maandag 24 juni 2013

Basisinkomen en Eigendom Bezitten

[Deal-Flow-Is-Crucial-For-Your-Property-Business%255B6%255D.jpg]Eén van de Grondslagen van het Kapitalisme is het Bezitten van Eigendom, maar ook één van de Grondslagen van het Kapitalisme is een Maatschappij te hebben die in Staat is te Consumeren omdat Zij de Middelen hebben om mee te Consumeren. Dus is het aangeraden dat er een Balans Getroffen moet worden.

De Basisinkomengarantie is specifiek gefocust op die situaties waar een Persoon Niet in de positie is om Voldoende Inkomen te Hebben om in Staat te zijn Deel te nemen als een Gelijke binnenin een Maatschappij door Uitgaven, Aankopen, Zorgend voor de Basisbehoeften die vereist zijn voor een Mens om te Bestaan. Er zijn uiteraard Omstandigheden waar een Basisinkomen Niet Vereist is en dus om ervoor te Zorgen dat er Voldoende Inkomen Beschikbaar is om degenen te Ondersteunen wanneer ze in Problemen zijn of wanneer de Maatschappij nog niet in Staat is om Voldoende Banen te Produceren, dat Degenen die Hebben = Niet voor een Basisinkomen in Aanmerking komen.


De Basisregeling zou zijn, dat Als je Meer hebt dan Eén Huis dat je bezit, je Niet in Aanmerking komt voor een Basisinkomen, omdat je vanwege je Vastgoedwaarde in Staat bent Jezelf te Onderhouden of op z'n allerminst zal je Eén van de Eigendommen moeten verkopen en dan als je Geen Werk hebt, zul je in Aanmerking komen voor een Basisinkomengarantie.

Bijgevolg is het andere punt Investeringen. Als je Investeringen hebt zodat je in Staat bent Jezelf te Onderhouden door je Investeringen - betekent dat Je 'ergens' Geld hebt in een 'bepaalde vorm', omdat de Basisinkomengarantie ook als een Pensioen fungeert, Je zulke Investeringen Niet Nodig hebt. Uiteindelijk zal een mechanisme gevestigd moeten worden bij Welk Niveau Investering Voldoende zou zijn zodat je Jezelf kunt Onderhouden en dat je Niet langer Afhankelijk bent van de basisinkomengarantie. Dus spaargelden of Investeringen vanuit het perspectief dat het Voldoende Rijkdom voor je Creëert om Jezelf te Onderhouden zal je automatisch plaatsen in een positie waar Je Geen Basisinkomen Nodig hebt, omdat je in Staat bent Jezelf Financieel te Onderhouden.

Een Kapitaalgroei is dus één van de punten die binnen in een Basisinkomensysteem zal worden Gepromoot omdat het Uiteindelijk een situatie zal creëren waar Men in Staat zal zijn om Financieel Zelf-Ondersteunend te Zijn/Worden en het Doel is om Elk Mens Financieel Zelf-Ondersteunend te krijgen zodat je Niet langer Afhankelijk bent van je Sociale Systemen - Pensioen, Verzekering, Leningen - en dat je de Vaardigheid hebt Verworven om Kapitaal op een manier te Gebruiken dat je Werkelijk in Staat bent je Bestaan te Ondersteunen. Dan is Kapitalisme een Functioneel Systeem geworden dat Iedereen Bevoordeelt met deze Noodzakelijke Ondersteuning indien nodig en de Noodzakelijke Verantwoordelijkheid wanneer je Basisinkomen Niet Langer Vereist is. Dit plaatst iemand ook in de Zelfontwikkelingsmindset dat het Kapitalisme vertegenwoordigt, waar je specifiek Vaardigheden verwerft om Jezelf Uiteindelijk te Bevrijden van de Benodigde Ondersteuning omdat je in Staat bent geweest om voor jezelf een Zelfondersteunend Systeem te Creëren. En dat in je Hiërarchie van Behoeften zou betekenen dat je een Niveau van Zelfvervulling hebt Bereikt en dus een 'Hoger Niveau van Zijn' in Verantwoordelijkheid.

Nu het hele Psychologische Voordeel dat men kan vinden in het Kapitalisme zal de Moeite waard zijn omdat het Praktisch Gestructureerd is binnen deze realiteit, je hebt niet de Stress die samengaat met je punt dat als je Faalt in je Poging = je Nergens heen kunt, er is Ondersteuning en zoals we Gemerkt hebben in het Kapitalisme Neigt men De eerste paar keer te Falen omdat Je de Vaardigheden en de Ervaring nog Niet hebt - alhoewel dat ook in het Onderwijssysteem Ontwikkelt zou moeten worden zodat Falen tot het Minimum Beperkt wordt, omdat Falen betekent dat er Hulpbronnen Verspild worden en wanneer er Hulpbronnen Verspild worden, wordt het Moeilijker om een Duurzaam Gebalanceerd Systeem te hebben.Dit is een vertaling naar Creation's Journey to Life Day 424: Basic Income and Owning Property

 Lees ook
Basisinkomengarantie en Olie
Basisinkomengarantie en Pensioenen  
Basisinkomen en Genationaliseerde Hulpbronnen/Middelen
Basisinkomen en Minimumloon 
Basisinkomengarantie en de Nationalisatie van Banken


1 opmerking: