf

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb me te laten beïnvloeden door anderen die de druk leggen op zo vroeg mogelijk te beginnen met het werk en hierin vergeef ik mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb niet te zien, realiseren en begrijpen dat die andere mensen vertrekken vanuit het vertrekpunt alles zo snel mogelijk te willen doen hetgeen geen juist uitgangspunt is en hierin vergeef ik mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb mezelf in te prenten met de ideeën van andere mensen terwijl ik hun beweegredenen niet ken.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb mezelf druk te maken over mijn werk dat ik vrijwel altijd (veel) later begin en het niet voor mekaar krijg dat ik er om 12.00 uur ben of iets erna.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb mezelf druk te maken over de tijd terwijl ik ruim voldoende tijd heb om het werk te verrichten binnen de gestelde tijd.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb niet hier in het tijd-ruimtecontinuüm te bestaan maar daar in mijn geest me druk makend over de tijd die ik heb om een taak te volbrengen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb te denken en geloven dat ik 'op tijd' op het depot moet zijn zonder dit 'op tijd' te definiëren voor mezelf binnen de praktische grenzen van het tijd-ruimtecontinuüm dat tot 'mijn' beschikking staat.


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb mezelf kwalijk te nemen stiekem dat ik nog vanalles ga doen hier thuis, op de pc en/of in het dorp (boodschappen) waardoor ik vind en percipieer zelden 'op tijd' op het depot te zijn.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb niet te zien, realiseren en begrijpen dat er niet echt een tijd is waarop we moeten beginnen als de klus maar vóór 17.00 uur geklaard is.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb me door anderen te laten beïnvloeden die "lekker vroeg thuis" willen zijn of "lekker vroeg klaar" willen zijn.

Ik realiseer me een herinnering waar mijn vader vroeger aan mij ging vragen of ik niet eens weg moest, dit ook in relatie tot een postbezorgbaantje dat ik had als tiener. Ik voelde me dan altijd verplicht te doen wat hij zei en ervoer een druk die me geen goed deed.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb een emotionele lading van een herinnering te hebben aan mijn vader die me ging vragen of ik niet eens moest vertrekken naar mijn werk en hierin vergeef ik mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb een druk te ervaren in mezelf door me verplicht te voelen te doen wat een ander tegen me zegt of vraagt en hierbij vergeef ik mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb alsof een ander mij het vuur aan de schenen legt in plaats mezelf te realiseren dat ik mezelf het vuur (energie van de geest) aan mijn schenen leg door te participeren in gedachten en emoties.

Verder met de 'huidige tijd':

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb dat ik het vertrek naar mijn werk 'uitstel' omdat ik anders 'te vroeg' terug ben - te vroeg terug in verband met mezelf kunnen trakteren op koffie en koek/chocola erna rond de klok van 17.00 uur.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb vast te zitten in de gedachten/wensen rond koffietijd thuis te willen zijn om mijn beloning voor mijn werk te kunnen consumeren en dit koffiedrinken als beloning niet eerder te willen doen dan 17.00 uur omdat ik 's ochtends tussen 10.00 en 11.00 uur ook koffie doe en hierin vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb niet eerder thuis te willen komen dan rond dat tijdstip.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb niet te weten wat ik moet doen als ik dan 'eerder' thuis ben en mezelf niet kan belonen met koffie en koek.

Ik vergeef ik mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb te denken en geloven dat dit beloningspunt 'verkeerd'/'slecht'/'fout' is in plaats me er simpelweg gewaar van te worden dat dit niet 'mijn' onbewuste reden/drijfveer moet zijn om niet eerder naar mijn werk te vertrekken zodat ik niet door mijn onbewuste geleefd word.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb 'een leegte' te ervaren tussen het tijdstip van eventueel thuiskomen zo rond 15.00 uur en het tijdstip van koffiedrinken rond 17.00 uur, precies als kind en tiener waar ik uit school of werk kom rond 15.00 uur en ik nog tot 17.00 uur moet wachten op eten.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb zo laag 'in mijn energie' te zitten als tiener bij thuiskomst uit school of werk dat ik alleen maar kon wachten/verlangen/anticiperen op het warme eten.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb me te spiezen in mijn geest op die koffie en koek, want ik kan natuurlijk tal van drank- of voedingswaren tot me nemen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb niet zo gemakkelijk te zijn dat ik zomaar iets te eten of drinken pak tussendoor in plaats mezelf te realiseren dat ik dit niet ben maar de manier waarop ik geprogrammeerd ben door mijn ouders die tussendoortjes oordeelden als slecht en ik mezelf dus geprogrammeerd heb dat ook zo te vinden immers ik heb mezelf als kind van mij 1e tot mijn 7e geprogrammeerd met de omgevingsprikkels die tot me kwamen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat het eten van tussendoortjes niet slecht is. 

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb tal van geestconstructies aan het werk/geactiveerd te hebben die mijn wezenlijkheid rondom mijn vertrek naar het werk beïnvloeden.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb me te laten leiden en programmeren door de woorden van mijn moeder die mijn hele kinder- en tienertijd zegt niet iets te eten 'voor we gaan eten' want dat zou 'mijn honger bederven'.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat die leegte die ik ervoer ook werkelijk gebaseerd is geweest op een voedseltekort/tekort aan fysieke energie/ondersteuning omdat ik stelselmatig als kind/tiener te weinig/traag at en dit eigenlijk mijn hele leven verder ben blijven doen tot 10 jaar geleden.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb te bestaan in en als een geestesstaat van anticipatie naar eten en drinken omdat ik fysieke energie tekort kwam/kom doordat ik ofwel teveel fysieke inspanningen verricht en/of te weinig eet en hierin vergeef ik mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb een overlevingsmechanisme toe te passen door me te gaan verheugen op het tijdstip (anticipatie) dat er wel voedsel was, voedsel dat ik graag lustte.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb automatisch bang te worden voor deze fysieke leegte en fysieke energie tekort te komen, omdat het werk zoveel fysieke inspanning van me vergt en hierin vergeef ik mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb het moment van klaar met werk zijn en het moment waarop ik mezelf weer toesta te eten/drinken zo klein mogelijk te willen maken om te zorgen dat ik niet in die onbestemde staat van mijn bewustzijn kom in plaats dit praktisch op te lossen met een andersoortige beloning of oplossing.

Ik ontdekte daarin dat ik het vertrek naar mijn werk 'uitstel' omdat ik anders 'te vroeg' terug ben - te vroeg terug in verband met mezelf kunnen trakteren op koffie en koek/chocola erna. Omdat ik door de bank genomen zo rond 17.00 uur koffie drink en dit niet eerder wil doen omdat ik 's ochtends tussen 10.00 en 11.00 uur ook koffie doe, wil ik blijkbaar niet eerder thuiskomen dan dat. Want wat moet ik dan als ik thuis ben en mezelf niet kan belonen? lol - See more at: http://ademtochtnaarleven.blogspot.com/#sthash.glqj3Snb.dpuf
Ik kan op mijn ene werk vanaf 12.00 uur beginnen omdat dan de post is aangeleverd op het depot. Wat er de afgelopen jaren daarin gebeurde is dat ik vrijwel altijd (veel) later begin en het niet voor mekaar krijg dat ik er om 12.00 uur ben of iets erna. Ik ga nog vanalles doen hier thuis, op de pc en/of in het dorp (boodschappen) zodat ik zelden 'op tijd' op het depot ben. Nou is er niet echt een tijd waarop we moeten beginnen als de klus maar vóór 17.00 uur geklaard is. Ik zou dus de pc niet aan kunnen zetten en me volledig richten op mijn vertrek zodat ik "lekker vroeg thuis ben" zoals dat heet of "lekker vroeg klaar ben". Waarom doe ik dit niet vroeg ik me zo al een tijd af.
- See more at: http://ademtochtnaarleven.blogspot.com/#sthash.glqj3Snb.dpuf
Ik kan op mijn ene werk vanaf 12.00 uur beginnen omdat dan de post is aangeleverd op het depot. Wat er de afgelopen jaren daarin gebeurde is dat ik vrijwel altijd (veel) later begin en het niet voor mekaar krijg dat ik er om 12.00 uur ben of iets erna. Ik ga nog vanalles doen hier thuis, op de pc en/of in het dorp (boodschappen) zodat ik zelden 'op tijd' op het depot ben. Nou is er niet echt een tijd waarop we moeten beginnen als de klus maar vóór 17.00 uur geklaard is. Ik zou dus de pc niet aan kunnen zetten en me volledig richten op mijn vertrek zodat ik "lekker vroeg thuis ben" zoals dat heet of "lekker vroeg klaar ben". Waarom doe ik dit niet vroeg ik me zo al een tijd af.
- See more at: http://ademtochtnaarleven.blogspot.com/#sthash.glqj3Snb.dpuf
Ik kan op mijn ene werk vanaf 12.00 uur beginnen omdat dan de post is aangeleverd op het depot. Wat er de afgelopen jaren daarin gebeurde is dat ik vrijwel altijd (veel) later begin en het niet voor mekaar krijg dat ik er om 12.00 uur ben of iets erna. Ik ga nog vanalles doen hier thuis, op de pc en/of in het dorp (boodschappen) zodat ik zelden 'op tijd' op het depot ben. Nou is er niet echt een tijd waarop we moeten beginnen als de klus maar vóór 17.00 uur geklaard is. Ik zou dus de pc niet aan kunnen zetten en me volledig richten op mijn vertrek zodat ik "lekker vroeg thuis ben" zoals dat heet of "lekker vroeg klaar ben". Waarom doe ik dit niet vroeg ik me zo al een tijd af.
- See more at: http://ademtochtnaarleven.blogspot.com/#sthash.glqj3Snb.dpuf
Ik kan op mijn ene werk vanaf 12.00 uur beginnen omdat dan de post is aangeleverd op het depot. Wat er de afgelopen jaren daarin gebeurde is dat ik vrijwel altijd (veel) later begin en het niet voor mekaar krijg dat ik er om 12.00 uur ben of iets erna. Ik ga nog vanalles doen hier thuis, op de pc en/of in het dorp (boodschappen) zodat ik zelden 'op tijd' op het depot ben. Nou is er niet echt een tijd waarop we moeten beginnen als de klus maar vóór 17.00 uur geklaard is. Ik zou dus de pc niet aan kunnen zetten en me volledig richten op mijn vertrek zodat ik "lekker vroeg thuis ben" zoals dat heet of "lekker vroeg klaar ben". Waarom doe ik dit niet vroeg ik me zo al een tijd af.
- See more at: http://ademtochtnaarleven.blogspot.com/#sthash.glqj3Snb.dpuf
Ik kan op mijn ene werk vanaf 12.00 uur beginnen omdat dan de post is aangeleverd op het depot. Wat er de afgelopen jaren daarin gebeurde is dat ik vrijwel altijd (veel) later begin en het niet voor mekaar krijg dat ik er om 12.00 uur ben of iets erna. Ik ga nog vanalles doen hier thuis, op de pc en/of in het dorp (boodschappen) zodat ik zelden 'op tijd' op het depot ben. Nou is er niet echt een tijd waarop we moeten beginnen als de klus maar vóór 17.00 uur geklaard is. Ik zou dus de pc niet aan kunnen zetten en me volledig richten op mijn vertrek zodat ik "lekker vroeg thuis ben" zoals dat heet of "lekker vroeg klaar ben". Waarom doe ik dit niet vroeg ik me zo al een tijd af.
- See more at: http://ademtochtnaarleven.blogspot.com/#sthash.glqj3Snb.dpuf
Ik kan op mijn ene werk vanaf 12.00 uur beginnen omdat dan de post is aangeleverd op het depot. Wat er de afgelopen jaren daarin gebeurde is dat ik vrijwel altijd (veel) later begin en het niet voor mekaar krijg dat ik er om 12.00 uur ben of iets erna. Ik ga nog vanalles doen hier thuis, op de pc en/of in het dorp (boodschappen) zodat ik zelden 'op tijd' op het depot ben. Nou is er niet echt een tijd waarop we moeten beginnen als de klus maar vóór 17.00 uur geklaard is. Ik zou dus de pc niet aan kunnen zetten en me volledig richten op mijn vertrek zodat ik "lekker vroeg thuis ben" zoals dat heet of "lekker vroeg klaar ben". Waarom doe ik dit niet vroeg ik me zo al een tijd af.

Ik ontdekte daarin dat ik het vertrek naar mijn werk 'uitstel' omdat ik anders 'te vroeg' terug ben - te vroeg terug in verband met mezelf kunnen trakteren op koffie en koek/chocola erna. Omdat ik door de bank genomen zo rond 17.00 uur koffie drink en dit niet eerder wil doen omdat ik 's ochtends tussen 10.00 en 11.00 uur ook koffie doe, wil ik blijkbaar niet eerder thuiskomen dan dat. Want wat moet ik dan als ik thuis ben en mezelf niet kan belonen? lol

Hierin besefte ik dit beloningspunt dus, op zich niks mis mee maar als dit 'mijn' onbewuste reden/drijfveer is om niet eerder naar mijn werk te vertrekken moet ik er toch naar kijken want geleefd worden door mijn onbewuste is geen bijdrage aan mijn proces van zelfrealisatie.
- See more at: http://ademtochtnaarleven.blogspot.com/#sthash.glqj3Snb.dpuf
Ik kan op mijn ene werk vanaf 12.00 uur beginnen omdat dan de post is aangeleverd op het depot. Wat er de afgelopen jaren daarin gebeurde is dat ik vrijwel altijd (veel) later begin en het niet voor mekaar krijg dat ik er om 12.00 uur ben of iets erna. Ik ga nog vanalles doen hier thuis, op de pc en/of in het dorp (boodschappen) zodat ik zelden 'op tijd' op het depot ben. Nou is er niet echt een tijd waarop we moeten beginnen als de klus maar vóór 17.00 uur geklaard is. Ik zou dus de pc niet aan kunnen zetten en me volledig richten op mijn vertrek zodat ik "lekker vroeg thuis ben" zoals dat heet of "lekker vroeg klaar ben". Waarom doe ik dit niet vroeg ik me zo al een tijd af.

Ik ontdekte daarin dat ik het vertrek naar mijn werk 'uitstel' omdat ik anders 'te vroeg' terug ben - te vroeg terug in verband met mezelf kunnen trakteren op koffie en koek/chocola erna. Omdat ik door de bank genomen zo rond 17.00 uur koffie drink en dit niet eerder wil doen omdat ik 's ochtends tussen 10.00 en 11.00 uur ook koffie doe, wil ik blijkbaar niet eerder thuiskomen dan dat. Want wat moet ik dan als ik thuis ben en mezelf niet kan belonen? lol

Hierin besefte ik dit beloningspunt dus, op zich niks mis mee maar als dit 'mijn' onbewuste reden/drijfveer is om niet eerder naar mijn werk te vertrekken moet ik er toch naar kijken want geleefd worden door mijn onbewuste is geen bijdrage aan mijn proces van zelfrealisatie. - See more at: http://ademtochtnaarleven.blogspot.com/#sthash.glqj3Snb.dpuf
Ik kan op mijn ene werk vanaf 12.00 uur beginnen omdat dan de post is aangeleverd op het depot. Wat er de afgelopen jaren daarin gebeurde is dat ik vrijwel altijd (veel) later begin en het niet voor mekaar krijg dat ik er om 12.00 uur ben of iets erna. Ik ga nog vanalles doen hier thuis, op de pc en/of in het dorp (boodschappen) zodat ik zelden 'op tijd' op het depot ben. Nou is er niet echt een tijd waarop we moeten beginnen als de klus maar vóór 17.00 uur geklaard is. Ik zou dus de pc niet aan kunnen zetten en me volledig richten op mijn vertrek zodat ik "lekker vroeg thuis ben" zoals dat heet of "lekker vroeg klaar ben". Waarom doe ik dit niet vroeg ik me zo al een tijd af.

Ik ontdekte daarin dat ik het vertrek naar mijn werk 'uitstel' omdat ik anders 'te vroeg' terug ben - te vroeg terug in verband met mezelf kunnen trakteren op koffie en koek/chocola erna. Omdat ik door de bank genomen zo rond 17.00 uur koffie drink en dit niet eerder wil doen omdat ik 's ochtends tussen 10.00 en 11.00 uur ook koffie doe, wil ik blijkbaar niet eerder thuiskomen dan dat. Want wat moet ik dan als ik thuis ben en mezelf niet kan belonen? lol

Hierin besefte ik dit beloningspunt dus, op zich niks mis mee maar als dit 'mijn' onbewuste reden/drijfveer is om niet eerder naar mijn werk te vertrekken moet ik er toch naar kijken want geleefd worden door mijn onbewuste is geen bijdrage aan mijn proces van zelfrealisatie. - See more at: http://ademtochtnaarleven.blogspot.com/#sthash.glqj3Snb.dpuf
Ik kan op mijn ene werk vanaf 12.00 uur beginnen omdat dan de post is aangeleverd op het depot. Wat er de afgelopen jaren daarin gebeurde is dat ik vrijwel altijd (veel) later begin en het niet voor mekaar krijg dat ik er om 12.00 uur ben of iets erna. Ik ga nog vanalles doen hier thuis, op de pc en/of in het dorp (boodschappen) zodat ik zelden 'op tijd' op het depot ben. Nou is er niet echt een tijd waarop we moeten beginnen als de klus maar vóór 17.00 uur geklaard is. Ik zou dus de pc niet aan kunnen zetten en me volledig richten op mijn vertrek zodat ik "lekker vroeg thuis ben" zoals dat heet of "lekker vroeg klaar ben". Waarom doe ik dit niet vroeg ik me zo al een tijd af.

Ik ontdekte daarin dat ik het vertrek naar mijn werk 'uitstel' omdat ik anders 'te vroeg' terug ben - te vroeg terug in verband met mezelf kunnen trakteren op koffie en koek/chocola erna. Omdat ik door de bank genomen zo rond 17.00 uur koffie drink en dit niet eerder wil doen omdat ik 's ochtends tussen 10.00 en 11.00 uur ook koffie doe, wil ik blijkbaar niet eerder thuiskomen dan dat. Want wat moet ik dan als ik thuis ben en mezelf niet kan belonen? lol

Hierin besefte ik dit beloningspunt dus, op zich niks mis mee maar als dit 'mijn' onbewuste reden/drijfveer is om niet eerder naar mijn werk te vertrekken moet ik er toch naar kijken want geleefd worden door mijn onbewuste is geen bijdrage aan mijn proces van zelfrealisatie. - See more at: http://ademtochtnaarleven.blogspot.com/#sthash.glqj3Snb.dpuf
Ik kan op mijn ene werk vanaf 12.00 uur beginnen omdat dan de post is aangeleverd op het depot. Wat er de afgelopen jaren daarin gebeurde is dat ik vrijwel altijd (veel) later begin en het niet voor mekaar krijg dat ik er om 12.00 uur ben of iets erna. Ik ga nog vanalles doen hier thuis, op de pc en/of in het dorp (boodschappen) zodat ik zelden 'op tijd' op het depot ben. Nou is er niet echt een tijd waarop we moeten beginnen als de klus maar vóór 17.00 uur geklaard is. Ik zou dus de pc niet aan kunnen zetten en me volledig richten op mijn vertrek zodat ik "lekker vroeg thuis ben" zoals dat heet of "lekker vroeg klaar ben". Waarom doe ik dit niet vroeg ik me zo al een tijd af.

Ik ontdekte daarin dat ik het vertrek naar mijn werk 'uitstel' omdat ik anders 'te vroeg' terug ben - te vroeg terug in verband met mezelf kunnen trakteren op koffie en koek/chocola erna. Omdat ik door de bank genomen zo rond 17.00 uur koffie drink en dit niet eerder wil doen omdat ik 's ochtends tussen 10.00 en 11.00 uur ook koffie doe, wil ik blijkbaar niet eerder thuiskomen dan dat. Want wat moet ik dan als ik thuis ben en mezelf niet kan belonen? lol

Hierin besefte ik dit beloningspunt dus, op zich niks mis mee maar als dit 'mijn' onbewuste reden/drijfveer is om niet eerder naar mijn werk te vertrekken moet ik er toch naar kijken want geleefd worden door mijn onbewuste is geen bijdrage aan mijn proces van zelfrealisatie. - See more at: http://ademtochtnaarleven.blogspot.com/#sthash.glqj3Snb.dpuf
Ik kan op mijn ene werk vanaf 12.00 uur beginnen omdat dan de post is aangeleverd op het depot. Wat er de afgelopen jaren daarin gebeurde is dat ik vrijwel altijd (veel) later begin en het niet voor mekaar krijg dat ik er om 12.00 uur ben of iets erna. Ik ga nog vanalles doen hier thuis, op de pc en/of in het dorp (boodschappen) zodat ik zelden 'op tijd' op het depot ben. Nou is er niet echt een tijd waarop we moeten beginnen als de klus maar vóór 17.00 uur geklaard is. Ik zou dus de pc niet aan kunnen zetten en me volledig richten op mijn vertrek zodat ik "lekker vroeg thuis ben" zoals dat heet of "lekker vroeg klaar ben". Waarom doe ik dit niet vroeg ik me zo al een tijd af.

Ik ontdekte daarin dat ik het vertrek naar mijn werk 'uitstel' omdat ik anders 'te vroeg' terug ben - te vroeg terug in verband met mezelf kunnen trakteren op koffie en koek/chocola erna. Omdat ik door de bank genomen zo rond 17.00 uur koffie drink en dit niet eerder wil doen omdat ik 's ochtends tussen 10.00 en 11.00 uur ook koffie doe, wil ik blijkbaar niet eerder thuiskomen dan dat. Want wat moet ik dan als ik thuis ben en mezelf niet kan belonen? lol

Hierin besefte ik dit beloningspunt dus, op zich niks mis mee maar als dit 'mijn' onbewuste reden/drijfveer is om niet eerder naar mijn werk te vertrekken moet ik er toch naar kijken want geleefd worden door mijn onbewuste is geen bijdrage aan mijn proces van zelfrealisatie. - See more at: http://ademtochtnaarleven.blogspot.com/#sthash.glqj3Snb.dpuf

1 opmerking: