Dag 535 Zelfcorrecties in relatie tot reacties op gewelddadigheid/achterbaksheid in omgeving

Dit is het vervolg - de afhandeling - van Dag 534 Van reacties op gemene woorden naar onvoorwaardelijk een ander overwegen  

Wanneer en als ik mezelf realiseer dat ik helemaal verpletterd ben/raak door woorden - verbaal of schriftelijk - van anderen die ik ervaar als gemeen en hatelijk - stop ik en adem ik - ik sta mezelf niet toe beïnvloedt te raken door woorden van andere mensen.  In plaats - ga ik in de SCHOENEN van éénieder staan gelijk ZOALS ZIJ ZIJN met WIE IK BEN en alles gelijkelijk zien in één moment zonder oordeel. 

Wanneer en als ik zie doen alsof het gaat om de ander te laten stoppen met praten omdat ik meen dat ik blijkbaar misbruikt word door de ander zijn woorden - stop ik en adem ik - ik realiseer me dat - eigenlijk - iemand anders woorden mij enkel beïnvloeden als ik dat toelaat. In plaats - ga ik standvastig in mezelf staan en beweeg ik mezelf van emotioneel zijn naar het leven van het woord evenwichtigheid. 


Wanneer en als ik mezelf realiseer totaal ongelukkig te worden van/door/met de woorden die iemand spreekt of typt waarmee ik in 'intieme' relatie ben - stop ik en adem ik - ik realiseer me
dat ik mezelf de woorden "totaal ongelukkig" aanpraat en backchat is en ik niet het zelfsturende principe van Leven ben in en als mezelf. In plaats - plaats ik mezelf hier als één en gelijk en laat ik de woorden van een ander door me heen gaan/ademen.


Wanneer en als ik mezelf realiseer dat ik in 'stille' reactie/backchat ga in mezelf als er iets in mijn leven/omgeving gebeurt waarbij ik die eigenschappen van gewelddadigheid/achterbaksheid/ego zie in specifieke mensen - stop ik en adem ik - ik realiseer me dat ik reacties/ervaringen als razend, vijandig, sarcastisch, bang, verward, hulpeloos, onderdanig, onzeker, angstig in mezelf onderdruk en ik toch eigenlijk heel kwaad ben op wat die specifieke mensen zeggen/doen maar die kwaadheid dan onderdruk en vervolgens heel erg moe word van mezelf met de activiteit/energie van onderdrukking. In plaats - ga ik kijken naar waarom het is dat ik mijn emoties onderdruk en of er iets aan de emoties is dat ik beoordeel of dat ik mezelf beoordeel om in emoties te gaan.

Wanneer en als mezelf realiseer de ervaring/energie van walging te ervaren bij wat er steeds allemaal gebeurt binnen de communicatie - stop ik en adem ik - ik realiseer me dat die ervaring van walging is omwille van de beoordeling van mezelf omdat ik zoveel onderdruk dat het 'teveel' wordt.

Wanneer en als ik mezelf realiseer "het ongelofelijk te vinden" en "helemaal ontsteld te zijn" wat er plaatsvindt binnen de communicatie - stop ik en adem ik - ik realiseer me dat dit backchat is specifiek gerelateerd aan emoties van droefheid, verveling, moeheid, depressie en inferioriteit en dat aan de basis ligt van de ervaring van moeheid en dit een consequentie/uitvloeiing is van de onderdrukking van kwaadheid. In plaats - stop ik met energie te genereren door het onderdrukken van woede zodat dit niet steeds de uitweg hoeft te vinden in backchats en ervaringen en vervolgens fysieke vermoeidheid.


Ik stel mezelf ten doel te stoppen met zo emotioneel te zijn en het woord evenwichtigheid te leven.

Ik stel mezelf ten doel de energieën die opkomen met het lezen/horen van woorden van gemeenheid/achterbaksheid/gewelddadigheid door mijn lichaam te laten gaan tot het wegebt en die niet zo eng te vinden.


Ik stel mezelf ten doel de ervaringen en backchats die opkomen met het lezen/horen van woorden van gemeenheid/achterbaksheid/gewelddadigheid te onderzoeken en vergeven in het moment en dus oplossingsgericht bezig te zijn.


Ik stel mezelf ten doel een kijkje te nemen naar de specifieke backchat dat verbonden is aan de ervaringen van verdriet, depressie, enzovoort.


Ik stel mezelf ten doel mezelf te stoppen me te onderwerpen aan mijn onderdrukking van kwaadheid in mezelf en de energie daarvan te channelen in ervaringen van razernij, vijandigheid, sarcasme, bang, verward, hulpeloos, onderdanig, onzeker, angstig en backchats in mezelf.Reacties

Populaire posts van deze blog

Weerstand is een Gids op je Reis van Zelfverandering

Dag 536 Zelfcorrecties in relatie tot reacties op gewelddadigheid/achterbaksheid in omgeving - deel 2

Dag 570 Tijd, Verantwoordelijkheid en Beperking in Relaties