Dag 493 Hoe ik stop/vergeef mensen te manipuleren die in een positieve energie zitten

ag 492 Het hiërarchische spel van hoe ik mensen manipuleer die in een positieve energie zitten - See more at: http://ademtochtnaarleven.blogspot.com/2015/06/dag-492-het-hierarchische-spel-van-hoe.html#sthash.m0lj6aBH.dpuf

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb wanneer ik geconfronteerd wordt met mensen die in een positieve energie deelnemen/positief geënergetiseerd zijn in een weerstand te gaan om een gesprek aan te gaan.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb deel te nemen in een patroon / persoonlijkheid waarin ik een hekel/aversie heb naar mensen die 'superblij' gingen lopen doen en hierin vergeef ik mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb mezelf af te scheiden van een bepaalde expressie in mezelf die ik in anderen weerspiegeld zag.


Would be cool to next time, instead of judging positive energy in another, identify the word of their expression and JOIN THEM, where you decide to express with them, connect with them in a particular expression - resonantly this will support them - will do interviews with Anu on this.

- Sunette Spies

http://sd.keepcalm-o-matic.co.uk/i/keep-calm-if-you-can-t-beat-them-join-them.png


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb positieve energie in een ander te oordelen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb niet om te kunnen gaan met mensen die in een bepaalde positieve/enthousiaste persona zitten en hiermee vergeef ik mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb niet te zien, realiseren en begrijpen dat ik zelf dus in feite niet met mezelf om kon gaan in relatie met deze persoon of andere personen die in dergelijke positief geladen/geënergetiseerde persona's verkeerden.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb niet te zien, realiseren en begrijpen dat ik de ander uit de positieve energie wil manipuleren door zelf in de tegengestelde - negatieve - energie te gaan zitten IN DE GEEST van heel teruggetrokken doen, heel miniem gaan zitten doen en mijn expressie totaal onderdruk daarin en hierin vergeef ik mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb mezelf te manipuleren en saboteren.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb deel te nemen in het oordeelkarakter waarin ik de tendens aan de dag leg mensen die zo positief deden te bestempelen als 'fake' en hierin vergeef ik mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb mezelf te projecteren op een ander waarin mijn nepheid bestaat uit de tegengestelde polariteit van de geest van negatief/duister doen in plaats mezelf te realiseren dat wie ik echt ben als Leven gelijk is aan en als Alles en Iedereen.
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb niet te willen meedoen met 'positieve' mensen en dus vergeef ik mezelf dat ik mezelf deel te nemen in mijn kleine wil als mijn eigenbelang want een reactie hebben op iets of iemand is altijd het dienen van mijn eigenbelang in plaats van de ander in overweging te nemen en mee te doen met de anderen/de wereld in mijn GROTE wil.
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb weerstand te creëren tegen met een positieve lading in plaats mezelf als de adem van leven die ik echt ben gelijk te schakelen/maken met en als iedereen als fysieke wezens van vlees en bloed.
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb de principes van gelijkheid en eenheid van alles dat bestaat te ontkennen en zo een geestsysteem te worden dat zichzelf boven de materie en andere fysieke wezens verheven voelt.
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb niet te zien, begrijpen en erkennen dat mezelf in een tegengestelde 'negatieve' energie plaatsen ook een energie-ervaring is en dus zelfonoprecht want energie is nooit echt en hierin vergeef ik mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb o.a. de duistere en melancholische energieën als superieur/beter te ervaren/achten en mezelf dus beter/meer te WANEN dan mensen die in de positieve energieën deelnamen.
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb het voor mezelf moeilijk/vervelend te maken wanneer ik in contact met anderen kom die in een positieve gevoelsenergie zitten door op een gepolariseerde manier te menen te moeten reageren en hierin vergeef ik mezelf dat ik mezelf niet toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat het ontwerp van polariteiten bedoeld is om strijd uit te lokken in mijn hoofd en daarmee strijd in mijn wereld voort te zetten. 

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb een angst/oordeel te hebben 
op positieve energie als 'slecht'/'verkeerd'/'fout' in plaats in te zien dat ik bang ben voor mijn eigen reacties op mensen met een positieve persoonlijkheid en hierin vergeef ik mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb angst te ervaren mezelf te verliezen in positieve energie en door in het tegenovergestelde/polariteit te gaan zo eigenlijk mezelf in negatieve energie te verliezen.
Ik realiseer me dat dit een manier is waarop ik vaak reageerde op mensen, van het ene uiterste in het andere. 
Ik stel mezelf ten doel te realiseren dat de geest zich met eender welke energie kan opladen.

Ik stel mezelf ten doel aan te tonen dat positieve energie (gevoelens) een enorme bundeling / omvangrijkere hoeveelheid van negatieve (emotionele) energie is.

Ik stel mezelf ten doel te realiseren dat 'neer kijken op mensen' een deel van mezelf verminderd en beperkt en me slaaf maakt. 

 De ‘positieve’/‘gevoelens’ energie/energieën zijn eigenlijk een verzameling van heel veel ‘negatieve’/'emotionele’ energie die dan ‘positieve’ energie wordt. Positieve energie is dus simpelweg een omvangrijkere hoeveelheid van negatieve energie.  
Ineens herinnerde ik me dit reactiepatroon weer in gesprek met Ingrid. Ik zie nu dat ik de ander uit de positieve energie wil manipuleren door zelf in de tegengestelde - negatieve - energie te gaan zitten IN DE GEEST van heel teruggetrokken doen, heel miniem gaan zitten doen en mijn expressie totaal onderdruk daarin. Dat is echt super zelfmanipulatie en zelfsabotage en onacceptabel.
Interessant is dat ik de tendens had mensen die zo positief deden te connoteren als 'fake'. Als ik dan zie dat ik in de tegenovergestelde energie(ervaring) van o.a. duisternis/duisterheid verkoos te verblijven ben ik uiteraard even 'fake', dus hier weer die gelijkheid en eenheid die ik wilde ontkennen. Ik zag/begreep 'm alleen niet deze zelfonoprechtheid omdat ik niet kon erkennen dat het ook een energie-ervaring is. Ik achtte echter bijv. de gloomy energieën als superieur/beter LOL, dus was/ben IK beter dan mensen die in de positieve energieën deelnamen. Hahaha wat een mindfuck. Energie is altijd 'fake'/nooit werkelijk. Hier ontdek ik dus een voorgeprogrammeerde zelfonoprechtheid. Heel prettig om met mensen in proces mezelf in/als mijn zelfonoprechtheden te kunnen uitspreken om mezelf te zien en te kunnen vergeven/veranderen. Want het is heel vervelend voor mezelf wanneer ik in contact met anderen ben die in een positieve gevoelsenergie zitten en ik op deze manier meen te moeten reageren. Ik verklaar hiermee 1) dat ik slaaf van de ander ben en 2) net zo gevangen ben als de ander.

Ik begrijp nu dat de geest zich met eender welke energie kan opladen en dat mijn angst voor positieve energie op die manier gegrond is dat uit positieve energie komen voor mensen een veel ingewikkelder proces is dan uit negatieve energie komen. Desalniettemin bekeek ik ook de angst ervoor die een oordeel inhoudt, dat een positieve energie door mij wordt geoordeeld als 'slecht'/'verkeerd'/'fout' in plaats in te zien dat ik bang ben voor mijn eigen reacties op mensen met een positieve persoonlijkheid. Ik zag ook de angst mezelf te verliezen in positieve energie en zo nu achteraf bekeken verloor ik mezelf eigenlijk ook in negatieve energie. Al met al stuit ik op een omvangrijke constructie in mezelf waardoor ik veel van mijn vroegere reacties op mensen begrijp.

Als we verder de menselijke geest in zijn geheel bekijken/uitvergroten zien we altijd componenten van hiërarchie, hier dus ook de hiërarchie van positief t.o.v. negatief waarin positiviteit door de bank genomen als 'beter' wordt gezien, terwijl positieve energie in feite negatiever is in zekere zin want positieve energie is een omvangrijkere hoeveelheid van negatieve energie. In dit verband is onderstaande video erg interessant om te beseffen hoe zelfdestructief hiërarchie is. Destructie immers in deze wereld bestaat vanwege het toestaan en aanvaarden van zelfdestructie.
- See more at: http://ademtochtnaarleven.blogspot.com/2015/06/dag-492-het-hierarchische-spel-van-hoe.html#sthash.m0lj6aBH.dpuf
Ik stel mezelf ten doel in plaats positieve energie in een ander te oordelen te identificeren wat het woord van hun expressie is en bij hen aan te sluiten, waar ik beslis me met hen uit te drukken, met hen in een bepaalde expressie te verbinden - wat hen resonant zal steunen.

Reacties

Een reactie posten

Populaire posts van deze blog

Weerstand is een Gids op je Reis van Zelfverandering

Dag 536 Zelfcorrecties in relatie tot reacties op gewelddadigheid/achterbaksheid in omgeving - deel 2

Dag 570 Tijd, Verantwoordelijkheid en Beperking in Relaties