donderdag 29 oktober 2015

Dag 509 Hoe stilte en stabiliteit in zelf te bewaren met een overvolle agenda (deel 2)

Dit is een vervolg op Dag 508 Hoe stilte en stabiliteit in zelf te bewaren met een overvolle agenda (deel 1) 

Wanneer en als ik mezelf realiseer dat ik het als lastig ervaar wanneer er een externe factor/taak/verplichting bijkomt die druk op me gaat uitvoeren - stop ik en adem ik - ik sta mezelf niet toe het als lastig te ervaren wanneer ik een druk ervaar die van buiten op me gelegd wordt want ik realiseer me dat ik niet stabiel ben en zelf druk creëer door deelname in gedachten en emoties. In plaats - neem ik verantwoordelijkheid voor wat me dwarszit en ga in de avond de energie van druk en spanning geestelijk en fysiek verlagen/deconstrueren/bevrijden als ik me te druk gemaakt heb.

Wanneer en als ik mezelf ontevreden zie worden met mezelf/ontevredenheid ervaren wanneer ik niet toekom aan wat ik wil doen - stop ik en adem ik - ik sta mezelf niet toe ontevreden te worden met mezelf door mijn intenties omdat ik mezelf realiseer dat ik me laat leiden door de emotionele energie/mentale staat van ontevredenheid en mezelf saboteer. In plaats - assisteer ik mezelf door mezelf te stoppen met mezelf manipuleren en saboteren met de emotie van ontevreden en mezelf te dirigeren.

Wanneer en als ik mezelf realiseer een automatisch systeem gekopieerd/gedupliceerd/aangelegd te hebben in mijn geest-lichaamsrelatie waar ik met spanning anticipeer op zaken/mensen waar ik geen invloed op uit kan oefenen en die bij machte zijn aan mijn bestaan/overleving te morrelen - stop ik en adem ik - ik realiseer me dat ik met controle=angst handel en mijn planning in de toekomst beperk en daarmee mijn vermogen om verdere potentiële keuzes die me ter beschikking staan te identificeren.  In plaats - adem ik mezelf door de punten heen en werk ik aan mijn zelfvertrouwen te kunnen handelen op een manier die het beste is voor mezelf en anderen.

https://marreiki.files.wordpress.com/2015/01/zelfsabotage.jpg
Bron foto

Wanneer en als ik mezelf taken en verplichtingen om zie gooien waarbij ik de 'extracurricular' taken eerst doe en dan pas de overlevingstaken- en verplichtingen - stop ik en adem ik - ik realiseer me dat ik op deze manier juist de spanning opbouw en mezelf saboteer. In plaats - maak ik plannen op een praktische manier die goed voor me is zodat ik niet verstrikt raak in de angst van wat er kan gebeuren als ik het niet haal.

Wanneer en als ik mezelf ontevredenheid zie creëren dat het plezier vergalt dat ik bij alle taken en werkzaamheden kan hebben - stop ik en adem ik - ik realiseer me dat ik mijn plezier vergal door niet in gewaar-zijn als adem te zijn.

Wanneer en als ik mezelf zie stoeien met de vele dingen die ik te doen heb/wil doen - stop ik en adem ik - ik realiseer me dat ik mezelf oordeel om de dingen die ik niet gedaan krijg. In plaats - kijk ik reeel naar wat er gedaan is en wat niet zonder in de 'onder de neutraallijn' te blijven hangen of door te schieten naar het 'negatieve' en gewoon stabiel hier te zijn als de adem.

Wanneer en als ik realiseer spanning te creëren - stop ik en adem ik - ik realiseer me dat ik in een polariteit verkeer die die spanning opwekt. In plaats - onderzoek ik de mogelijke polariteit van goed vs fout of goed genoeg vs niet goed genoeg zijn.

Wanneer en als ik mezelf spanning, weerstand en/of wrevel zie creëren in relatie tot de manier van communicatie die wordt gehanteerd in deze wereld/dit systeem - stop ik en adem ik - ik realiseer me dat ik mezelf niet stuur maar deelneem in de energie van spanning. In plaats - omarm ik mezelf in en als het spanningsgebeuren binnen de communicatie in deze wereld en bouw ik aan vertrouwen in mijn eigen zelfsturende principe in beslissingen en acties zodat ik richting kan geven aan communicatie in deze wereld in zelfsturende expressie in en als eenheid en gelijkheid.

~~~
 
Ik stel mezelf ten doel de ervaren druk handelbaar te maken in mezelf door de taken/verplichtingen/projecten op te delen in de twee 'groepen' met één als 'belangrijkste' dingen zoals de verplichtingen/taken die perse moeten/nodig zijn zoals de dingen voor mijn overleving in het systeem en groep twee met 'extracurricular' taken die ik of afmaak en/of verderzet.

Ik stel mezelf ten doel te zien, realiseren en begrijpen dat de factor 'intentie' een grote invloed heeft op mijn geest/gemoed wanneer en als ik in mijn geest blijf denken over wat ik wil doen en dat dan niet doe.

Ik stel mezelf ten doel goed te blijven letten op het ontevreden worden met mezelf als ik aan sommige dingen niet toekom.

Ik stel mezelf ten doel gewaar te worden dat ik taken omgooi naar mijn voorkeurssysteem waarbij ik eerst de door mij 'leuk' gepercipieerde taken eerst wil doen en dan mijn overlevingszaken en er dan wordt druk wordt opgebouwd door mijn eigen keuze.

Ik stel mezelf ten doel toe te komen tot wat verpozen met mezelf, mijn lichaam en mijn omgeving in stilte.

Ik stel mezelf ten doel los te (leren) laten wat ik denk allemaal nog te moeten doen.

Ik stel mezelf ten doel te zien, realiseren en begrijpen hoe ik zonder spanning door gebeurtenissen wandel die van invloed zijn op mijn overleving in deze wereld.

Ik stel mezelf ten doel te stoppen de communicatie van anderen te oordelen als 'minder' of 'verkeerd' in de realisatie dat ik daarmee de spanning van 'goed' vs 'fout'/ 'verkeerd' in mezelf opbouw zonder echt iets op te lossen en mezelf als 'minder'/'verkeerd' plaats dan mezelf omdat ik een ander ook kan assisteren en ondersteunen, wat het beste is wat ik kan doen.

Ik stel mezelf ten doel te realiseren dat beïnvloed worden door iets of iemand buiten mij tot slaaf maakt van dit iets of iemand en afgescheidenheid in en als mezelf genereert.

Ik stel mezelf ten doel mijn relatie met angst te verbeteren en te zien, realiseren en begrijpen dat een doel van angst kan zijn/dat ik angst kan zien als mijn oplettendheid vergrotend in plaats dat het mijn vooruitgang stopt.


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb het als lastig te ervaren wanneer er een externe factor/taak/verplichting bijkomt die druk op me gaat uitvoeren.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb ontevreden te worden met mezelf/ontevredenheid te ervaren wanneer ik niet toekom aan wat ik wil doen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet toegestaan en aanvaard heb de druk handelbaar te maken in mezelf door de taken/verplichtingen/projecten op te delen in de twee 'groepen' met één als 'belangrijkste' dingen zoals de verplichtingen/taken die perse moeten/nodig zijn zoals de dingen voor mijn overleving in het systeem en groep twee met 'extracurricular' taken die ik of afmaak en/of verderzet.

Ik vergeef mezelf toegestaan en aanvaard te hebben een automatisch systeem aangelegd te hebben in mijn geest-lichaamsrelatie waar ik met spanning anticipeer op zaken/mensen waar ik geen invloed op uit kan oefenen en die bij machte zijn aan mijn bestaan/overleving te morrelen.

http://extratijd.be/frontend/files/userfiles/images/intentie.jpg

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat de factor 'intentie' een grote invloed heeft op mijn geest/gemoed wanneer en als ik in mijn geest blijf denken over wat ik wil doen en dat dan niet doe.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet toegestaan en aanvaard heb goed te blijven letten op het ontevreden worden met mezelf als als ik sommige dingen niet toekom of wanneer ik taken omgooi waarbij dan mijn overlevingsangst wordt getriggerd.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb taken en verplichtingen om te gooien waarbij ik de 'extracurricular' taken eerst doe en dan de overlevingstaken- en verplichtingen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb ontevredenheid te creëren wat dan weer het plezier vergalt die ik bij alle taken en werkzaamheden kan hebben.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb te stoeien met de vele dingen die ik te doen heb/wil doen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb weinig toe te komen tot wat verpozen met mezelf, mijn lichaam en mijn omgeving in stilte.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb moeilijk te kunnen loslaten wat ik denk allemaal nog te moeten doen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb spanning te creëren.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb spanning te creëren in relatie tot de manier van communicatie die wordt gehanteerd en hierin vergeef ik mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb mezelf niet genoeg te vertrouwen dat ik hier richting aan kan geven.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb weerstand en wrevel te ervaren bij de communicatie die ik met mensen binnen het systeem moet hebben en hierin vergeef ik mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb de communicatie van anderen te oordelen als 'minder' in plaats mezelf te realiseren dat ik me in en als een oordeel 'minder' maak als mezelf/mijn geest.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb niet te zien, realiseren en begrijpen hoe ik GEEN spanning opbouw binnen gebeurtenissen die van invloed zijn op mijn overleving in deze wereld.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb beïnvloedt te worden iets of iemand buiten mij en zo slaaf te zijn van dit iets of iemand en afgescheiden in en als mezelf. 
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb een slechte relatie te hebben met angst en hierin vergeef ik mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb niet te zien, realiseren en begrijpen dat een doel van angst kan zijn/dat ik angst kan zien als mijn oplettendheid vergrotend in plaats dat het mijn vooruitgang stopt.
- See more at: http://ademtochtnaarleven.blogspot.com/#sthash.vugP3HJD.dpuf

Geen opmerkingen:

Een reactie posten