vrijdag 29 juli 2016

Dag 545 Deelname in gevoelens en emoties rondom geld - deel 3 Zelfcorrecties en Zelfverbintenissen

Dit is de zelfcorrigerende toepassing op Dag 544 Deelname in gevoelens en emoties rondom geld - Zelfvergevingen

Wanneer en als ik mezelf ongenoegens zie creëren en ervaren over mijn fysiek zware werk terwijl ik aan het lopen ben - stop ik en adem ik - ik realiseer me dat ik me laat besturen door de geest door ongenoegens aan te maken als 'ik zie geen uitzicht' die nergens toe leiden als dan dat het zwaarder wordt voor mijn lichaam omdat ik 'weg' ben in de alternatieve wereld van de geest. In plaats - bestuur ik mezelf door onmiddellijk te stoppen met mijn mindparticipatie en breng ik mezelf hier in de fysieke realiteit.

Wanneer en als ik mezelf aan geld zie denken onder mijn werk als bijvoorbeeld 'dat zelfs mijn verdiende vakantiegeld wordt gekort op de uitkering die ik ontvang' - stop ik en adem ik - ik realiseer me dat ik al 'weg' ben door die gedachte te denken en dat ik alleen maar emoties creëer. In plaats - ben ik het zelfsturende principe van Leven en laat gedachten los te laten en blijf ik hier ademend met mezelf, mijn lichaam en de omgeving. 

Ik realiseer me dat ik mezelf frustreer over andere dingen in mijn leven/over mezelf en de energie hiervan gebruik om in en als de backchat/gedachten/emoties over mijn werk te channelen.

Wanneer en als ik mezelf kwaad zie worden dat andere mensen denken niet verantwoordelijk te zijn voor mij en deze wereld en de ervaringen die iedereen heeft - stop ik en adem - ik realiseer me dat ik verantwoordelijk ben voor mezelf, voor mijn emoties enzovoort en dat anderen daar niks mee te maken hebben. In plaats - neem ik verantwoordelijkheid voor mezelf en laat ik onvoorwaardelijk los dat wat me dwarszit binnen het besef dat ik één en gelijk ben als alles.

Wanneer en als ik mezelf zie deelnemen in polariteiten van gevoelens en emoties en allerlei negatiefs en positiefs ten aanzien van geld en werk - stop ik en adem ik - ik laat mezelf niet langer beïnvloeden door de polariteiten fuckups van gevoelens en emoties en 'positief' en 'negatief'. In plaats - stop ik zelf een batterij te zijn om de matrix te versterken en laat dit anderen ook zien.

Ik realiseer me dat wat echt 'negatief'/'slecht' is, is mezelf en mijn lichaam geweld aandoen door deelname in gedachten, emoties en gevoelens.

Wanneer en als ik mezelf heel blij zie worden van/zie deelnemen in een 'blij' gevoel dat ik geld kan verdienen als er werk binnen komt - stop ik en adem ik - ik realiseer me dat ik in een gevoel slaaf ben van bewustzijn als geest volgens welk systeem ik mezelf heb gedefinieerd. In plaats - zet ik dit 'positieve' gevoel om in een expressie van mezelf als wie ik ben  en geef ik mezelf de kans om hier te zijn, constant op ieder moment, waar niets beweegt in mezelf, zoals wie ik ben op ieder moment.

Ik realiseer me te 'leven' binnen de polariteiten van gevoelens en emoties, goed en slecht, juist en verkeerd, positief en negatief.

Ik stel mezelf ten doel gewaar te worden wanneer ik me laat bewegen en besturen door gevoelens en emoties ontworpen in het geestbewustzijnssysteem. 

Ik stel mezelf ten doel te realiseren dat als ik gedachten, emoties en gevoelens krijg ik weg ben en ik de geest, het systeem ben. Wie ik echt ben is de Adem van Leven.

Ik stel mezelf ten doel te stoppen deel te nemen in het denken in goed en slecht; juist en verkeerd en positief en negatief ten opzichte van mijn werk en geld omdat ik me realiseer dat ik zo strijd uitlok in mijn hoofd en de ervaring van mezelf verschrikkelijk maak.

Ik stel mezelf ten doel te realiseren dat door die polariteitenstrijd in mijn hoofd een lichtbol gemanifesteerd wordt in het centrum van mijn wezen en die lichtbol het geestbewustzijnssysteem in mijn hele fysieke lichaam activeert, zodat ik gedachten, emoties en gevoelens krijg en ik weg ben.

Ik stel mezelf ten doel te realiseren dat wat ik ervaar als gevoelens en emoties en de aard en de context van mijn gedachten bestaan als ze doen en door mij wordt ervaren zoals ze zijn - als gevolg van en door toedoen van geld.


Ik stel mezelf ten doel te realiseren dat over het algemeen des te meer geld mensen hebben ze meer in gevoelens participeren en des te minder mensen geld hebben ze in emoties participeren, zo deze eeuwige bipolariteit in stand houdende als onszelf en onszelf een rad voor ogen draaiende vanwege de waarde die we toekennen aan papier/getallen in plaats aan ondersteuning van al het Leven op Aarde in gelijke mate

Ik stel mezelf ten doel te realiseren dat het deelnemen in gevoelens van 'blijheid' ten aanzien van geld - onherroepelijk leidt tot de polariteit ervan - emoties omtrent geld - en dat ik zo mezelf als een geestsysteem voed en in stand houd in plaats mezelf te ervaren en realiseren als constant hier als de Levensadem

Ik stel mezelf ten doel te realiseren dat gevoelens zoals emoties dezelfde energetische uitdrukking als de motor voor het geestbewustzijnssysteem zijn. 

Ik stel mezelf ten doel te realiseren dat gevoelens slechts uitdrukkingen van polariteiten van emoties zijn om de ervaring van polariteit of dualiteit in mij te laten ervaren.

Ik stel mezelf ten doel te realiseren dat als ik emotioneel word – woedend, bedroefd, angstig, bezorgd, enzovoort of ik gevoelens van blijdschap, liefde, verlangen, geluk, enzovoort ervaar, ik mezelf laat besturen en beheersen door bewustzijn als geest volgens welk systeem ik mezelf heb gedefinieerd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten